Trắc Nghiệm Sử 12 Bài 12 - Trắc Nghiệm Sử 12 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

-

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài xích 12 (có đáp án): trào lưu dân tộc dân nhà ở nước ta từ năm 1919 mang đến năm 1925 (phần 4)

Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng phương pháp mạng tháng Mười Nga vẫn thấm sâu hơn vào kẻ thống trị công nhân và ban đầu biến thành hành động của ách thống trị công nhân Việt Nam".

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 12 bài 12

A. Bãi khoá của thợ vật dụng xưởng đóng góp tàu ba Son cảng thành phố sài thành (8 - 1925).

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ bàn bạc cương của Lênin về vụ việc dân tộc với thuộc địa của Lênin (7 - 1920).

C. Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924).

D. Nguyễn Ái Quốc nhờ cất hộ yêu sách đến hội nghị Vécxai (1919).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 102. Bác hồ nước ra đi kiếm đường cứu nước vào trong ngày tháng năm nào? tại đâu? Đầu tiên bác bỏ đến nước nào?

C. Ngày 5- 6-1911, tại dùng Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 103. vị sao Nguyễn Ái Quốc quăng quật phiếu ưng ý Quốc tế vật dụng ba?

A. Quốc tế thứ ba bênh vực quyền lợi cho các nước trực thuộc địa.

B. Thế giới thứ bố giúp nhân dân ta tranh đấu chống thực dân Pháp.

C. Thế giới thứ ba ra ngoài đường lối cho giải pháp mạng Việt Nam.

D. Quốc tế thứ bố chủ trương thành lập và hoạt động Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 104.Sự kiện lưu lại Nguyễn Ái Quốc những bước đầu tìm thấy tuyến đường cứu nước đúng chuẩn cho bí quyết mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách đến họp báo hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12 - 1920).

C. Nguyễn Ái Quốc gọi sơ trao đổi cương của Lê – nin về vụ việc dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc ra đời tổ chức Hội nước ta cách mạng bạn teen (6-1925.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 105. Để nghiên cứu, học tập chù nghĩa Mác - Lê-nin và biện pháp mạng mon Mười Nga, từ năm 1920 mang lại 1923, Nguyễn Ái Quốc chuyển động chủ yếu nghỉ ngơi nước làm sao ?

A. Liên Xô.B. Pháp.

C. Trung Quốc.D. Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 106. Đứng trước công ty nghĩa tư bản và công ty nghĩa đế quốc, quyền lợi và nghĩa vụ của bọn họ là thống nhất, chúng ta hãy lưu giữ lời kêu gọi của các Mác: "Vô sản toàn bộ các nước cấu kết lại." Hãy cho thấy đoạn văn trên là của ai, viết trong tòa tháp nào?

A. Của Lê nin, trong sơ bàn luận cương về vụ việc dân tộc với thuộc địa.

B. Của Mác – Ăng ganh trong Tuyên ngôn Đảng cùng sản.

C. Của Nguyễn Ái Quốc vào Tuyên ngôn của Hội liên kết thuộc địa.

D. Lời trích vào Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của bí quyết mạng tư sản Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 107. Nguyễn Ái Quốc tránh Pari mang lại Liên Xô vào thời hạn nào?

A. Mon 6-1924.B. Mon 6 -1922

C. Mon 12-1923.D. Tháng 6 -1923.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 108. Sự kiện ngày 17 – 6 -1924 thêm với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc làm việc Liên Xô, sẽ là :

A. Tín đồ dự Đại hội dân cày Quốc tế.

B. Người dự Đại hội lần thiết bị V của thế giới Cộng sản.

C. Bạn dự Đại hội quốc tế phụ nữ.

D. Người dự Đại hội lần vật dụng VII của quốc tế Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 109. Đặc điểm của thừa trình hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 mang lại năm 1925 là gì?

A. Vượt trình sẵn sàng về tư tưởng thiết yếu trị và tổ chức triển khai cho sự thanh lập Đảng cộng sản việt nam (3 - 2 - 1930).

B quy trình truyền thống trị nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C. Quy trình thành lập ba tổ chức triển khai Cộng sản làm việc Việt Nam.

D. Quá trình sẵn sàng thực hiện nhà trương "vô sản hoá" để truyền cai quản nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 110. Từ năm 1920 cho 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở những nước:

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

D. Câu A và câu c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 111. Trong trong năm 1919 - 1925 gồm sự kiện lịch sử dân tộc nào vượt trội gắn với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm kiếm ra tuyến phố cứu nước đúng đắn.

C. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến họp báo hội nghị Vecxai.

D Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội kết hợp thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 112. Sự kiện nào sau đây gắn ngay lập tức với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô trong những năm 1923 - 1924?

A. Tham dự Đại hội lần đồ vật V của nước ngoài Cộng sản.

B. Ra đời Hội vn cách mạng thanh niên.

C. Ra đời Hội kết hợp thuộc địa.

D. Viết "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 113. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong số những năm 1911-1930 là gì?

A. Từ chủ nghĩa yêu nước mang lại chủ nghĩa Mác - Lênin, search ra tuyến đường cứu nước đúng đắn.

B. Thành lập và hoạt động Hội vn cách mạng thanh niên.

C. Hợp duy nhất ba tổ chức cộng sản.

D. Khởi thảo cưng cửng lĩnh chính trị trước tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 114. Đường đi tìm kiếm chân lý cứu vãn nước của Nguyễn Ái Quốc khác với tuyến phố cứu nước của lớp người đi trước là:

A. Đi sang phương tây tìm mặt đường cứu nước.

B. Đi sang lục địa châu mỹ tìm đường cứu nước.

C. Đi thanh lịch châu Phi tìm con đường cứu nước.

D. Đi sang trọng phương Đông tìm mặt đường cứu nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 115. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt vào cuộc đời hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Ảnh hưởng của cách mạng mon Mười Nga năm 1917 đến tứ tưởng cứu giúp nước của Nguyễn Ái Quốc.

C. Đọc luận cương của Lê nin về sự việc dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D. Vứt phiếu đồng tình việc gia nhập quốc tế Cộng sản với tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12-1920).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(Giải thích: Sự khiếu nại 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế Cộng sản cùng tham gia sáng lập Đảng cùng sản Pháp, đã khắc ghi Người đi từ chủ nghĩa yêu thương nước sang chủ nghĩa cộng sản. Là một trong những người cùng sản thứ nhất của Việt Nam. )


Câu 116. Vạch trần chủ yếu sách lũ áp bóc tách lột man di của chủ nghĩa đế quốc nói tầm thường và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh những dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo làm sao của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sống công nhân

B. Nhân đạo

C. Người cùng khổ

D. Tập san Thư tín quốc tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 117. Câu thơ sau đây trong phòng thơ Chế Lan Viên cân xứng với sự khiếu nại nào vào cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc trước tiên là phút bác bỏ Hồ cười"?

A. Khi sáng lập ra Hội câu kết thuộc địa ở Pa ri.

B. Khi gọi luận cương cứng của Lê nin về vấn đề dân tộc với thuộc địa.

C. Khi viết bài bác và cai quản nhiệm tờ báo "Người thuộc khổ".

D. Lúc dự Đại hội thế giới Cộng sản lần trang bị V (1924).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình diễn lập ngôi trường , quan tiền điểm của chính mình về vị trí kế hoạch của biện pháp mạng ở các nước ở trong địa, về quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với trào lưu cách mạng ở những nước nằm trong địa, về vai trò, sức khỏe to béo của dân cày ở những nước trực thuộc địa vào :

A. Đại hội Đảng làng hội Pháp họp ở Tua (12-1920)

B. Hội nghị thế giới nông dân (6-1923)

C. Đại hội quốc tế cộng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần trước tiên Hội việt nam cách mạng giới trẻ (5-1929)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Fan cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 120. thời hạn tháng 6 – 1923 đính thêm với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô, đó là việc kiện nào?

A. Người tham dự các buổi tiệc nghị quốc tế nông dân.

B. Bạn dự Đại hội lần trang bị V quốc tế Cộng sản.

C. Tín đồ dự Đại hội quốc tế phụ nữ.

D. Bạn dự Đại hội VII quốc tế Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 121. Trong thừa trình chuyển động để sẵn sàng cho việc thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại quảng châu (Trung Quốc)?

A. Tham dự các buổi lễ hội nghị quốc tế nông dân.

B. Dự Đại hội quốc tế Cộng sản.

C. Ra báo "Thanh niên".

D. Xuất bản tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 122. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bạn dạng năm 1922 là:

A. "Bản án chính sách thực dân Pháp".

B. "Đường kách mệnh".

C. Báo "Thanh niên".

D. Toàn bộ đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 123. thời hạn ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc vẫn viết bài cho các tờ báo:

A. Đời sinh sống công nhân.

B. Báo "Nhân đạo", Báo "Sự thật".

C. Tập san "Thư tín Quốc tế", Báo "Sự thật".

D. Tập san "Thư tín Quốc tế".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 124. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện gì nối liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp sang Liên Xô tham dự tiệc nghị nước ngoài nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về quảng châu - Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm "Đường Kách mệnh".

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần trước tiên Hội việt nam Cách mạng Thanh niên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 125. hầu hết sự kiện nào dưới đây thúc đẩy quá trình thịnh hành chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam?

A. Tòa tháp "Đường Kách mệnh" cùng "Bản án chế độ thực dân Pháp" được chuyển vào Việt Nam.

B. Báo "Người thuộc khổ", báo "Thanh niên" được phổ cập ở Việt Nam.

C. Công ty trương "Vô sản hoá" của Hội vn Cách mạng Thanh niên.

D. Cả ba sự việc trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 126. Những hoạt động nào của Hội việt nam Cách mạng thanh niên gắn bó quan trọng với vai trò của Nguyễn Ái Quốc:

A. Mở lớp tập huấn bao gồm trị giảng dạy cán bộ tại quảng châu trung quốc - Trung Quốc, ra báo "Thanh niên".

B. Kín chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Nhà trương trào lưu "Vô sản hoá".

D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sợi phái mạnh Định, nhà máy sản xuất diêm với cưa Bến Thủy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 127. Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong số những năm 1919 - 1925?

A. Nguyễn Ái Quốc chào đón tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin.

B. Chuẩn bị về chủ yếu trị, bốn tưởng và tổ chức cho sự thành lập của chủ yếu đảng vô sản nghỉ ngơi Việt Nam.

C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

D. Cách mạng việt nam trở thành một bộ phận của bí quyết mạng thể giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 128. Hội vn cách mạng tuổi teen được ra đời vào thời gian nào? Ở dâu?

A. Mon 5 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

B. Tháng 6 - 1925 ở hương thơm Cảng (Trung Quốc).

C. Mon 7 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

D. Mon 6 - 1925 ở quảng châu trung quốc (Trung Quốc).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 129. cơ quan ngôn luận của Hội vn Cách mạng giới trẻ là:

A. Báo Thanh niên.

B. Thành tích "Đường Kách mệnh".

C. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 130. Ba bốn tưởng sau đây được trình diễn trong sản phẩm nào của Nguyễn Ải Quốc?

- bí quyết mạng là việc nghiệp của quần chúng.

- bí quyết mạng cần do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.

- phương pháp mạng nước ta phải thêm bó và hòa hợp với cách mạng cầm cố giới.

A. Tạp chí Thư tín Quốc tế.

B. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

C. "Đường Kách mệnh".

D. Báo "Người cùng khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 131. "Muốn được giải phóng, những dân tộc chỉ rất có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là tóm lại của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành chiến sỹ cộng sản.

B. Bạn dạng yêu sách của nhân dân An Nam ko được hội nghị Vecxai chấp nhận.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc phiên bản Sơ thảo luận cương của Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội đoàn kết thuộc địa nghỉ ngơi Pari

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 132. Điểm nào sau đây thể hiện việt nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu mong khách quan liêu của lịch sử dân tộc?

A. Nhà trương triển khai cách mạng bằng bạo lực.

B. Cải cách và phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì.

C. Đề cao binh lính người việt nam trong quân đội Pháp.

D. Kiên quyết phát đụng cuộc khởi nghĩa im Bái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 133. Sự khác biệt cơ bạn dạng giữa Hội việt nam Cách mạng giới trẻ và việt nam Quốc dân đảng là ở

A. Nguyên tố tham gia.

B. Hình thức đấu tranh.

C. Khuynh hướng cách mạng.

D. địa phận hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 134. lý do chính dẫn đến chiến bại của cuộc khởi nghĩa yên ổn Bái (2.1930) là do

A. Bị động, chưa tồn tại sự chuẩn bị chu đáo.

B. Pháp tiến hành khủng bố, đàn áp dã man.

C. Không tồn tại mục tiêu rõ ràng.

D. Lực lượng binh lính nhanh lẹ đầu hàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 135. chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc nước ta được thể hiện đầu tiên trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh

B. Thiết yếu cương vắn tắt, sách lược văn tắt

C. Bạn dạng án chế độ thực dân Pháp

D. Luận cương cứng chiến tranh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 136. Điểm tầm thường trong xu thế đấu tranh của 3 tổ chức cộng sản thành lập 1930 ở nước ta là gì?

A. Mục tiêu giải phóng kẻ thống trị vô sản

B. Theo xu thế cách mạng vô sản

C. Mục đích giải phóng dân tộc

D. Theo xu thế cách mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài xích trước
Bài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />

Trắc nghiệm Sử 12 bài 12: phong trào dân tộc dân chủ là tài liệu hữu dụng mà venovn.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 12 tham khảo.


Trắc nghiệm Sử 12 bài 12 tổng thích hợp 50 thắc mắc trắc nghiệm về phong trào dân tộc dân chủ có đáp án chi tiết kèm theo giải thích. Thông qua đó giúp chúng ta học sinh củng vắt kiến thức lịch sử vẻ vang để đạt được công dụng cao trong số bài kiểm tra, bài thi THPT giang sơn 2022 sắp tới tới. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát và tải tài liệu tại đây.

Trắc nghiệm Sử 12 bài bác 12 (Có đáp án)

Câu 1. Chương trình khai thác thuộc địa lần sản phẩm công nghệ hai của thực dân Pháp ở nước ta làm đến nền kinh tế tài chính Việt Nam có những chuyển biến như vậy nào?


A. Nền tài chính phát triển theo hướng tư bạn dạng chủ nghĩa.

B. Nền kinh tế tài chính mở cửa giao lưu giữ với tài chính bên ngoài.

C. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, chịu ràng buộc vào kinh tế Pháp.

D. Nền kinh tế thương nghiệp cùng công nghiệp phân phát triển.


Đáp án: C

Giải thích: Chương trình khai thác thuộc địa lần vật dụng hai của thực dân Pháp ở việt nam không sản xuất nhiều chuyển đổi cho nền tởm tế. Kinh tế Việt Nam vẫn luôn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lệ thuộc vào kinh tế tài chính Pháp.


Câu 2. Chương trình khai thác thuộc địa lần đồ vật hai của thực dân Pháp ban đầu vào năm

A.1914

B. 1918

C. 1919

D. 1920


Đáp án: C

Giải thích: Chương trình khai quật thuộc địa lần thiết bị hai của thực dân Pháp ban đầu vào năm 1919 và dứt vào năm 1929.


Câu 3. mô hình đồn điền nào trở nên tân tiến mạnh ở việt nam trong giai đoạn 1919 - 1929?

A. Đồn điền trồng lúa.

B. Đồn điền trồng cao su.

C. Đồn điền trồng chè.

D. Đồn điền trồng cà phê.


Đáp án: B

Giải thích: trong cuộc khai quật thuộc địa lần trang bị hai sống Việt Nam, tư bản Pháp đầu tư nhiều duy nhất vào ngành nông nghiệp, đa phần là đồn điền cao su. Cho nên vì vậy loại đồn điền này rất cải cách và phát triển ở nước ta thời kì 1919 – 1929.


Câu 4. Cuộc khai quật thuộc địa lần nhị của Pháp ở vn (1919 - 1929) bao gồm điểm gì tương đương so với cuộc khai quật thuộc địa lần thứ nhất (1987 – 1914)?

A. Chú trọng đầu tư chi tiêu vào ngành khai thác mỏ.

B. Không đầu tư chi tiêu nhiều vào những ngành công nghiệp nặng.

C. Đẩy mạnh vận động thương mại xuất - nhập khẩu.

D. Không chi tiêu nhiều vào xây dựng cơ sở hạ tầng.


Đáp án: B

(Giải thích: vào cả nhị cuộc khai quật thuộc địa, Pháp không đầu tư nhiều vào các ngành công nghiệp nặng nhằm cột chặt Đông Dương trong mọt quan hệ phụ thuộc với công nghiệp chính quốc, biến hóa Đông Dương thành thị trường độc chiếm phần của tư bạn dạng Pháp và vn vẫn là một nước gồm nền kinh tế lạc hậu, què quặt nhờ vào vào nền tài chính Pháp.)


Câu 5. Điểm khá nổi bật nền kinh tế tài chính Việt phái mạnh trong thời kì khai quật thuộc địa lần nhị của thực dân Pháp là:

A. Kinh tế tư bạn dạng chủ nghĩa cách tân và phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

B. Kinh tế tư phiên bản chủ nghĩa cải tiến và phát triển toàn diện.


C. Kinh tế tài chính nông nghiệp lạc hậu, lệ thuộc vào kinh tế tài chính Pháp.

D. Kinh tế công – nông nghiệp trồng trọt khá phân phát triển.


Đáp án: C

Giải thích: Điểm khá nổi bật nền kinh tế tài chính Việt nam giới trong thời kì khai quật thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là kinh tế tài chính nông nghiệp lạc hậu, lệ thuộc vào tài chính Pháp.


Câu 6. Bổ sung từ không đủ trong câu nói nổi tiếng của Nguyễn Ái Quốc : "Rượu đụng và thuốc phiện cùng báo mạng phản động của lũ cầm quyền bổ sung cập nhật cho cái công cuộc... Của chủ yếu phủ. Thiết bị chém với nhà tù làm nốt phần còn lại".

A. Trị dân.

B. Khai hoá.

C. An dân.

D. đần độn dân.


Đáp án: D

Giải thích: "Rượu rượu cồn và dung dịch phiện cùng báo chí phản cồn của lũ cầm quyền bổ sung cập nhật cho cái công cuộc dại dột dân của chính phủ. Trang bị chém và nhà tù làm cho nốt phần còn lại".


Câu 7. Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai quật thuộc địa lần lắp thêm hai ở nước ta khi

A. Chiến tranh thế giới đầu tiên bùng nổ.

B. Chiến tranh thế giới trước tiên đã kết thúc.

C. Chiến tranh trái đất thứ nhì bùng nổ.

D. Chiến tranh quả đât thứ hai đang kết thúc.


Đáp án: B

Giải thích: Thực dân Pháp triển khai cuộc khai thác thuộc địa lần sản phẩm công nghệ hai ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1929, khi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.


Câu 8. Chương trình khai quật thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) được bước đầu trong thời kì rứa quyền của ai ở Đông Dương?

A. Toàn quyền Pát-ki-ê.

B. Toàn quyền Pôn Đu-me.

C. Toàn quyền Méc-lanh.

D. Toàn quyền An-be Xa-rô.


Đáp án: D

Giải thích: Chương trình khai quật thuộc địa lần lắp thêm hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) được ban đầu trong thời kì ráng quyền Toàn quyền An-be Xa-rô ngơi nghỉ Đông Dương.


Câu 9. Chính sách giáo dục đào tạo của Pháp ở nước ta trong thời kì 1919 – 1929 là

A. Tiếp tục duy trì nền giáo dục và đào tạo Nho học tập lạc hậu.

B. Không ngừng mở rộng hai hệ thống trường Tây học cùng Nho học.

C. Không biến đổi gì so với cuộc khai thác lần đồ vật nhất.

D. Không ngừng mở rộng hơn hệ thống trường Tây học.


Đáp án: D

Giải thích: chế độ giáo dục của Pháp ở vn trong giai đoạn 1919 – 1929 là mở rộng hơn hệ thống trường Tây học.


Câu 10. Thuế trực thu là loại thuế làm sao ?

A. Thuế thân.

B. Thuế rượu.

C. Thuế muối.

Xem thêm: Top 10 truyện tranh yuri hàn quốc siêu hay nên đọc, moonlight garden — manhwa yuri

D. Thuế dung dịch phiện.


Đáp án: A

Giải thích: Thuế trực thu là thuế thân dưới thời kì Pháp thuộc ở Việt Nam.


Câu 11. Ngôn ngữ làm sao được sử dụng trong những trường Pháp - Việt trong những năm 1919 – 1929 sinh hoạt Việt Nam?

A. Giờ đồng hồ Việt.

B. Giờ Pháp.

C. Giờ đồng hồ Việt và tiếng Pháp.

D. Tuỳ sự chọn lọc của học sinh.


Đáp án: B

Giải thích: ngôn từ được sử dụng trong những trường Pháp - Việt trong những năm 1919 – 1929 ở việt nam là giờ Pháp.


Câu 12. Nội dung nào không bội phản ánh lý do dẫn mang lại tình trạng phạt triển chậm chạp của ách thống trị tư sản nước ta sau Chiến tranh quả đât thứ hai?

A. Bị tư bạn dạng Pháp chèn ép.

B. Bị yêu quý nhân Hoa kiều tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh triệt để.

C. Sự cản trở của quan lại hệ phân phối phong loài kiến trong nước.

D. Cơ chế cải cách bao gồm trị - hành bao gồm của thực dân Pháp.


Đáp án: D

Giải thích: chế độ cải cách chính trị - hành chính của thực dân Pháp không hẳn là vì sao dẫn cho tình trạng phát triển chậm chạp của ách thống trị tư sản vn sau Chiến tranh quả đât thứ hai.


Câu 13. Điền thương hiệu nhà tư sản khét tiếng ở nước ta đầu nỗ lực kỉ XX còn thiếu trong câu sau : "Nhất Sĩ, nhĩ Phương, tam Xương, tứ...”

A. Bền (Trương Văn Bền).

B. Hỏa (Huỳnh Văn Hoa).

C. Vĩnh (Lê vạc Vĩnh).

D. Sản (Trịnh Duy Sản).


Đáp án: B

Giải thích: "Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xương, tứ Hỏa” là câu nói nói tới bốn nhà bốn sản giàu sang nhất ở thành phố sài thành lúc bấy giờ đồng hồ là Lê phát Đạt, Đỗ Hữu Phương, Lý Tường Quan với Huỳnh Văn Hoa.


Câu 14. Chính sách dịch vụ thương mại của thực dân Pháp vào thời kì khai quật thuộc địa lần sản phẩm hai ở vn (1919 – 1929) là


A. Mang lại tự do marketing buôn bán.

B. Tạo điều kiện cho yêu thương nhân Hoa kiều, Pháp buôn bán.

C. Bảo hộ thuế quan cho hàng hoá Pháp.

D. Tạo đk cho yêu đương nhân tín đồ Việt, Pháp buôn bán.


Đáp án: C

Giải thích: cơ chế thương mại của thực dân Pháp trong thời kì khai thác thuộc địa lần lắp thêm hai ở vn (1919 – 1929) là bảo hộ thuế quan mang lại hàng hoá Pháp.


Câu 15. Nhận định làm sao là đúng về kẻ thống trị địa chủ vn dưới ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần máy hai của thực dân Pháp?

A. Là kẻ thống trị đầu hàng, tay không nên của thực dân Pháp.

B. Là thống trị bóc lột của chế độ phong kiến, hoàn toàn không có quyền năng chính trị.

C. Là một thống trị có thế lực kinh tế tự do với Pháp, có ý thức dân tộc cao.

D. Một bộ phận là tay không nên của thực dân, một phần tử có ý thức dân tộc chống Pháp.


Đáp án: D

Giải thích: Dưới ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thiết bị hai của thực dân Pháp, kẻ thống trị địa chủ vn phân hóa thành cha bộ phận: đại địa nhà là tay không đúng của thực dân, trung với tiểu địa chủ ít nhiều có tinh thần dân tộc chống Pháp.


Câu 16. Đặc điểm của kẻ thống trị tư sản vn là :

A. Ra đời sau kẻ thống trị vô sản.

B. Bao gồm quyền lợi kinh tế - chủ yếu trị gắn thêm bó với thế lực thực dân.

C. Từ khi mới thành lập và hoạt động đã là nơi dựa cho tổ chức chính quyền thuộc địa.

D. Có tinh thần đấu tranh kiên quyết.


Đáp án: A

Giải thích: Đặc điểm của thống trị tư sản vn là thành lập và hoạt động sau giai cấp vô sản, có thế lực kinh tế nhưng không tồn tại quyền lực chính trị, chịu đựng sự áp bức của thực dân buộc phải có ý thức chống Pháp, mặc dù thái độ chống Pháp không kiên định, dễ dàng thỏa hiệp.


Câu 17. giai cấp nông dân là 1 trong những lực lượng phương pháp mạng to bự của dân tộc bản địa vì

A. Phía trên là kẻ thống trị có đủ kỹ năng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta.

B. Phía trên là kẻ thống trị có số lượng đông, có lòng tin cách mạng triệt để.

C. Phía trên là thống trị rất nhạy cảm thiết yếu trị, hăng hái với công cuộc canh tân khu đất nước.

D. đó là lực lượng lao rượu cồn chính, tạo ra mọi giá trị vật chất cho làng mạc hội.


Đáp án: B

Giải thích: thống trị nông dân là 1 trong những lực lượng biện pháp mạng to bự của dân tộc bản địa vì đây là giai cấp có con số đông, có lòng tin cách mạng triệt để.


Câu 18. bộ phận có lòng tin dân tộc, nhiệt huyết cách mạng duy nhất trong giai cấp tiểu tứ sản là

A. Tè thương.

B. Thị dân.

C. Thợ thủ công.

D. Học tập sinh, sinh viên.


Đáp án: D

Giải thích: bởi dễ được tiếp cận mới nhiều luồng bốn tưởng mới từ phía bên ngoài vào nên phần tử trí thức, học tập sinh, sinh viên là bộ phận có lòng tin dân tộc, hăng hái cách mạng tốt nhất trong thống trị tiểu bốn sản.


Câu 19. Mâu thuẫn lớn số 1 trong xã hội nước ta giai đoạn 1919 – 1929 là


A. Mâu thuẫn giữa dân cày với địa nhà phong kiến.

B. Mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân với bốn sản.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân việt nam với kẻ thống trị tư sản.

D. Xích míc giữa toàn bộ nhân dân nước ta với đế quốc, tay sai.


Đáp án: D

Giải thích: Dưới ảnh hưởng của cuộc khai quật thuộc địa lần máy hai của thực dân Pháp, trong buôn bản hội vn tồn tại những mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc, trong đó mâu thuẫn lớn nhất là xích míc giữa toàn bộ nhân dân việt nam với đế quốc với tay sai.


Câu 20. Đối tượng đa số mà cách mạng việt nam cần tấn công đổ là

A. địa chủ, tứ sản.

B. Tứ sản, đế quốc.

C. đế quốc, địa chủ.

D. đế quốc, tay sai.


Đáp án: D

Giải thích: Đối tượng hầu hết mà giải pháp mạng việt nam cần tấn công đổ là đế quốc Pháp và tay không nên của chúng, bao hàm triều đình phong kiến, đại địa nhà và tứ sản mại bản.


Câu 21. Từ năm 1917 mang lại năm 1925, Phan Bội Châu chủ yếu chuyển động cách mạng đâu ?

A. Thái Lan.

B. Trung Quốc.

C. Việt Nam.

D. Pháp.


Đáp án: D

Giải thích: Năm 1925, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải (Trung Quốc). Chúng kết án tù rồi chuyển ông về an trí sinh hoạt Huế.


Câu 22. Phạm Hồng Thái là thành viên của tổ chức yêu nước :

A. Vai trung phong tâm xã.

B. Vn Quang phục hội.

C. Hội Phục Việt.

D. Hội nước ta Nghĩa đoàn.


Đáp án: A

Giải thích: Phạm Hồng Thái là member của tổ chức Tâm trung tâm xã.


Câu 23. Điền tiếp từ còn thiếu trong câu nói của Phan Bội Châu : "Đương thời điểm khói độc mây mù, thình lình có một trận gió xuân thổi tới. Đương giữa lúc trời khuya đất ngủ, thình lình gồm một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy là ...”

A. Công ty nghĩa buôn bản hội.

B. Nguyễn Ái Quốc.

C. Bí quyết mạng Nga năm 1917.

D. Bí quyết mạng Tân Hợi ở Trung Quốc.


Đáp án: A

Giải thích: "Đương dịp khói độc mây mù, thình lình tất cả một trận gió xuân thổi tới. Đương giữa thời gian trời khuya khu đất ngủ, thình lình gồm một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy là công ty nghĩa làng hội”.


Câu 24. Đối tượng chiến đấu của trào lưu "Chấn hưng nội hoá" (1919) của tứ sản nước ta là

A. Bốn sản Pháp.

B. Tứ sản Hoa kiểu.

C. Tư sản mại bản.

D. Tứ sản Pháp và bốn sản Hoa kiều.


Đáp án: B

Giải thích: Đối tượng đương đầu của trào lưu "Chấn hưng nội hoá" (1919) của tứ sản vn là tư sản Hoa kiều.


Câu 25. Cuộc đấu tranh của công nhân tía Son (8/1925) vẫn "đánh vết một cách tiến bắt đầu của phong trào công nhân Việt Nam" vì

A. đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân nước ta sau Chiến tranh quả đât thứ nhất.

B. đấy là cuộc đấu tranh bao gồm tổ chức, có quy mô và những bước đầu giành được chiến thắng của người công nhân Việt Nam.

C. đây là sự khiếu nại thể hiện thống trị công nhân vn đã nhắm tới đấu tranh đòi quyền lợi và nghĩa vụ chính trị cho ách thống trị mình.

D. đó là phong trào đấu tranh đầu tiên của thống trị công nhân do tổ chức triển khai Hội việt nam Cách mạng thanh niên lãnh đạo.


Đáp án: B

Giải thích: Cuộc chống chọi của công nhân ba Son (8/1925) đang "đánh vệt một bước tiến new của phong trào công nhân Việt Nam" vì đây là cuộc đấu tranh có tổ chức, gồm quy tế bào và những bước đầu tiên giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam.


Câu 26. Là người đã từng có lần tham gia vụ binh biến trên tàu chiến Pháp ở biển khơi Đen (năm 1918) phản bội đối chính sách can thiệp bí quyết mạng Nga của đế quốc Pháp, lúc trở về nước đã lập ra tổ chức đầu tiên của người công nhân Việt Nam. Ông là ai ?

A. Phan Anh.

B. Tôn Đức Thắng.

C. Ngôi trường Chinh.

D. Lê Duẩn.


Đáp án: B

Giải thích: Tôn Đức chiến hạ là người đã có lần tham gia vụ binh biến hóa trên tàu chiến Pháp ở biển cả Đen (năm 1918) phản đối chính sách can thiệp phương pháp mạng Nga của đế quốc Pháp, lúc trở về nước sẽ lập ra tổ chức trước tiên của công nhân vn – Công hội.


Câu 27. Tổ chức hội đồng được thành lập trước tiên ở đâu ?

A. Hải Phòng.

B. Quảng Ninh.

C. Thành phố sài thành - Chợ Lớn.

D. Hà Nội.


Đáp án: C

Giải thích: Năm 1920, tổ chức hội đồng được thành lập trước tiên ở sài thành - Chợ Lớn.


Câu 28. Hạn chế của phong trào đấu tranh của bốn sản dân tộc giữa những năm sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên là

A. Chỉ đòi quyền lợi kinh tế cho dân tộc.

B. Chưa tranh đấu đòi quyền lợi kinh tế.

C. Không thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu của dân tộc.

D. Chưa thành lập các tổ chức chính trị đòi quyền lợi.


Đáp án: C

Giải thích: giảm bớt của phong trào đấu tranh của bốn sản dân tộc trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất là không đáp ứng nhu cầu được yêu mong của dân tộc bản địa là độc lập.


Câu 29. Thái độ thiết yếu trị của thống trị tư sản vn trong phong trào dân tộc dân công ty 1919 – 1925 là:

A. Tranh đấu vì lợi ích của.giai cấp bốn sản, dễ thỏa hiệp với kẻ thống trị vô sản.

B. Chống chọi vì tiện ích của dân tộc, dễ dàng thỏa hiệp với giai cấp vô sản.

C. Chiến đấu vì công dụng của thống trị vô sản, dễ thỏa hiệp với ách thống trị nông dân.

D. Tranh đấu vì tiện ích của ách thống trị tư sản, dễ dàng thỏa hiệp với gia thế thực dân.


Đáp án: D

Giải thích: Thái độ thiết yếu trị của giai cấp tư sản việt nam trong trào lưu dân tộc dân nhà 1919 – 1925 là chiến đấu vì công dụng của kẻ thống trị mình với dễ thỏa hiệp với gia thế thực dân.


Câu 30. Thực chất cuộc đi lại chống sản phẩm hiếm ở thương cảng dùng Gòn, độc quyền xuất khẩu lúa gạo sống Nam Kì (1923) là

A. Cuộc vận động chính trị, tập phù hợp quần bọn chúng của giai cấp tư sản Việt Nam.

B. Cuộc xung đột quyền lợi và nghĩa vụ của bốn sản nước ta với tư sản Pháp.

C. Cuộc di chuyển đấu tranh dân tộc của tứ sản Việt Nam.

D. Cuộc xung đột nghĩa vụ và quyền lợi của bốn sản nước ta với tứ sản Hoa Kiều.


Đáp án: B

Giải thích: thực ra cuộc chuyển động chống chọn lọc ở mến cảng dùng Gòn, độc quyền xuất khẩu lúa gạo nghỉ ngơi Nam Kì (1923) là cuộc xung đột quyền lợi của tư sản việt nam với bốn sản Pháp.


Câu 31. tại sao nào để cho thực dân Pháp buộc phải "tha bổng" Phan Bội Châu ?

A. Bởi Phan Bội Châu đã nhận được sự giúp đỡ của một qui định sư giỏi.

B. Vày Pháp không tìm được một bằng chứng cụ thể về những chuyển động chống lại tổ chức chính quyền bảo hộ của Phan Bội Châu.

C. Bởi vì Pháp muốn tận dụng Phan Bội Châu nhằm tuyên truyền tứ tưởng "Pháp -Việt đề huề".

D. Vày cuộc đấu tranh rộng lớn của nhân dân ta, duy nhất là giới trí thức, học tập sinh, sinh viên sản đòi sút án cho Phan Đội Châu.


Đáp án: D

Giải thích: trận đấu tranh rộng lớn của quần chúng ta, duy nhất là giới trí thức, học sinh, sinh viên sản đòi giảm án mang lại Phan Đội Châu đã để cho thực dân Pháp đề xuất "tha bổng" Phan Bội Châu


Câu 32. Sự kiện bãi công của công nhân tía Son (8/1925) "đánh dấu bước tiến bắt đầu của phong trào công nhân Việt Nam", kia là

A. Thống trị công nhân đang trở thành một lực lượng nòng cột của trào lưu dân tộc.

B. Trào lưu công nhân Việt Nam bắt đầu hướng tới phương châm dân tộc.

C. Thống trị công nhân Việt Nam ban đầu đi vào thời kì đấu tranh tự giác.

D. Thống trị công nhân nước ta đã lao vào thời kì chống chọi tự giác trả toàn.


Đáp án: C

Giải thích: Sự kiện bãi thực của công nhân tía Son (8/1925) "đánh dấu bước tiến bắt đầu của trào lưu công nhân Việt Nam", kia là kẻ thống trị công nhân Việt Nam bước đầu đi vào thời kì đấu tranh tự giác.


Câu 33. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đang tham gia tổ chức nào?

A. Đảng làng mạc hội Pháp.

B. Đảng cùng sản Pháp.

C. Đảng công nhân Xã hội dân công ty Đức.

D. Đảng công nhân Xã hội dân chủ Nga.


Đáp án: A

Giải thích: Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đảng buôn bản hội Pháp – đảng bênh vực mang đến quyền lợi của các nước nằm trong địa và phụ thuộc.


Câu 34. phiên bản Yêu sách của nhân dân An Nam mà lại Nguyễn Ái Quốc giữ hộ tới họp báo hội nghị Véc-xai (1919) vẫn yêu cầu chính phủ nước nhà Pháp và các nước bắt buộc công nhận thêm những quyền như thế nào của nhân dân Việt Nam?

A. Từ bỏ do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

B. Độc lập, nhà quyền, thống tuyệt nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

C. Độc lập, từ bỏ do, dân công ty và từ bỏ quyết.

D. Trường đoản cú do, dân chủ, đồng đẳng và quyền từ quyết.


Đáp án: D

Giải thích: bản Yêu sách của nhân dân An Nam mà lại Nguyễn Ái Quốc gửi tới họp báo hội nghị Véc-xai (1919) đã yêu cầu cơ quan chính phủ Pháp và các nước đề xuất công nhận những quyền trường đoản cú do, dân chủ, đồng đẳng và quyền tự quyết của quần chúng Việt Nam.


Câu 35. Nguyễn Ái Quốc biến đảng viên Đảng cộng sản vào thời hạn nào?

A. Năm 1920.

B. Năm 1923.

C. Năm 1924.

D. Năm 1930.


Đáp án: A

Giải thích: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc thâm nhập Đại hội XVIII của Đảng làng hội Pháp. Fan đã bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế Cộng sản và trở thành trong những người gây dựng Đảng cùng sản Pháp.


........................


Chia sẻ bởi:
*
Tử Đinh hương

venovn.com


Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 354 Lượt xem: 4.638 Dung lượng: 195 KB
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài xích 12 (Có đáp án) tải về Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi

Tài liệu tìm hiểu thêm khác


Chủ đề liên quan


Mới tuyệt nhất trong tuần


Tài khoản
Giới thiệu
Điều khoản
Bảo mật
Liên hệ
Facebook
Twitter
DMCA