Nam Was So Rude To Them Last Night

-

Dịch đề bài: buổi tối qua Nam vẫn thật thô tục với họ. Lúc này anh ấy cảm thấy thật hối tiếc, (ngụ ý: hụt hẫng vì tối qua vẫn quá thô lỗ).

Bạn đang xem: Nam was so rude to them last night

A. Không dịch vì sai cấu trúc: “regret + to lớn V” - tiếc bởi vì sắp bắt buộc làm gì, nghĩa là hành vi “to V” không diễn ra, thiết yếu để “to have P2” - với nghĩa ngừng vào đây được.

B. Không dịch bởi vì sai cấu trúc: “rude” là tính từ, ko đi với rượu cồn từ “have”. đề nghị sửa “having” thành “having been”.

C. Nam ước rằng về tối qua mình dường như không thô lỗ với họ như vây. → đúng.

D. Ko dịch bởi vì sai cấu trúc: Ước cho 1 chuyện ngơi nghỉ quá khứ (vì bao gồm trạng ngữ chỉ thời hạn là “last night”) thì nên dùng thức trả định loại 3 (động từ phân tách ở vượt khứ hoàn thành/ xong xuôi tiếp diễn). Vậy nên “were” (quá khứ đơn) phải tạo thành “had been” (quá khứ hoàn thành). Chọn lời giải C bởi vì nó là giải đáp đúng duy nhất.

Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

She got up late & rushed to lớn the bus stop.


Câu 2:


The military court____________ the major for failing to vì chưng his duty.


Câu 3:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

A few days ago, ____________problem arise. However, until now, we haven’t found any solutions to it yet.


Câu 4:


This is not____________the last one we stayed in.


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

A severe illness when she was just nineteen months old deprived the well- known writer và lecturer Helen Keller from both her sight & hearing.


Câu 6:


In line 17, the word “most” refers khổng lồ ____________


Câu 7:


Overcrowded slums are often considered as breeding ground____________crime.


Câu 8:


My sister lives in Alaska, so we can only see each other once in a xanh moon.


Câu 9:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.

- Laura: “What a lovely mèo you have!”

- Maria: “____________.”


Câu 10:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Câu 11:


Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 38 to 42.

Dolphins are one of the most intelligent species on the planet, which makes them a very interesting animal to scientists. In their natural habitats, dolphins use various vocalization techniques. They whistle và squeak lớn recognize members of their pod, identify and protect their young, & call out warnings of danger. They also make clicking sounds used for echolocation to lớn find food and obstacles in dark & murky waters.

Xem thêm: Tìm 1 Phân Số Bằng Phân Số 57/95 Và Có Mẫu Số Hơn Tử 42 Đơn Vị

Amazingly, the whistling sound that the bottlenose dolphin makes has been found lớn have a similar pattern khổng lồ human language. They always make conversational sounds when they greet each other. If you listen to lớn dolphins" squeaks và squeals, it will sound lượt thích they are having a conversation.

Dolphins usually use both sound and body toàn thân language khổng lồ communicate with each other. It is through gesture and toàn thân language, however, that most of their communication with humans comes. Dolphins can be trained khổng lồ perform complicated tricks. This suggests they have a high level of intelligence và communication capacity. If they work for a long time with a trainer, they are able khổng lồ recognize và understand human commands.

A lot of dolphin communication has been studied using dolphins in captive environments. These studies have been criticized because some marine biologists believe that dolphins living in aquariums or research centers cannot be considered "normal." Even so, most believe that studying dolphin communication in captivity is useful for beginning to lớn understand the complexity of dolphin communication. After all, dolphins are one of the most intelligent animals. Their ability khổng lồ communicate is impressive & worthy of study.

Tạm dịch: Nam đối xử rất tục tĩu với họ về tối hôm qua. Bây chừ cậu ấy cảm thấy ăn năn hận.

+ Có cấu trúc regret + to V (hối tiếc vì chưng sẽ buộc phải làm gì) => Đáp án A sai

+ Có cấu trúc regret + Ving (hối hận về câu hỏi đã có tác dụng trong thừa khứ) nhưng lại động từ bỏ “having” là không nên . “being” new đúng đầu bài=> Đáp án B sai

+ Đáp án D không đúng vì” weren’t” (quá khứ đơn). Vấn đề này đã xẩy ra trong thừa khứ phải câu ước không thể dùng thì quá khứ solo mà đề nghị dùng thì vượt khứ trả thành.

ð Đáp án C


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

Make sure that you have the words spell correctly, otherwise your size won’t be accepted.


A. Make sure


B. Spell


C. Otherwise


D. Won’t be accepted


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

I must have a watch since punctuality is imperative in my new job.


A. Being courteous


B. Being cheerful


C. Being efficient


D. Being late


Câu 3:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the best answer to lớn each of the following questions.

It is estimated that about 640 women remain illiterate in the world, mostly in _______ developing countries.


A. The


B. No article


C. A


D. An


Câu 4:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following question.

It would have been better if he had told us his new address.


A. He might have told us his new address.


B. He should have told us his new address.


C. He shouldn’t have told us his new address.


D. It doesn’t matter that he didn’t tell us his new address.


Câu 5:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the best answer lớn each of the following questions.

It’s a secret. Try not to lớn let the cát out of the _________.


A. Hat


B. Bag


C. Shirt


D. Cage


Câu 6:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

Our neighbor is quite safe because there have not been many crimes recently.


A. Neighbor


B. Safe


C. Many


D. Recently


Bình luận


comment
TÀI LIỆU VIP venovn.com
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại venovn.com


*

liên kết
tin tức venovn.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập add email chúng ta đăng ký để lấy lại password
lấy lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack