MG + HNO3 TẠO RA N2 + H2O - 5 MG + 12 HNO3 → 6 H2O + N2 + 5 MG(NO3)2

-

Mg + HNO3→ Mg(NO3)2 + N2 + H2O được Pgdphurieng.edu.vn là phương trình oxi hóa khử khi cho Mg tác dụng với HNO3 sau bội nghịch ứng thu được khí N2. Câu chữ tài liệu phía dẫn cụ thể cân bằng phản ứng cũng tương tự các nội dung tương quan đến phương trình hóa học khi mang đến Mg chức năng với hỗn hợp HNO3. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Mg + hno3 tạo ra n2


2. Điều khiếu nại phản ứng giữa Mg HNO3 ra N2

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng giữa Mg và dung dịch HNO3

Cho kim loại magie tác dụng với hỗn hợp axit nitric.

4. Hiện tượng lạ phản ứng giữa Mg với dung dịch HNO3

Chất rắn white color bạc Magie (Mg) tan dần và xuất hiện thêm khí Nito (N2) làm sủi bọt khí.

5. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. Nhóm những kim nhiều loại tan được nội địa gồm:

A. Na, Mg, Al

B. Ca, K, Al

C. Ba, Fe, Na

D. Na, Ba, Ca


Câu 2. Các yếu tố sau O, K, Al, F, Mg, p Hãy chỉ ra thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng cao là

A. K, Mg, Al, P, O, F.

B. Al, K, Mg, O, F, P.

C. Mg, Al, K, F, P, O.

D. K, Mg, Al, F, O, P.


Câu 3. Dãy gồm các chất hầu như phản ứng với dung dịch HCl là

A. K2SO4, Na2CO3.

B. Na2SO3, KNO3.

C. Na2SO4, Mg
CO3.

D. Na2CO3, Ca
CO3.


Câu 4. Cho tất cả hổn hợp Ca
O, Mg
O, Na2CO3, Fe3O4 tan vào việt nam thu được kết tủa gồm:

A. Mg
O, Fe3O4

B. Ca
O, Mg
O, Fe3O4

C. Ca
CO3, Mg
O, Fe3O4

D. Na2CO3, Fe3O4


Câu 5. Dãy các chất làm sao sau đấy là muối axit ?

A. KHCO3, Ca
CO3, Na2CO3.

B. Ba(HCO3)2, Na
HCO3, Ca(HCO3)2.

C. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, Ca
CO3.

D. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, Ba
CO3.


Câu 6. Cho 1,08 gam sắt kẽm kim loại M vào dung dịch H2SO4loãng dư. Lọc dung dịch, lấy cô cạn chiếm được 6,84 gam một muối hạt khan duy nhất. Vậy kim loại M là:

A. Ni

B. Ca

C. Al

D. Fe


2M + n
H2SO4 → M2(SO4)n + n
H2

Ta có: n
M = 1,08/M (mol);

n
M2(SO4)n = 6,84/(2M + 96n) mol

Theo làm phản ứng:

n
M = 2.n
R2(SO4)n=> 1,08/M = 2.6,84/<2M + 96n)>=> M = 9n

Ta gồm bảng biện luận sau

n1234
M9 loại18 loại27 (Al)36 loại

Vậy M là sắt kẽm kim loại Al


Câu 7. Cho 4 sắt kẽm kim loại X, Y, Z, T che khuất Mg trong dãy hoạt động hóa học, biết rằng:

X, Y chức năng được với hỗn hợp HCl giải tỏa khí Hidro

Z, T không có phản ứng với hỗn hợp HCl

Y chức năng với dung dịch muối của X cùng giải phóng sắt kẽm kim loại X

T tác dụng được với hỗn hợp muối của Z là giải phóng kim loại Z

Kim loại bao gồm tính khử yếu nhất trong 4 kim loại là:

A. T

B. Y

C. Z

D. X


Đáp án C X, Y bội nghịch ứng được với HCl => X, Y đứng trước H trong dãy chuyển động hóa học

Z, T không phản ứng cùng với HCl => Z, T lép vế H vào dãy hoạt động hóa học

=> X, Y gồm tinh khử to gan lớn mật hơn Z, T. Giờ chỉ đối chiếu Z với T

T đẩy được Z thoát ra khỏi muối của Z => T bao gồm tính khử khỏe khoắn hơn Z

=> Z là bao gồm tính khử yếu nhất


Câu 8. Cho các thành phần hỗn hợp Al, Fe chức năng với tất cả hổn hợp dung dịch Ag
NO3, Cu(NO3)2thu được hỗn hợp B và hóa học rắn D bao gồm 3 kim loại. Mang lại D tác dụng với HCl dư, thấy có khí cất cánh lên. Yếu tố của hóa học rắn D là


Đáp án A Thứ tự bội phản ứng:

Kim một số loại sẽ bội nghịch ứng theo thứ tự: Al, Fe

Muối đã phản ứng theo sản phẩm tự: Ag
NO3, Cu(NO3)2

Vậy 3 sắt kẽm kim loại là: Fe, Ag, Cu


Câu 9. Hỗn hòa hợp bột có 3 sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn có trọng lượng 3,59 gam được chia làm hai phần đêu nhau. Phần 1 rước đốt cháy trọn vẹn trong oxi dư thu được 4,355 gam tất cả hổn hợp oxit. Phần 2 hòa tan hoàn toàn trong HNO3 đặc nóng dư chiếm được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hãy tính giá trị của V.

A. 14,336 lít

B. 6,72 lít

C. 13,36 lít

D. 7,168 ít


Đáp án D Áp dụng định chính sách bảo toàn khối lượng đối với phần 1 ta có:

m
O2 = 4,355 – 3,59/2 = 2,56 (g) ⇒ n
O2 = 2,56/32 = 0,08 (mol)

Do khối lượng kim nhiều loại ở hai phần cân nhau nên số mol bởi hỗn hợp kim loại nhịn nhường là hệt nhau ⇒ số mol eletron vị O2 nhận ngay số mol eletron vì N5+ nhận.

O2 + 4e → 2O2- 

0,08 → 0,32

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,32 → 0,32

=> n
NO2 = 4n
O2 = 0,32 => VNO2 = 0,32.22,4 = 7,168 lít


Previous Post: &#x
AB; lịch sử vẻ vang 8 bài xích 11: các nước Đông phái mạnh Á cuối cầm kỉ XIX – Đầu cố kỉnh kỉ XX Soạn lịch sử vẻ vang 8 trang 66

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O được trung học phổ thông Lê Hồng Phong là phương trình lão hóa khử khi mang đến Mg chức năng với HNO3 sau bội phản ứng nhận được khí N2. Nội dung tài liệu hướng dẫn chi tiết cân bằng phản ứng cũng giống như các nội dung tương quan đến phương trình hóa học khi cho Mg tác dụng với hỗn hợp HNO3. Mời các bạn tham khảo.


2. Điều khiếu nại phản ứng thân Mg HNO3 ra N2

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng thân Mg và dung dịch HNO3

Cho kim loại magie công dụng với dung dịch axit nitric.

Xem thêm: Unit 4: speaking unit 4 lớp 11 sách mới ), tiếng anh 11 tập 1

Bạn đang xem: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O

4. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng giữa Mg cùng dung dịch HNO3

Chất rắn white color bạc Magie (Mg) tan dần và lộ diện khí Nito (N2) làm cho sủi bong bóng khí.


5. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhóm những kim các loại tan được nội địa gồm:

A. Na, Mg, Al

B. Ca, K, Al

C. Ba, Fe, Na

D. Na, Ba, Ca


Câu 2. các nguyên tố sau O, K, Al, F, Mg, p. Hãy chỉ ra rằng thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần đều là

A. K, Mg, Al, P, O, F.

B. Al, K, Mg, O, F, P.

C. Mg, Al, K, F, P, O.

D. K, Mg, Al, F, O, P.


Câu 3. Dãy gồm những chất gần như phản ứng với dung dịch HCl là

A. K2SO4, Na2CO3.

B. Na2SO3, KNO3.

C. Na2SO4, Mg
CO3.

D. Na2CO3, Ca
CO3.


Câu 4. Cho hỗn hợp Ca
O, Mg
O, Na2CO3, Fe3O4 chảy vào vn thu được kết tủa gồm:

A. Mg
O, Fe3O4

B. Ca
O, Mg
O, Fe3O4

C. Ca
CO3, Mg
O, Fe3O4

D. Na2CO3, Fe3O4


Câu 5. Dãy các chất như thế nào sau đấy là muối axit ?

A. KHCO3, Ca
CO3, Na2CO3.

B. Ba(HCO3)2, Na
HCO3, Ca(HCO3)2.

C. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, Ca
CO3.

D. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, Ba
CO3.


Câu 6. Cho 1,08 gam sắt kẽm kim loại M vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Thanh lọc dung dịch, lấy cô cạn nhận được 6,84 gam một muối hạt khan duy nhất. Vậy sắt kẽm kim loại M là:

A. Ni

B. Ca

C. Al

D. Fe


Đáp án C

Gọi kim loại M gồm hóa trị n (n = 1, 2, 3, 4)

2M + n
H2SO4 → M2(SO4)n + n
H2

Ta có: n
M = 1,08/M (mol);

n
M2(SO4)n = 6,84/(2M + 96n) mol

Theo phản bội ứng:

n
M = 2.n
R2(SO4)n => 1,08/M = 2.6,84/<2M + 96n)>=> M = 9n

Ta bao gồm bảng biện luận sau

n1234
M9 loại18 loại27 (Al)36 loại

Vậy M là kim loại Al


Câu 7. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T che khuất Mg trong dãy vận động hóa học, biết rằng:

X, Y chức năng được với dung dịch HCl giải hòa khí Hidro

Z, T không tồn tại phản ứng với dung dịch HCl

Y tính năng với dung dịch muối của X cùng giải phóng kim loại X

T chức năng được với hỗn hợp muối của Z là giải phóng kim loại Z

Kim loại gồm tính khử yếu độc nhất vô nhị trong 4 kim loại là:

A. T

B. Y

C. Z

D. X


Đáp án C

X, Y bội nghịch ứng được với HCl => X, Y đứng trước H vào dãy vận động hóa học

Z, T không phản ứng cùng với HCl => Z, T che khuất H trong dãy chuyển động hóa học

=> X, Y tất cả tinh khử mạnh bạo hơn Z, T. Giờ đồng hồ chỉ so sánh Z cùng T

T đẩy được Z thoát khỏi muối của Z => T gồm tính khử mạnh khỏe hơn Z

=> Z là gồm tính khử yếu nhất


Câu 8. Cho các thành phần hỗn hợp Al, Fe chức năng với các thành phần hỗn hợp dung dịch Ag
NO3, Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và hóa học rắn D bao gồm 3 kim loại. Mang lại D chức năng với HCl dư, thấy có khí cất cánh lên. Yếu tố của hóa học rắn D là

A. Fe, Cu, Ag

B. Al, Cu, Ag

C. Al, Fe, Cu, Ag

D. Al, Fe, Cu


Đáp án A

Thứ tự bội nghịch ứng:

Kim nhiều loại sẽ bội nghịch ứng theo thiết bị tự: Al, Fe

Muối sẽ phản ứng theo máy tự: Ag
NO3, Cu(NO3)2

Vậy 3 kim loại là: Fe, Ag, Cu


Câu 9. Hỗn vừa lòng bột gồm 3 kim loại Mg, Al, Zn có trọng lượng 3,59 gam được chia thành hai phần đêu nhau. Phần 1 rước đốt cháy trọn vẹn trong oxi dư nhận được 4,355 gam các thành phần hỗn hợp oxit. Phần 2 hòa tan hoàn toàn trong HNO3 quánh nóng dư nhận được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hãy tính cực hiếm của V.

A. 14,336 lít

B. 6,72 lít

C. 13,36 lít

D. 7,168 ít


Đáp án D

Áp dụng định hình thức bảo toàn trọng lượng đối cùng với phần 1 ta có:

m
O2 = 4,355 – 3,59/2 = 2,56 (g) ⇒ n
O2 = 2,56/32 = 0,08 (mol)

Do cân nặng kim loại ở hai phần cân nhau nên số mol vày hỗn hợp kim loại nhường nhịn là giống hệt ⇒ số mol eletron do O2 nhận thông qua số mol eletron bởi vì N5+ nhận.

O2 + 4e → 2O2- 

0,08 → 0,32

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,32 → 0,32

=> n
NO2 = 4n
O2 = 0,32 => VNO2 = 0,32.22,4 = 7,168 lít


……………………

Mời các bạn tìm hiểu thêm tài liệu liên quan 

THPT Lê Hồng Phong vẫn gửi tới các bạn phương trình Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O là phương trình lão hóa khử được thpt Lê Hồng Phong biên soạn, khi đến Mg chức năng với dung dịch HNO3 loãng, sau bội nghịch ứng thấy bay ra khí ko màu NO, hóa nâu trong ko khí. Mong muốn tài liệu giúp những viết và cân bằng đúng phương trình làm phản ứng.

Để gồm thể nâng cấp kết quả trong học tập, trung học phổ thông Lê Hồng Phong xin ra mắt tới chúng ta học sinh tài liệu Giải bài bác tập Toán 11, chuyên đề chất hóa học 11, Giải bài bác tập Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 mà thpt Lê Hồng Phong tổng hợp cùng đăng tải.


Để luôn tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện và tiếp thu kiến thức môn học tập THPT, thpt Lê Hồng Phong mời các bạn truy cập team riêng giành riêng cho lớp 11 sau: đội Tài liệu học tập lớp 11 để có thể update được mọi tài liệu new nhất.


*
*
*
*

Nhược điểm của vấn đề tạo sơ đồ bốn duy theo cách thủ công bằng tay là gì?


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường buộc phải được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.


Giáo dục (12.540)Lớp 10 (871)Lớp 11 (972)Lớp 12 (1.382)Lớp 6 (489)Lớp 7 (485)Lớp 8 (1.046)Lớp 9 (1.417)