lời bài hát phương ly anh là ai

Anh là ai nỗi lưu giữ tinh nguôi là anh

Bạn đang xem: lời bài hát phương ly anh là ai

Who are you, a missing piece of my soul?

Mưa phùn rơi kể từ điểm quá khứ như trả về đâu

The drizzling rain seems to tướng bring about our past

Tôi đang được ở trên đây trận mưa thực hiện rơi ẩm vai vì thế ai, vì thế sao?

Here I am under the rain, why? For whom?

Anh là ai ngày mai nếu như bước đi tôi đơn độc về

Who are you? If I am gonna walk alone from now on

Anh là ai nhưng mà tôi cứ luôn luôn trực tiếp đợi

Who are you that I am still waiting for?

My feelings for you, I don't know since when I have had

Từ lâu tôi mong muốn nói đến anh

For so sánh long I really want to tướng talk about you

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Bringing tears to tướng my eyes?

Đã thịt bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, chắc chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bầm who is head over heels in love

Khiến phút chốc trái khoáy tim rung rinh động

Making my heart race in no time

Mang thương cảm theo gót sau nhịn nhường như

Taking the love that I am

Lang thang trôi cút đâu dò xét kiếm

Vì lưu giữ anh, thương anh, dò xét anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì lưu giữ anh, thương anh, dò xét anh nhập giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Anh là ai ngày mai nếu như bước đi tôi đơn độc về

Who are you? If I am gonna walk alone from now on

Anh là ai nhưng mà tôi cứ luôn luôn trực tiếp đợi

Who are you that I am still waiting for?

My feelings for you, I don't know since when I have had

Từ lâu tôi mong muốn nói đến anh

For so sánh long I really want to tướng talk about you

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ— Phương Ly

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Xem thêm: an japan là ai

Bringing tears to tướng my eyes?

Đã thịt bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, chắc chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bầm who is head over heels in love

Khiến phút chốc trái khoáy tim rung rinh động

Making my heart race in no time

Mang thương cảm theo gót sau nhịn nhường như

Taking the love that I am

Lang thang trôi cút đâu dò xét kiếm

Vì lưu giữ anh, thương anh, dò xét anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì lưu giữ anh, thương anh, dò xét anh nhập giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Khiến nước đôi mắt khẽ rơi rơi nhẹ nhàng (là ai khiến cho nước đôi mắt em nên rơi)

Bringing tears to tướng my eyes (Who did?)

Đã thịt bị tiêu diệt không còn bao kỳ vọng (anh là ai)

Shattering any of my hopes (Who are you?)

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa chắc chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh (mỗi tôi vẫn yêu)

Maybe nothing has changed, maybe it's just bầm who is head over heels in love

Khiến phút chốc trái khoáy tim rung rinh động (con tim em yêu thương anh rơi rụng rồi)

Making my heart race in no time (My heart is for you)

Mang thương cảm theo gót sau nhịn nhường như

Taking the love that I am

Lang thang trôi cút đâu dò xét kiếm

Vì lưu giữ anh, thương anh, dò xét anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì lưu giữ anh, thương anh, dò xét anh nhập giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Bringing tears to tướng my eyes?

Đã thịt bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, chắc chắn có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bầm who is head over heels in love

Xem thêm: dịp là ai