người đứng đầu nhà nước ai cập cổ đại là

Câu hỏi:

24/09/2022 4,839

Bạn đang xem: người đứng đầu nhà nước ai cập cổ đại là

A. Thiên tử.

D. quý tộc.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: B

Nhà nước Ai Cập cổ xưa mang tính chất hóa học thường xuyên chế, hàng đầu là pha-ra-ông (vua), với quyền lực tối cao vô thượng về chủ yếu trị, quân sự chiến lược, tôn giáo, là thay mặt đại diện của thần thánh. (SGK - Trang 28)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là tại đây không phản ánh trúng chân thành và ý nghĩa của những trở thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại?

Câu 2:

Chữ viết lách của những người Ai Cập cổ xưa là

Câu 3:

Nguyên liệu thực hiện giấy tờ viết lách của những người Ai Cập cổ xưa đa số được sản xuất từ

Câu 4:

Cư dân Ai Cập cổ xưa với tín ngưỡng nào là sau đây?

Câu 5:

Xem thêm: chú cường là ai

Người Ai Cập cổ xưa tính được số pi (π) vì như thế bao nhiêu?

Câu 6:

Một tục lệ phổ biến nhập quy trình chôn chứa chấp người bị tiêu diệt của những người Ai Cập cổ xưa là

Câu 7:

Công trình nào là sau đó là trở thành tựu chạm trổ vượt trội của dân cư Ai Cập cổ đại?

Câu 8:

Nội dung nào là tại đây không phản ánh trúng hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính của dân cư Ai Cập cổ đại?

Câu 9:

Công trình phong cách thiết kế nổi trội nhất của Ai Cập cổ xưa là

Câu 10:

Vào thiên niên kỉ IV TCN, núi sông Ai Cập cổ xưa thành lập và hoạt động bởi nhu yếu nào là sau đây?

Câu 11:

Nhà nước Ai Cập cổ xưa theo dõi thiết chế nào là sau đây?

Câu 12:

Ai Cập cổ xưa được tạo hình ở chống nào?

Câu 13:

Cư dân đa số của Ai Cập cổ xưa là

Câu 14:

Ai Cập cổ xưa được tạo hình bên trên lưu vực dòng sông nào?

Xem thêm: rum conan là ai