sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của nguyễn ái quốc là

Câu hỏi:

13/02/2020 19,060

Sự khiếu nại khắc ghi sự thay đổi vô cuộc sống sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc lên đường kể từ lập ngôi trường một tình nhân nước gửi quý phái lập ngôi trường một người nằm trong sản là

Bạn đang xem: sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của nguyễn ái quốc là

A. bỏ phiếu giã trở nên việc thâm nhập Quốc tế Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản Pháp (12 -1920)

Đáp án chủ yếu xác

B. sự thắng lợi cách mệnh mon Mười Nga năm 1917 hiệu quả cho tới hệ tư tưởng Nguyễn Ái Quốc

C. đưa Bản yêu thương sách cho tới Hội nghi vấn Vécxai (18 - 6 -1919)

D. đọc sơ thảo luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa (7-1920)

Chọn đáp án A

Cuối năm 1920, Lúc Đảng Xã hội Pháp họp Đại hội đợt loại XVIII bên trên TP. Hồ Chí Minh Tua, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục đứng về phía đại số đông đại biểu Đại hội bỏ thăm giã trở nên việc gia nhập Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Ái Quốc đã trở nên người nằm trong sản VN thứ nhất, khắc ghi một bước gửi đổi thay đưa ra quyết định vô trí tuệ tư tưởng và lập ngôi trường chủ yếu trị của Người tiếp tục từ là 1 tình nhân nước tiến bộ cỗ trở nên một chiến sỹ nằm trong sản. Sự khiếu nại khắc ghi sự thay đổi vô cuộc sống sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc lên đường kể từ lập ngôi trường một tình nhân nước gửi quý phái lập ngôi trường một người nằm trong sản là bỏ phiếu giã trở nên việc thâm nhập Quốc tế Cộng sản (12 -1920)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình thức đấu giành kháng "Chiến giành quánh biệt" được Sở chủ yếu trị đưa ra là

A. đấu giành chủ yếu trị

B. phá ấp chiến lược

C. kết ăn ý đấu giành chủ yếu trị và vũ trang

D. đấu giành vũ trang

Câu 2:

Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, cuộc kháng chiến của quần chúng tao nên bao hàm những trách nhiệm nào

A. Chống sự nhu nhược của triều đình Huế

B. Chống thực dân Pháp xâm lược

C. Chống sự đàn áp của lính tráng triều đình

D. Chống thực dân Pháp xâm lăng và kháng phong loài kiến đầu hàng

Câu 3:

Vì sao Mĩ buộc nên tuyên tía ngừng hẳn ném bom, phun đập phá miền Bắc

A. Bị thất bại vô "Chiến giành viên bộ" ở miền Nam

Xem thêm: dream là ai

B. Bị thiệt hãi áp lực vô cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc

C. Bị quần chúng Mĩ và quần chúng toàn cầu lên án

D. Bị thiệt hãi áp lực ở cả nhì miền Nam - Bắc thời điểm cuối năm 1968

Câu 4:

Tính hóa học quần chúng của cuộc kháng chiến kháng Pháp thể hiện ở điểm nào

A. Là cuộc kháng chiến vì thế Đảng lãnh đạo

B. Toàn thể quần chúng VN quyết tâm đứng lên kháng Pháp xâm lược

C. Thể hiện nay thực chất "vì dân" của nước VN Dân công ty Cộng hòa

D. Cách mạng VN là phần tử của cách mệnh thế giới

Câu 5:

Sau Cách mạng mon Tám, VN nên đương đầu với những trở ngại nào

A. Nạn đói, nàn dốt nát, giặc nước ngoài xâm

B. Nạn đói, nàn dốt nát, nội phản

C. Nạn đói, nàn dốt nát, trở ngại về tài chủ yếu, nước ngoài xâm và nội phản

D. Nạn đói, nàn dốt nát, ngân sách núi sông trống trải rỗng

Câu 6:

Biểu hiện nay nào là tại đây chứng minh những nước Tây Âu liên minh ngặt nghèo với Mĩ về mặt mày quân sự

A. Tham gia khối quân sự chiến lược NATO

B. Thành lập núi sông Cộng hòa liên bang Đức

C. Có những sinh hoạt kháng Liên Xô

Xem thêm: stephen hawking là ai

D. Trở lại xâm lăng những nước nằm trong địa cũ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK