Xem Ngày Hoàng Đạo Tháng 2 Năm 2022, Xem Ngày Hoàng Đạo

-

Cách khẳng định ngày hoàng đạo vào tháng 2 năm 2022

Khác với các cách xem ngày khác, xem ngày hoàng đạo cùng xem ngày hắc đạo dựa vào Chi ngày với tháng để xác định, với mỗi tháng không giống nhau thì luật về chi ngày cũng khác nhau. Ngày hoàng đạo tuyệt hắc đạo bao gồm các tên gọi và ý nghĩa sâu sắc khác nhau nạm thể họ có:

- Các ngày hoàng đạo trong tháng: Minh Đường Hoàng Đạo, Kim Đường Hoàng Đạo, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Ngọc Đường Hoàng Đạo, tư Mệnh Hoàng Đạo cùng Thanh Long Hoàng Đạo.

Bạn đang xem: Ngày hoàng đạo tháng 2 năm 2022

- Các ngày hắc đạo vào tháng: Chu tước Hắc Đạo, Bạch Hổ Hắc Đạo, Huyền Vũ Hắc Đạo, Câu è Hắc Đạo, Thiên Lao Hắc Đạo với Thiên Hình Hắc Đạo.

TỔNG HỢP NGÀY HOÀNG ĐẠO trong THÁNG 2 NĂM 2022


Xem ngày tốthoàng đạo tháng 3 năm2022


Xem ngày giỏi hoàng đạo tháng tư năm2022


Tử vi của 12 nhỏ giáp năm 2023


Ngày

Ngày tốt xấu hồi tháng 2 năm2022


Lịch dương

1

Tháng2


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Ất Dậu, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

2

Tháng2


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Bính Tuất, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng2


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Đinh Hợi, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng2


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Mậu Tý, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Kỷ Sửu, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

6

Tháng2


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Canh Dần, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Tân Mão, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Nhâm Thìn, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Quý Tỵ, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày tiếp giáp Ngọ, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Ất Mùi, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Bính Thân, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Đinh Dậu, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng2


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Mậu Tuất, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng2


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Kỷ Hợi, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng2


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Canh Tý, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng2


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Tân Sửu, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng2


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Nhâm Dần, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng2


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Quý Mão, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng2


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày tiếp giáp Thìn, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng2


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Ất Tỵ, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng2


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Bính Ngọ, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng2


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Đinh Mùi, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng2


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Mậu Thân, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng2


Lịch âm

25

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Kỷ Dậu, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng2


Lịch âm

26

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Canh Tuất, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng2


Lịch âm

27

Tháng 1


Ngày
Hắc đạo


Ngày Tân Hợi, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng2


Lịch âm

28

Tháng 1


Ngày
Hoàng đạo


Ngày Nhâm Tý, tháng
Nhâm Dần, năm
Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


XEM NGÀY TỐT TRONGNĂM 2023CHO CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Xem ngày xuất sắc xuất hành năm 2023

♦Xem ngày tốt cưới hỏi năm 2023

♦Xem ngày xuất sắc mua xe máy, ô tô năm 2023

♦Xem ngày xuất sắc chuyển đơn vị năm 2023

♦Xem ngày giỏi khai trương mở shop năm 2023

♦Xem ngày xuất sắc mua nhà đất bất động sản năm 2023

♦Xem ngày giỏi động thổ làm cho nhà 2023

♦Xem ngày đổ trần lợp ngôi nhà 2023

♦Xem ngày xuất sắc xây sửa tòa tháp 2023

♦ coi ngày tốt nhập trạch nhà mới 2023

♦Xem ngày hoàng đạo, hắc đạo2023

♦Xem ngày giỏi ký đúng theo đồng năm 2023

♦ coi ngày tốt cắt tóc năm 2023

♦Xem ngày chuyển bàn thờ năm 2023

Chúc quý chúng ta một ngày tràn đầy suôn sẻ và thao tác làm việc hiệu quả!


Tử vi 2023
Nam
Nữ
Xem ngay
*
Sim điện thoại có bắt buộc là tòa tháp phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim điện thoại cảm ứng thông minh đều mang những tích điện riêng, tùy thuộc vào trậttựcủa dãy số cơ mà Sim smartphone có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) tốt xấu(hung)
*
Dùng kinh dịch lựa chọn sim phong thủy giỏi cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những lưu ý quẻ dịch sim giỏi cho 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn dãy sim phongthủyhợp tuổi thỏa mong muốn muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giảivậnhạn
*
Giải mã niềm mơ ước thấy máu và tín đồ chết điềm báo Hên xuất xắc Xui?
Nằm mơ thấy đa số người chết điềm báo lành tuyệt dữ như thế nào cho từng đối tượng? lời giải chi tiết…
*
niềm mơ ước thấy fan chết đến tiền, xin tiền, đòi tiền,..." title=" giấc mơ thấy fan chết mang đến tiền, xin tiền, đòi tiền,..." /> niềm mơ ước thấy tín đồ chết mang đến tiền, xin tiền, đòi tiền,...
Giải mã giấc mơ thấy bạn chết đến tiền, xin tiền, đòi tiền,...
*
chiêm bao thấy mặt hàng xóm chết điềm báo xuất sắc hay Xấu?" title=" nằm mơ thấy hàng xóm bị tiêu diệt điềm báo xuất sắc hay Xấu?" /> nằm mơ thấy mặt hàng xóm bị tiêu diệt điềm báo xuất sắc hay Xấu?
Giải mã niềm mơ ước thấy hàng xóm bị tiêu diệt đem đến cho chính mình những biểu hiện tích cực, mới mẻ trong cuộc sống.…
*
Khám phá niềm mơ ước thấy bà xã chết Lành tuyệt Dữ? Đánh bé gì?
Nằm mơ thấy bà xã chết là điềm báo xuất sắc hay xấu? lời giải giấc mơ thấy bà xã đã chết là điềm gì?…
*
Khám phá niềm mơ ước thấy ông xã chết Lành xuất xắc Dữ? Đánh nhỏ gì?
Nằm mơ thấy ông chồng chết là điềm báo giỏi hay xấu? giải mã giấc mơ thấy ông chồng đã chết là điềm gì?…
*
Giải đáp: mộng mị thấy tình nhân cũ bị tiêu diệt là điềm LÀNH giỏi DỮ?
Mơ thấy người yêu cũ bị tiêu diệt mang nhiều ý nghĩa sâu sắc và thông điệp đặc biệt, hoàn toàn có thể ám chỉ đến việc chuyển…
*
Nằm mơ thấy tình nhân chết là điềm gì? Đánh bé gì?
Giải mã chi tiết giấc mơ thấy tình nhân chết cụ thể nhất? Liệu niềm mơ ước thấy tình nhân chết đang mang…
*
Mơ thấy nói chuyện với bạn đã chết điềm báo gì? Đánh nhỏ gì?
Giải mã chi tiết giấc mơ thấy tai nạn chết người chuẩn xác? Liệu giấc mơ thấy tai nạn giao thông chết…
*
Nằm mơ thấy tai nạn chết người điềm báo gì? Đánh nhỏ gì?
Giải mã chi tiết giấc mơ thấy tai nạn ngoài ý muốn chết người chuẩn xác? Liệu giấc mơ thấy tai nạn giao thông chết…
*
Nằm mơ thấy fan chết sinh sống lại là điềm lành hay Xui?
Giải mã chi tiết giấc mơ thấy fan chết sống lại chuẩn chỉnh xác? Liệu giấc mơ thấy fan chết còn sống sẽ…

xem ngày giỏi xấu

Ngày hoàng đạo tháng 2/2023, ngày đẹp tháng 2/2023, ngày tốt tháng 2 năm 2023 là hầu như ngày nào. Ông phụ thân ta từ bỏ xa xưa đã bao gồm tục lệ coi ngày lành tháng tốt cho các dịp quan trọng đặc biệt như: khởi công, xuất hành, khai trương, đám lễ, đám cưới, có tác dụng đẹp,... Vì fan xưa hay có ý niệm "có thờ gồm thiêng có kiêng gồm lành". Cùng theo dõi tức thì và chọn ngày phù hợp nhất để triển khai quá trình thuận lợi tuyệt nhất nhé. 


Bước 1: Tránh những ngày xấu (ngày hắc đạo) tương ứng với câu hỏi xấu sẽ gợi ý.Bước 2: Ngày không được xung tương khắc với bản mệnh (ngũ hành của ngày không xung tự khắc với ngũ hành của tuổi).Bước 3: Căn cứ sao tốt, sao xấu để cân nhắc, ngày phải có khá nhiều sao Đại mèo (như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ, … thì tốt), bắt buộc tránh ngày có khá nhiều sao Đại Hung.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Tháng 7 Âm Năm 2022 ? Xem Ngày Tốt Tháng 7 Năm 2022

Bước 4: Trực, Sao nhị thập chén bát tú phải tốt. Trực Khai, Trực Kiến, Trực Bình, Trực Mãn là tốt.Bước 5: Xem ngày đó là ngày Hoàng đạo tốt Hắc đạo để lưu ý đến thêm.

*
Xem ngày rất đẹp tháng 2/2023

Danh sách ngày hoàng đạo, ngày đẹp, ngày tốt tháng 2 năm 2023

Cách xác minh ngày đẹp tháng 2 năm 2023

Hiện tại, có khá nhiều cách xem ngày giỏi khác nhau. Và xem ngày Hoàng Đạo phụ thuộc Chi của tháng ngày là phương pháp xem cơ bản, được nhiều người sử dụng. Vào đó, ngày Hoàng Đạo/hắc đạo có cách gọi khác với một trong những tên gọi khác như sau:

Ngày Hoàng Đạo hay có cách gọi khác là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, ngày Kim Đường Hoàng Đạo, ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo với ngày tứ Mệnh Hoàng Đạo.Ngày hắc đạo hay ngày Câu è Hắc Đạo, ngày Thiên Hình Hắc Đạo, ngày Chu tước đoạt Hắc Đạo, ngày Bạch Hổ Hắc Đạo, ngày Thiên Lao Hắc Đạo và ngày Huyền Vũ Hắc Đạo.

Danh sách ngày giỏi tháng hai năm 2023

Dưới đây là danh sách ngày Hoàng đạo tháng 2 năm 2023 dương lịch, ngày xuất sắc tháng 1/ 2023 âm lịch, mời chúng ta tham khảo để gạn lọc được ngày đẹp, ngày tốt thực hiện nay các các bước quan trọng như để biết ngày làm sao là ngày đẹp, ngày tốt.


Bát tự: Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: gần cạnh Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bình
Giờ Hoàng Đạo: dần dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Bính Tuất, sát Tuất, Bính Dần, Bính Tuất
Gợi ý: đề nghị làm những việc như thờ tế, gắn thêm hôn, nạp năng lượng hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng.Bát tự: Ngày: Quý Tỵ, Tháng: sát Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung khắc với ngày: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão, Đinh Hợi
Gợi ý: đề nghị làm các việc như San đường, sửa nhà, sửa kho.Bát tự: Ngày: Ất Mùi, Tháng: ngay cạnh Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
Giờ Hoàng Đạo: dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu
Gợi ý: nên làm những việc như cúng tế, ước phúc, sửa kho, sửa nhà, san đường.Bát tự: Ngày: Mậu Tuất, Tháng: giáp Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
Giờ Hoàng Đạo: dần dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung khắc với ngày: Canh Thìn, Bính Thìn
Gợi ý: đề nghị làm các việc như bái tế, san đường, nhập học, sửa kho, sửa nhà.Bát tự: Ngày: Canh Tý, Tháng: ngay cạnh Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung khắc với ngày: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, ngay cạnh Thân, giáp Dần
Gợi ý: nên làm những việc như cúng tế, nhập học, gắn hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, hấp thụ tài.Bát tự: Ngày: Tân Sửu, Tháng: sát Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: BếGiờ Hoàng Đạo: dần dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung tự khắc với ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, ất Mão
Gợi ý: yêu cầu làm các việc như cúng tế, ước phúc, mong tự, đính hôn, nạp năng lượng hỏi, cưới gả vào ngày xuất sắc tháng 2 này.

*
Bát tự: Ngày: sát Thìn, Tháng: liền kề Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
Giờ Hoàng Đạo: dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung tự khắc với ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn
Gợi ý: buộc phải làm những việc như thờ tế, cầu phúc, ban lệnh, họp mặt, xuất hành.Bát tự: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: tiếp giáp Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung tương khắc với ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ
Gợi ý: bắt buộc làm những việc như San đường, sửa nhà, sửa kho.Bát tự: Ngày: Đinh Mùi, Tháng: tiếp giáp Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
Giờ Hoàng Đạo: dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Sửu, Tân Sửu
Gợi ý: nên làm những việc như cúng tế, ước phúc, ước tự, họp mặt, giải trừ, rượu cồn thổ, đổ mái, sửa kho, hấp thụ tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng

*
Bát tự: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), dần dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Tân Mão, ất Mão
Gợi ý: cần làm những việc như cúng tế, đào đất, an táng, cải táng.Bát tự: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.Là ngày: tứ Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Khai
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung tương khắc với ngày: tiếp giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn
Gợi ý: buộc phải làm những việc như bái tế, mong phúc, cầu tự, thêm hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, hễ thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, nạp tài.Bát tự: Ngày: gần kề Dần, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Kiến
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), mùi hương (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)Tuổi xung tương khắc với ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh TýBát tự: Ngày: Ất Mão, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu
Gợi ý: đề xuất làm các việc như Họp mặt, xuất hành, thêm hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa trị bệnh, cam kết kết, giao dịch, đào đất, an táng, cải táng

*
Ngày đẹp mắt tháng 2 nên làm việc gì