luật pccc quy định trách nhiệm pccc là của ai

Câu 1:  Luật PCCC được Quốc hội khóa X nước CHXHCN VN trải qua vào trong ngày mon năm nào là ?

A. Ngày 29/6/2001.

Bạn đang xem: luật pccc quy định trách nhiệm pccc là của ai

B. Ngày 30/6/2001.

C. Ngày 29/6/2002.

D. Ngày 30/6/2002.

Câu 2:  Luật PCCC phân tích và lý giải Đội phòng cháy chữa cháy hạ tầng ra làm sao ?

A. Gồm những người dân nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt tạo ra bên trên hạ tầng.

B. Là tổ chức triển khai bao gồm những người dân nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt PCCC bên trên hạ tầng.

C. Gồm những người dân nhập cuộc chỉ huy công tác làm việc PCCC bên trên hạ tầng.

D. Là tổ chức triển khai bao gồm những người dân quản ngại đốc, tổ trưởng tạo ra, dân chống bên trên ban ngành, nhà máy sản xuất.

Câu 3:  Luật PCCC quy ấn định những đối tượng người dùng nào là cần triển khai chỉ bảo hiểm cháy, nổ buộc phải so với gia tài của mình?

A. Tất cả những hạ tầng tạo ra, kinh doanh

B. Tổ chức và cá thể với hạ tầng liệu có nguy hiểm về cháy và nổ

C. Cơ quan lại, tổ chức triển khai và cá thể với hạ tầng liệu có nguy hiểm về cháy nổ

D. Cơ quan lại, nhà máy sản xuất liệu có nguy hiểm về cháy nổ

Câu 4Trách nhiệm tuyên truyền, thịnh hành, dạy dỗ về PCCC được quy ấn định vô điều nào là của Luật PCCC?

A. Điều 6                                       C. Điều 8

B. Điều 7                                       D. Điều 9

Câu 5: Việc “ưu tiên và đáp ứng quyền ưu tiên cho những người và phương tiện đi lại nhập cuộc trị cháy” được quy ấn định bên trên điều bao nhiêu của Luật PCCC:

A. Điều 36

B. Điều 37

C. Điều 38

D. Điều 39

Câu 6: Trong nghành xây cất, Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định hành động nào là bị nghiêm cẩn cấm ?

A. Thi công những công trình xây dựng liệu có nguy hiểm về cháy và nổ nhưng mà ko cóThiết nối tiếp PCCC

B. Thi công những công trình xây dựng liệu có nguy hiểm về cháy và nổ nhưng mà chưa xuất hiện kiến thiết được duyệt về PCCC

C. Thi công những công trình xây dựng liệu có nguy hiểm về cháy và nổ ngay gần những căn nhà và công trình xây dựng công nằm trong

D. Thi công những công trình xây dựng liệu có nguy hiểm về cháy và nổ nhưng mà không tồn tại chuẩn bị phương tiện đi lại PCCC

Câu 7:  Theo quy ấn định của Luật phòng cháy chữa cháy từng năm ngày nào là sau đấy là “Ngày toàn dân chống cháy và trị cháy”?

A. Ngày 2/9

B. Ngày 19/8

C. Ngày 04/10

D. Ngày 05/10

Câu 8: “Trách nhiệm trị cháy và nhập cuộc trị cháy” được quy ấn định bên trên điều bao nhiêu vô Luật PCCC:

A. Điều 31

B. Điều 32

C. Điều 33

D. Điều 34

Câu 9: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định vô hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy trọng trách nào là là chính?

A. Trong hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy ngăn chặn thực hiện chính

B. Trong hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy phương châm 4 bên trên địa điểm thực hiện chính

C. Trong hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy trị cháy thực hiện chính

D. Trong hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy tuyên truyền là chủ yếu.

Câu 10: Đối tượng vận dụng của Luật chống cháy và trị cháy được qui ấn định bên trên Điều 2 như vậy nào.

A. Tất cả những ban ngành, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể hoạt động và sinh hoạt sinh sinh sống bên trên bờ cõi Việt Nam

            B. Tất cả những ban ngành, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể hoạt động và sinh hoạt sinh sinh sống vô và ngoài nước

C. Tất cả những ban ngành, tổ chức triển khai và hộ mái ấm gia đình bên trên bờ cõi Việt Nam

D. Tất cả những hạ tầng hoạt động và sinh hoạt, tạo ra, marketing và cá thể sinh sinh sống bên trên bờ cõi Việt Nam

Câu 11: Luật phòng cháy chữa cháy phân tích và lý giải “Chữa cháy” ra làm sao ?     

A. Gồm những việc làm kêu gọi lên kế hoạch lực lượng, phương tiện đi lại trị cháy, rời năng lượng điện, tổ chức triển khai bay nàn, cứu vớt người, cứu vớt gia tài, chống cháy lan, dập tắt vụ cháy và những hoạt động và sinh hoạt không giống tương quan cho tới trị cháy.

B. Gồm những việc làm tổ chức triển khai bay nàn, cứu vớt người, cứu vớt gia tài, kêu gọi lên kế hoạch lực lượng, phương tiện đi lại trị cháy dập tắt vụ cháy.

C. Gồm những việc làm kêu gọi lên kế hoạch lực lượng, phương tiện đi lại trị cháy, rời năng lượng điện, chống cháy lan, cứu vớt người, cứu vớt gia tài.

D. Câu B và C đích.

Câu 12: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định ai là kẻ phụ trách tổ chức triển khai triển khai xử lý kết quả vụ cháy ?

A. Chỉ huy lực lượng công an phòng cháy chữa cháy phối phù hợp với người đứng đầu tư mạnh sở bị cháy

B. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã trở lên trên, người đứng đầu tư mạnh quan lại, tổ chức triển khai với hạ tầng bị cháy

C. Công an phường điểm với hạ tầng bị cháy

D. Tất cả đều đích

Câu 13: Tại khoản 4 điều 22 của Luật phòng cháy chữa cháy quy định: Các hoạt động và sinh hoạt tạo ra, marketing, công ty về mặt hàng hoá, vật tư nguy khốn về cháy, nổ cần phải có ĐK tin cậy phòng cháy chữa cháy gì ?

A. Phải in những thông số kỹ thuật nghệ thuật, bạn dạng chỉ dẫn tin cậy về phòng cháy chữa cháy, cần chuẩn bị phương tiện đi lại trị cháy

B. Phải in những thông số kỹ thuật nghệ thuật bên trên nhãn sản phẩm & hàng hóa, bạn dạng chỉ dẫn tin cậy về phòng cháy chữa cháy vì chưng giờ việt, cần với ghi nhận đầy đủ ĐK về chống cháy và trị cháy

C. Phải in thông số kỹ thuật nghệ thuật, bảng chỉ dẫn tin cậy về phòng cháy chữa cháy vì chưng giờ việt

D. Cả A và B đúng

Câu 14:  Nội dung của Luật phòng cháy chữa cháy bao gồm từng nào Chương, Điều?

A. 9 chương, 60 Điều     

B. 9 chương, 65 Điều               

          C. 9 chương, 70 Điều

          D. 9 chương, 75 Điều 

Câu 15: Luật PC&CC phân tích và lý giải kể từ hạ tầng ra làm sao ?

A. Là xí nghiệp sản xuất, nhà máy sản xuất, kho mặt hàng, trụ sở thao tác, cơ sở y tế, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang và những công trình xây dựng khác

B. Là xí nghiệp sản xuất, nhà máy sản xuất, kho mặt hàng, trụ sở thao tác, cơ sở y tế, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp và doanh trại lực lượng vũ trang với nguy hại cháy và nổ cao

C. Là xí nghiệp sản xuất, nhà máy sản xuất, kho mặt hàng, trụ sở thao tác, cơ sở y tế, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang và những công trình xây dựng không giống với nguy hại cháy, nổ cao.

D. Là xí nghiệp sản xuất, nhà máy sản xuất, kho mặt hàng, trụ sở thao tác, bênh viện, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang. 

Câu 16: Đ/c hãy cho thấy kiến thiết và thẩm duyệt kiến thiết về chống cháy và trị cháy được quy ấn định ví dụ bên trên Điều bao nhiêu của Luật chống cháy và trị cháy?              

A. Điều 14

B. Điều 15

C. Điều 16

D. Điều 17

Câu 17: Khoản 4, Điều 18 Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định Chủ chiếm hữu, người lãnh đạo, người tinh chỉnh những phương tiện đi lại giao thông vận tải cần với trách móc nhiệm bảo đảm an toàn tin cậy phòng cháy chữa cháy với phương tiện đi lại của tôi ra làm sao ?

A. Đảm bảo tin cậy phòng cháy chữa cháy vô trong cả quy trình hoạt động và sinh hoạt của xe

B. Đảm bảo tin cậy phòng cháy chữa cháy khi nhập cuộc giao thông vận tải bên trên đường

C. Đảm bảo tin cậy phòng cháy chữa cháy khi nhập cuộc giao thông vận tải bên trên lối, khi sửa chữa

D. Đảm bảo tin cậy phòng cháy chữa cháy khi nhập cuộc giao thông vận tải bên trên lối, ở những điểm dễ dàng cháy, nổ khi sửa chữa

Câu 18: Trong Luật chống cháy và trị cháy, định nghĩa “ cháy ” được hiểu như vậy nào?

A. Là một phản xạ chất hóa học với lan sức nóng và trừng trị sáng sủa.

B. Là tình huống xẩy ra cháy ngoài ý mong muốn của trái đất hoàn toàn có thể tạo nên thiệt sợ hãi về gia tài và tác động cho tới môi trường xung quanh.

C. Là tình huống xẩy ra cháy ko trấn áp được hoàn toàn có thể tạo nên thiệt sợ hãi về người, gia tài và tác động môi trường xung quanh

D. Là tình huống xẩy ra cháy ko trấn áp được hoàn toàn có thể tạo nên thiệt sợ hãi về người và gia tài.

Câu 19: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định khi với cháy đòi hỏi nào là được ưu tiên dùng mang đến trị cháy?

A. Mọi mối cung cấp nước trị cháy.

B. Mọi mối cung cấp nước và những vật tư trị cháy.

C. Các vật tư trị cháy cần được ưu tiên dùng mang đến trị cháy.

D. Mọi mối cung cấp nước và những đồ dùng không giống.

Câu 20: Nội dung tại đây, nội dung nào là thuộc sở hữu một trong mỗi phép tắc phòng cháy chữa cháy được quy ấn định vô luật PCCC?

A. Cơ quan lại, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể vô hoạt động và sinh hoạt với tương quan cho tới phòng cháy chữa cháy cần tuân hành những chi chuẩn chỉnh của VN về PCCC

B. phòng cháy chữa cháy là lấy ngăn chặn là chủ yếu, tôn vinh trách móc nhiệm của toàn dân so với hoạt động và sinh hoạt PCCC

C. Huy động sức khỏe tổ hợp của toàn dân nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt PCCC

D. phòng cháy chữa cháy là trách móc nhiệm của từng ban ngành ,tổ chức, hộ mái ấm gia đình và cá nhân

Câu 21: Anh (chị) hãy cho thấy trách móc nhiệm của ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể vô góp vốn đầu tư xây cất và dùng công trình xây dựng quy ấn định ví dụ bên trên Điều nào là của Luật chống cháy và trị cháy?

A. Điều 16

B. Điều 17

C. Điều 18

Xem thêm: 5 người đạt ielts 9.0 ở việt nam là ai

D. Tất cả đều sai

Câu 22: Việc “Huy động lực lượng và phương tiện đi lại nhằm trị cháy” được quy ấn định bên trên điều bao nhiêu vô Luật PCCC:

A. Điều 33

B. Điều 34

C. Điều 35

D. Điều 36

Câu 23: Theo qui ấn định của Luật phòng cháy chữa cháy, trọng trách của lực lượng dân chống và lực lượng phòng cháy chữa cháy hạ tầng bao gồm với 5 trọng trách. Luật quy ấn định trọng trách loại 5 ra làm sao trong số phương án sau đây?

A. Xây dựng phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện đi lại triển khai trọng trách trị cháy khi với cháy xẩy ra. Tham gia trị cháy ở địa hạt, hạ tầng không giống khi với yêu thương cầu

B.Tổ chức đào tạo và huấn luyện, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và trị cháy

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai

Câu 24: Theo quy ấn định của Luật PC&CC, những hạ tầng cần triển khai những đòi hỏi gì về phòng cháy chữa cháy ?

A. Có phương án trị cháy, với nội quy, quy ấn định về tin cậy PCCC; với làm hồ sơ theo gót dõi quản lý và vận hành hoạt động và sinh hoạt PCCC; với phương án về chống cháy; với khối hệ thống báo cháy, trị cháy, ngăn cháy phù phù hợp với đặc điểm hoạt động và sinh hoạt của cơ sở; với lực lượng, phương tiện đi lại phòng cháy chữa cháy.

B. Có phương án chống cháy trị cháy, với nội quy, quy ấn định về tin cậy phòng cháy chữa cháy.

C. Có khối hệ thống báo cháy, trị cháy, ngăn cháy; máy bơm trị cháy

D. Có chuẩn bị xe cộ trị cháy khối hệ thống cung cấp nước trị cháy vách tường, ngoài căn nhà và chi mệnh lệnh phòng cháy chữa cháy.

Câu 25: Trong Luật phòng cháy chữa cháy phân tích và lý giải “Chất nguy khốn về cháy, nổ” như vậy nào?

A. Là hóa học lỏng, hóa học khí, công cụ hoặc vật tư, mặt hàng hoá dễ dàng xẩy ra cháy và nổ

B. Là Chất lỏng, hóa học khí, hóa học rắn, hoặc công cụ dễ dàng xẩy ra cháy, nổ

C. Là Chất lỏng, hóa học khí, hóa học rắn hoặc vật tư, mặt hàng hoá dễ dàng xẩy ra cháy nổ

D. Các hóa học với đặc điểm quan trọng nguy khốn về cháy và nổ như xăng, dầu, khí nhen nhóm, hóa lỏng

Câu 26: Luật PC&CC phân tích và lý giải Thương hiệu liệu có nguy hiểm về cháy và nổ như vậy nào?

A. Là hạ tầng với một số trong những lượng chắc chắn nguy khốn về cháy, nổ, theo gót quy ấn định của chủ yếu phủ

B. Là hạ tầng với chứa đựng nhiều hóa học liệu có nguy hiểm về cháy, nổ, với kĩ năng xẩy ra cháy rộng lớn.

C. Là hạ tầng chứa đựng nhiều hóa học liệu có nguy hiểm về cháy, nổ, và được bố trí, bảo vệ ko đáp ứng tin cậy về phòng cháy chữa cháy.

D. Là hạ tầng có rất nhiều hóa học lỏng dễ dàng cháy, nổ.

Câu 27: Khoản 1, Điều 18 Luật phòng cháy chữa cháy qui ấn định so với những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới nào là cần thiết đáp ứng những ĐK theo gót qui ấn định của ban ngành quản ngại lý  non sông về PCCC?

A. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 16 số ghế trở lên trên và những phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học nguy khốn cháy nổ

B. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 7 số ghế trở lên trên và cá phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học nguy khốn cháy nổ

C. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 8 bánh trở lên trên và những phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học nguy khốn cháy nổ

D. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 4 số ghế trở lên trên, những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học nguy khốn cháy

Câu 28: Luật PC&CC qui ấn định Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy là của người nào ?

A. Lực lượng công an phòng cháy chữa cháy, Ủy Ban Nhân Dân những cung cấp, tổ chức triển khai và hộ gia đình

B. Các ban ngành, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá nhân

C. Ban quản lý điều hành tổ dân phố, đảm bảo an toàn ban ngành nhà máy sản xuất, Đội phòng cháy chữa cháy hạ tầng

D. Ủy Ban Nhân Dân những cung cấp, Chủ những công ty, ban ngành, tổ chức triển khai và hộ gia đình

Câu 29: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định từng hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy trước không còn cần triển khai vì chưng lực lượng và phương tiện đi lại ra làm sao ?

A. phẳng lực lượng và phương tiện đi lại bên trên chỗ

B. phẳng lực lượng và phương tiện đi lại của lực lượng Cảnh Sát PC&CC

C. Bằng lực lượng và phương tiện đi lại của hạ tầng

D. phẳng lực lượng và phương tiện đi lại của lực lượng dân chống.

Câu 30: Quy ấn định “quyền và trách móc nhiệm của những người lãnh đạo trị cháy” được quy ấn định bên trên điều bao nhiêu của Luật PC&CC:

A. Điều 36

B. Điều 37

C. Điều 38

D. Điều 39

Câu 31: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định về chống cháy so với trụ sở thao tác, kho tàng trữ quy ấn định như vậy nào?

A. Có phương án trị cháy,với nội quy, quy ấn định về tin cậy phòng cháy chữa cháy với làm hồ sơ theo gót dõi hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy, với phương án về chống cháy, với khối hệ thống báo cháy, trị cháy, ngăn cháy phù phù hợp với đặc điểm hoạt động và sinh hoạt của hạ tầng.

B. Phải bố trí những tranh bị văn chống, làm hồ sơ, tư liệu đáp ứng tin cậy phòng cháy chữa cháy. Có phương án quản lý và vận hành nghiêm ngặt hóa học cháy, mối cung cấp lửa, mối cung cấp sức nóng, tranh bị và công cụ sinh lửa, sinh sức nóng, hóa học sinh lửa, sinh sức nóng và những phương án đáp ứng tin cậy chống cháy trị cháy khi tách điểm thao tác.

C. Phải bố trí những tranh bị văn chống, làm hồ sơ, tư liệu đáp ứng Gọn gàng ngăn nắp và cần chuẩn bị không thiếu thốn phương tiện đi lại phòng cháy chữa cháy theo gót quy ấn định.

D. Câu 3 câu A, B, C đều đích.

Câu 32: Trong những ban ngành, đơn vị chức năng tiếp sau đây, ban ngành, đơn vị chức năng nào là với trách móc nhiệm trình duyệt dự án công trình kiến thiết về phòng cháy chữa cháy theo gót quy ấn định của luật.

A. Cơ quan lại, đơn vị chức năng là căn nhà đầu tư

B. Cơ quan lại, đơn vị chức năng căn nhà trì thẩm định

C. Đơn vị kiến thiết

D. Đơn vị thi đua công

Câu 33: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định chống cháy so với nhà tại ra làm sao ?

A. Trang bị phương tiện đi lại chống cháy trị cháy bên trên địa điểm.

B. Phải sắp xếp khối hệ thống năng lượng điện, nhà bếp làm bếp, điểm thờ cúng đáp ứng tin cậy, Gọn gàng, ngăn nắp.

C. Phải sắp xếp khối hệ thống năng lượng điện, nhà bếp làm bếp, điểm thờ cúng đảm bảo vệ toàn; những hóa học cháy, hóa học nổ cần nhằm xa xôi mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt; sẵn sàng những ĐK, phương tiện đi lại nhằm sẵn sàng trị cháy.

D. Các hóa học cháy, nổ cần nhằm xa xôi mối cung cấp lửa, mối cung cấp sức nóng.

Câu 34: Luật phòng cháy chữa cháy qui ấn định một trong mỗi phương án cơ bạn dạng trước tiên vô công tác làm việc chống cháy là gì?

A. Sử dụng tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp sức nóng, tranh bị và công cụ sinh lửa, sinh sức nóng, hóa học sinh lửa, sinh sức nóng.

B. Quản lý nghiêm ngặt về dùng tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt; đáp ứng những ĐK tin cậy vô tạo ra marketing.

C. Quản lý nghiêm ngặt và dùng tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp sức nóng, tranh bị và công cụ sinh lửa, sinh sức nóng, hóa học sinh lửa, sinh nhiệt; đáp ứng những ĐK tin cậy về chống cháy.

D. Định kỳ tự động tổ chức triển khai đánh giá công tác làm việc tin cậy phòng cháy chữa cháy.

Câu 35: Khi xẩy ra cháy bên trên một hạ tầng nhưng mà lực lượng công an phòng cháy chữa cháy ko cho tới, theo gót quy ấn định của Luật phòng cháy chữa cháy, khi xuất hiện những người dân tại đây ở vụ cháy thì có lẽ ai là kẻ lãnh đạo trị cháy ?

A. Người đứng đầu tư mạnh sở bị cháy.

B. Đội trưởng team trị cháy hạ tầng.

C. Tổ trưởng tổ sản xuất.

D. Tổ trưởng tổ bảo vệ

Câu 36: Các hành động nào là tại đây vi phạm quy ấn định về sự quản lý và vận hành, bảo vệ và dùng hóa học nguy khốn về cháy, nổ?

A. Sử dụng kho, tranh bị chứa chấp hóa học nguy khốn về cháy, nổ ko đáp ứng những ĐK về chống cháy và trị cháy theo gót quy ấn định

B. Sử dụng tranh bị, phương tiện đi lại chứa chấp hóa học nguy khốn về cháy, nổ không được kiểm ấn định hoặc đã mất hạn dùng theo gót quy ấn định. Thầy trí, bố trí hóa học nguy khốn về cháy, nổ không áp theo từng group riêng biệt theo gót quy định

C. Câu A và B sai

D. Câu A và B đúng

Câu 37: Điều khiếu nại nhằm nhập cuộc Đội dân chống và team phòng cháy chữa cháy hạ tầng khi với yêu thương cầu?

A. Công dân kể từ 16 tuổi hạc, vừa sức khỏe

B. Công dân kể từ 18 tuổi hạc trở lên trên

C. Công dân kể từ 18 tuổi hạc trở lên trên, vừa sức khỏe

D. Công dân kể từ 16 tuổi hạc cho tới 50 tuổi hạc, vừa sức khỏe

Câu 38: Trong những nội dung tại đây, nội dung nào là là phương án cơ bạn dạng vô trị cháy ?

A. Huy động nhanh nhất có thể những lực lượng, phương tiện đi lại nhằm dập tắt ngay lập tức vụ cháy.

B. Tập trung cứu vớt người, cứu vớt gia tài và chống cháy lan.

C. Thống nhất lãnh đạo, quản lý điều hành vô trị cháy.

D. Cả 3 câu đều đích.

Câu 39: Điều nào là của Luật phòng cháy chữa cháy quy định: người thẳng trị cháy, người nhập cuộc trị cháy nhưng mà bị quyết tử, bị thương, bị tổn sợ hãi so với sức mạnh, bị tổn thất về gia tài thì thừa kế cơ chế, quyết sách theo gót quy ấn định của pháp luật?

A. Điều 8

B. Điều 9

C. Điều 10

D. Điều 11

Câu 40: Theo Điều 13 của Luật phòng cháy chữa cháy, với từng nào hành động bị nghiêm cẩn cấm?

A. 6 hành vi

B. 8 hành vi

C. 9 hành vi

D. 10 hành vi

Câu 41: Khi sẽ có được mệnh lệnh kêu gọi nhập cuộc cứu vớt trị vụ cháy. quý khách tiếp tục triển khai như vậy nào?

A. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy, nhằm cứu vớt người.

Xem thêm: chồng sầm huệ minh la ai

B. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy, dùng những công cụ nhập cuộc trị cháy.

C. Nhanh chóng nhận mệnh lệnh, dùng những công cụ trị cháy và triển khai theo gót sự hướng dẫn của lực lượng trị cháy có tính chuyên nghiệp.

D. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy và triển khai theo gót hướng dẫn của lực lượng trị chá