phạm lệ khanh là ai

Mới phía trên, bà Phạm Lệ Khanh - người dân có quyền hạn, nhiệm vụ tương quan nhập vụ án "Gây rối trật tự động công cộng" vì thế Nguyễn Xuân Hương Trang (hay gọi Trang Nemo) và đồng bọn phát sinh đang được với đơn kháng nghị gửi TANDTC Quận 1 (TP Hồ Chí Minh).