ông cao toàn mỹ là ai

Trong khi trận chiến pháp luật thân thiết ông Cao Toàn Mỹ và hoa khôi Trương Hồ Phương Nga sắp tới hồi cam go, vô số thắc mắc đề ra là ông Cao Toàn Mỹ nhiều cỡ nào là và hiện giờ đang thực hiện căn nhà doanh nghiệp lớn nào?