TRẮC NGHIỆM SINH 11 BÀI 34 (CÓ ĐÁP ÁN): SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

-

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 34 (có đáp án): Sinh trưởng sinh sống thực vật

Câu 1.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh 11 bài 34

Quan sát mặt cắt ngang thân, sinh trưởng thứ cung cấp theo trang bị tự từ không tính vào trong thân là

A.Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp cho → tầng phân sinh bên → gỗ dác → mộc lõi

B.Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp

C.Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây thứ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc thứ cung cấp → mộc sơ cấp

D.Tầng sinh bần → bựa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc thứ cấp cho → tủy

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2. Đặc điểm không tồn tại ở sinh trưởng sơ cấp là

A. làm tăng kích cỡ chiều lâu năm của cây

B.diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

C.diễn ra cả sống cây Một lá mầm với cây hai lá mầm

D.diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3. tuyên bố đúng về mô phân sinh bên và tế bào phân sinh lóng là

A.mô phân sinh mặt và mô phân sinh lóng gồm ở thân cây Một lá mầm

B.mô phân sinh bên gồm ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng tất cả ở thân cây hai lá mầm

C.mô phân sinh bên gồm ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng gồm ở thân cây Một lá mầm

D.mô phân sinh mặt và tế bào phân sinh nóng gồm ở thân cây hai lá mầm

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 4. đến các phần tử sau:

⦁đỉnh dễ

⦁Thân

⦁chồi nách

⦁Chồi đỉnh

⦁Hoa

⦁Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A.(1), (2) và (3)

B.(2), (3) cùng (4)

C.(3), (4) với (5)

D.(2), (5) cùng (6)

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 5. Ở cây nhị lá mầm, tính tự ngọn mang lại rễ là những loại mô phân sinh theo sản phẩm công nghệ tự:

A.mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh mặt → tế bào phân sinh đỉnh rễ

B.mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh bên

C.mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên → tế bào phân sinh bên

D.mô phân sinh bên → tế bào phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. Xét các điểm lưu ý sau:

⦁làm tăng form size chiều ngang của cây

⦁Diễn ra đa phần ở cây Một lá mầm và tinh giảm ở cây nhị lá mầm

⦁diễn ra buổi giao lưu của tầng sinh mạch

⦁diễn ra hoạt động vui chơi của tầng sinh xấu (vỏ)

⦁chỉ làm cho tăng chiều nhiều năm của dây

Những điểm lưu ý trên không tồn tại ở phát triển thứ cung cấp là

A.(1) với (4) B.(2) và (5)

C.(1), (3) cùng (5) D.(2), (3) và (5)

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7. cho các nhận định sau:

⦁sinh trưởng thứ cấp cho làm tăng bề dày(đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh mặt ( tầng phân phát sinh) khiến nên, còn sinh trưởng sơ cung cấp làm tăng chiều nhiều năm của cây vì mô phân sinh đỉnh thân cùng mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên

⦁sinh trưởng thứ cấp cho làm tăng chiều dài của cây do buổi giao lưu của mô phân sinh đỉnh (tầng phát sinh) gây nên, còn phát triển sơ cấp làm tăng bề dày của cây bởi vì mô phân sinh đỉnh thân cùng mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên

⦁sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh tạo nên, còn phát triển sơ cấp cho làm tăng chiều lâu năm của cây bởi vì mô phân sinh đỉnh thân cùng mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên

⦁Sinh trưởng thứ cấp cho làm tăng bề dày của cây do buổi giao lưu của mô phân sinh đỉnh gây nên, còn phát triển sơ cấp làm tăng chiều lâu năm của cây do mô phân sinh bên phân loại tạo nên

⦁sinh trưởng sơ cung cấp ở thân non với sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành

⦁sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở thực vật Một cùng Mai lá mầm, sinh trưởng trang bị cấp xảy ra chủ yếu sống thực đồ dùng Hai lá mầm

Những nhận định đúng về sự không giống nhau giữa sinh trưởng sơ cấp và phát triển thứ cấp cho là

C. Quy trình tăng lên về số lượng, khối lượng, kích cỡ tế bào làm cho cây lớn lên, khiến cho cơ quan lại sinh dưỡng rễ, thân, lá

D. Vượt trình đổi khác về chất lượng, kết cấu tế bào


Câu 2. Sinh trưởng sinh sống thực đồ vật là

A. Quá trình tăng về kích cỡ (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích cỡ và số lượng tế bào.

B. Quá trình tăng về form size (lớn lên) của cơ thể do tăng về số lượng tế bào và những mô

C. Quá trình tăng về kích cỡ (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước tế bào và mô

D. Quy trình tăng về kích thước (lớn lên) của khung hình do tăng về form size và phân hoá tế bào


Câu 3. Khung hình thực vật hoàn toàn có thể lớn lên là do:

A. Form size tế bào tăng lên

B. Quy trình tăng lên về trọng lượng tế bào

C. Sự bớt phân của những tế bào tế bào phân sinh

D. Sự nguyên phân của những tế bào mô phân sinh.x


Câu 4. Mô phân sinh là nhóm các tế bào:

A. Không phân hóa và duy trì được khả năng phân chia giảm nhiễm.

B. Đã phân hóa và có tác dụng phân phân tách nguyên nhiễm.

C. Đã phân hóa và có chức năng phân chia sút nhiễm.

Xem thêm: Tải Minecraft 1.18.31 Tiếng Việt, Tải Minecraft Apk + Mod (Mod, Unlocked) V1

D. Không phân hóa và duy trì được kỹ năng phân phân tách nguyên nhiễm.


Câu 5. Tế bào phân sinh sinh sống thực đồ gia dụng là

A. Nhóm các tế bào không phân hóa, nhưng khả năng nguyên phân khôn xiết hạn chế

B. Nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được kĩ năng nguyên phân

C. Nhóm những tế bào không phân hóa, mất dần kỹ năng nguyên phân

D. Nhóm các tế bào phân hóa, chăm hóa về chức năng


Câu 6. đến các thành phần sau: 1. Đỉnh rễ 4. Chồi đỉnh 2. Thân 5. Hoa 3. Chồi nách 6. Lá tế bào phân sinh đỉnh không có ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) với (4)

C. (3), (4) với (5)

D. (2), (5) với (6)


Câu 7. Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở địa chỉ nào của cây?

A. Ở thân

B. Ở chồi nách

C. Ở đỉnh rễ

D. Ở chồi đỉnh


Câu 8. Mô phân sinh đỉnh không có ở địa chỉ nào của cây?

A. Ở thân

B. Ở chồi nách

C. Ở đỉnh rễ

D. Ở chồi đỉnh


Câu 9. Tuyên bố đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là

A. Tế bào phân sinh mặt và tế bào phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng tất cả ở thân cây nhì lá mầm

C. Tế bào phân sinh bên có ở thân cây nhì lá mầm, còn tế bào phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm


Câu 10. Tế bào phân sinh mặt và mô phân sinh lóng tất cả ở

A. Thân cây Một lá mầm

B. Thân cây nhì lá mầm

C. Cả cây Một lá mầm và Hai lá mầm

D. Tế bào phân sinh bên bao gồm ở thân cây hai lá mầm, còn tế bào phân sinh lóng gồm ở thân cây Một lá mầm


Câu 11. Ở cây hai lá mầm, tính từ ngọn cho rễ là các loại mô phân sinh theo sản phẩm công nghệ tự:

A. Tế bào phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh mặt → mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên→ mô phân sinh lóng→ tế bào phân sinh đỉnh rễ

C. Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ

D. Tế bào phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh bên


Câu 12. Thư tự các loại tế bào phân sinh tính từ bỏ ngọn mang đến rễ cây 2 lá mầm là:

A. Mô phân sinh đỉnh → tế bào phân sinh bên → tế bào phân sinh đỉnh rễ

B. Tế bào phân sinh đỉnh → tế bào phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên

C. Tế bào phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh đỉnh → tế bào phân sinh bên

D. Tế bào phân sinh bên → tế bào phân sinh đỉnh → tế bào phân sinh đỉnh rễ


Câu 13. Núm nào là phát triển sơ cấp cho

A. Là vượt trình chuyển đổi về unique các cấu trúc và tác dụng sinh hóa của tế bào có tác dụng cây ra hoa, kết quả, tạo thành hạt

B. Là quy trình tăng lên về số lượng tế bào

C. Là quy trình tăng lên về khối lượng tế bào

D. Là quá trình cây phân chia lớn lên


Câu 14. Sinh trưởng sơ cung cấp của cây là:

A. Sự sinh trưởng của thân với rễ theo chiều lâu năm do hoạt động vui chơi của mô phân sinh đỉnh.

B. Sự phát triển chiều dài của cây do chuyển động phân hoá của tế bào phân sinh đỉnh thân cùng đỉnh rễ làm việc cây một lá mầm với cây hai lá mầm

C. Sự lớn mạnh chiều lâu năm của cây do hoạt động nguyên phân của tế bào phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ tất cả ở cây cây nhị lá mầm.

D. Sự phát triển chiều lâu năm của cây do chuyển động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ gồm ở cây cây một lá mầm.


Câu 15. Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng sơ cấp?

A. Có tác dụng tăng size chiều dài của cây

B. Diễn ra buổi giao lưu của tầng sinh bần

C. Diễn ra cả sinh sống cây một lá mầm và cây nhì lá mầm

D. Diễn ra buổi giao lưu của mô phân sinh đỉnh


Câu 16. đánh giá và nhận định nào dưới đây về chế tạo ra sơ cấp ở thực trang bị là không đúng:

A. Làm cho cây bự và cao lên do sự phân loại tế bào tế bào phân sinh bên

B. Được thấy ở nhiều phần cây một lá mầm

C. Các bó mạch vào thân xếp lộn xộn bởi vì thân thường xuyên có kích thước bé

D. Thời gian sống ngắn


Câu 17. Phát triển thứ cấp cho của cây thân gỗ là do hoạt động:

A.mô phân sinh đỉnh

B. Mô phân sinh bên

C. Tùy từng loài

D. Ngẫu nhiên


Câu 18. Sinh trưởng thứ cung cấp là

A. Sự lớn mạnh bề ngang của cây vì mô phân sinh mặt của cây thân thảo chuyển động tạo ra.

B. Sự phát triển bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân gỗ chuyển động tạo ra.

C. Sự lớn lên bề ngang của cây một lá mầm vì chưng mô phân sinh bên của cây chuyển động tạo ra

D. Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh lóng của cây vận động tạo ra


Câu 19. Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng máy cấp?

A. Làm cho tăng size chiều ngang của cây

B. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.

C. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm

D. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh bên.


Câu 20. Tác dụng của phát triển thứ cấp cho

A. Tạo nên cây to lớn ra theo chiều ngang

B. Làm phát sinh cành mặt và rễ nhánh

C. Tạo cho cây ra hoa, chế tạo quả

D. Toàn bộ các biểu lộ trên


Câu 21. Tuyên bố nào dưới đây đúng ?

A. Cây Một lá mầm với cây nhị lá mầm đều sở hữu sinh trưởng thứ cấp và phát triển sơ cấp

B. Ngọn cây Một lá mầm tất cả sinh trưởng sản phẩm công nghệ cấp, thân cây nhị lá mầm gồm sinh trưởng sơ cấp.

C. Sinh trưởng sơ cấp chạm mặt ở cây Một lá mầm cùng phần thân non của cây nhị lá mầm

D. Cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp còn cây nhì lá mầm bao gồm sinh trưởng sơ cấp


Câu 22. Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở

A. Cây một lá mầm với cây hai lá mầm

B. Chỉ xảy ra ở cây nhì lá mầm

C. Cây một lá mầm với phần thân non của cây nhì lá mầm

D. Cây nhì lá mầm và phần thân non của cây một lá mầm


Câu 23. đem tủy làm cho tâm, sự phân bổ của mạch rây cùng gỗ trong phát triển sơ cấp thế nào ?

A. Mộc nằm phía bên cạnh còn mạch rây phía trong tầng sinh mạch

B. Gỗ cùng mạch rây phía bên trong tầng sinh mạch

C. Gỗ nằm phía vào còn mạch rây nằm phía bên cạnh tầng sinh mạch

D. Gỗ và mạch rây nằm phía kế bên tầng sinh mạch.


Câu 24. Hoạt động vui chơi của tầng sinh trụ sẽ khởi tạo ra cấu tạo thứ cấp của thân từ ko kể vào gồm:

A. Mạch rây vật dụng cấp, mạch rây sơ cấp, tầng sinh trụ, gỗ sơ cấp, gỗ vật dụng cấp

B. Mạch rây sơ cấp, mạch rây sản phẩm công nghệ cấp, tầng sinh trụ,mạch rây thứ cấp, mạch rây sơ cấp

C. Mộc sơ cấp, gỗ thứ cấp, tầng sinh trụ, mạch rây đồ vật cấp, mạch rây sơ cấp

D. Mạch rây sơ cấp, mạch rây lắp thêm cấp,tầng sinh trụ, gỗ sản phẩm cấp, mộc sơ cấp


Câu 25. Lấy tủy làm tâm, sự phân bố của mộc sơ cấp và gỗ thứ cung cấp trong sinh trưởng sản phẩm cấp như thế nào?

https://video.vietjack.com/upload2/quiz_source1/2020/09/noi-1599807161.PNG

A. Cả hai mọi nằm phía không tính tầng sinh mạch, trong những số ấy gỗ thứ cung cấp nằm phía trong với gỗ sơ cấp nằm phía ngoài

B. Cả hai đầy đủ nằm phía bên cạnh tầng sinh mạch, trong số ấy gỗ thứ cấp nằm phía xung quanh còn gỗ sơ cấp nằm phía trong

C. Cả hai đầy đủ nằm phía trong tầng sinh mạch, trong các số ấy gỗ thứ cung cấp nằm phía kế bên còn gỗ sơ cung cấp nằm phía trong

D. Cả hai rất nhiều nằm phía vào tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp cho nằm phía trong cùng gỗ sơ cấp nằm phía ngoài


Câu 26. Các tế bào ngoài cùng của vỏ cây thân gỗ được hiện ra từ đâu ?

A. Tầng sinh bần

B. Mạch rây sơ cấp

C. Tầng sinh mạch

D. Mạch rây thiết bị cấp


Câu 27. Tầng sinh bần có tác dụng phân chia tiếp tục tạo một lớp sinh sống phía quanh đó của vỏ tất cả tác dụng bảo đảm an toàn thân và chống sự mất nước. Lớp này được điện thoại tư vấn là

A. Bần

B. Ròng

C. Dác

D. Mạch rây.


Câu 28. Xem hình sau đây và cho thấy chú say đắm nào đúng ?
*