Khi Khoảng Cách Giữa Hai Điện Tích Điểm Trong Chân Không Giảm Xuống 2 Lần Thì Độ Lớn Lực Cu-Lông

-
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm vào chân không sút xuống 2 lần thì độ mập lực Cu – lông

A.

Bạn đang xem: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực cu-lông

tăng 4 lần

B. tăng 2 lần

C. bớt 4 lần

D. giảm 4 lần


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

Khi khoảng cách giữa hai năng lượng điện điểm vào chân không bớt xuống 2 lần thì độ to lực Cu – lông

A. tăng 4 lần

B. tăng 2 lần

C. sút 4 lần

D. giảm 2 lần


Khi khoảng cách giữa hai năng lượng điện điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ khủng lực Cu – lông

A. tăng 4 lần

B. tăng 2 lần

C. giảm 4 lần

D. giảm 4 lần.


Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm vào chân không tạo thêm 2 lần thì độ mập lực Cu – lông A. Tăng gấp đôi B. Bớt 4 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng 4...

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm vào chân không tăng lên 2 lần thì độ béo lực Cu – lông

A. tăng 2 lần

B. giảm 4 lần

C. giảm 2 lần

D. tăng 4 lần


Độ lớn lực liên can tĩnh năng lượng điện giữa hai điện tích điểm đang tăng 4 lần khi khoảng cách giữa chúng

A. sút 4 lần

B. bớt 2 lần

C. Tăng 4 lần

D. Tăng 2 lần


Nếu giữ nguyên độ khủng của hai điện tích điểm, bên cạnh đó giảm khoảng cách giữa bọn chúng đi gấp đôi thì lực can hệ tĩnh năng lượng điện giữa bọn chúng sẽ

A. tăng 4 lần.

B.giảm 4 lần.

C. sút 2 lần.

D.

Xem thêm: Soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp và cách dẫn gián tiếp

tăng 2 lần


Đáp án A

Công thức tính lực liên hệ tĩnh điện giữa hai năng lượng điện điểm: F = k q 1 q 2 r 2

Lực thúc đẩy tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm giảm 2 lần thì lực ảnh hưởng tăng 4 lần.


Nếu giữ nguyên độ to của hai điện tích điểm, mặt khác giảm khoảng cách giữa bọn chúng đi 2 lần thì lực thúc đẩy tĩnh điện giữa bọn chúng sẽ A. Tăng 4 lần B. Giảm 4 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng 2...

Nếu không thay đổi độ mập của hai năng lượng điện điểm, đồng thời giảm khoảng cách giữa chúng đi gấp đôi thì lực cửa hàng tĩnh năng lượng điện giữa chúng sẽ

A. tăng 4 lần

B. giảm 4 lần

C. giảm 2 lần

D. tăng 2 lần


Chọn A

Công thức tính lực liên can tĩnh điện giữa hai năng lượng điện điểm: F = k q 1 q 2 r 2

Lực liên quan tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm giảm gấp đôi thì lực shop tăng 4 lần


Hai năng lượng điện tích nơi đặt cách nhau một khoảng r, di chuyển để khoảng cách giữa hai điện tích điểm này giảm đi hai lần nhưng vẫn giữ nguyên độ béo điện tích của chúng. Khi đó, lực thúc đẩy giữa hai điện tích A. Tạo thêm bốn lần B. Tăng lên hai lần C. Giảm xuống hai lần D. Giảm sút bốn...

Hai điện tích vị trí đặt cách nhau một khoảng r, dịch rời để khoảng cách giữa hai điện tích điểm đó giảm đi nhì lần nhưng mà vẫn không thay đổi độ khủng điện tích của chúng. Lúc đó, lực can dự giữa hai điện tích

A. tạo thêm bốn lần

B. tạo thêm hai lần

C. giảm đi hai lần

D. giảm đi bốn lần


Chọn giải đáp A

Lực ảnh hưởng giữa hai năng lượng điện điểm là

F = k . Q 1 . Q 2 r 2

→ lúc r giảm 2 lần thì F tăng 4 lần.


Hai năng lượng điện tích nơi đặt trong không khí, phương pháp nhau một khoảng chừng 20cm lực ảnh hưởng tĩnh điện giữa chúng tất cả một quý hiếm nào đó. Lúc đặt trong dầu, làm việc cùng khoảng cách, lực lương tác tĩnh điện giữa chúng sút 4 lần. Để lực thúc đẩy giữa chúng bằng lực tương tác thuở đầu trong không khí, phải đặt chúng trong dầu phương pháp nhau A. 5cm B. 10cm C. 15cm D....

Hai điện tích nơi đặt trong không khí, cách nhau một khoảng tầm 20cm lực shop tĩnh điện giữa chúng có một giá trị nào đó. Khi đặt trong dầu, sống cùng khoảng tầm cách, lực lương tác tĩnh năng lượng điện giữa chúng giảm 4 lần. Để lực địa chỉ giữa chúng bằng lực tương tác thuở đầu trong không khí, phải đặt chúng trong dầu biện pháp nhau

A. 5cm

B. 10cm

C. 15cm

D. 20cm


Đáp án B

Khi đặt trong dầu thì lực tương tác giảm sút 4 lần → ε = 4

Để lực liên hệ trong dầu bởi trong không gian thì yêu cầu giảm khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích

Ta có: F k k = F d a u → k q 1 q 2 r 1 2 = k q 1 q 2 ε r 2 2 → r 2 = r 1 ε = 10 c m


Hai điện tích vị trí đặt trong không khí, bí quyết nhau một khoảng chừng 20cm lực tác động tĩnh điện giữa chúng gồm một quý hiếm nào đó. Khi để trong dầu, sinh hoạt cùng khoảng tầm cách, lực ảnh hưởng tĩnh năng lượng điện giữa chúng sút 4 lần. Để lực tác động giữa chúng bởi lực tương tác ban sơ trong không khí, phải đặt chúng trong dầu cách nhau A. 5cm B. 10cm C. 15cm D....

Hai năng lượng điện tích điểm đặt trong không khí, biện pháp nhau một khoảng tầm 20cm lực ảnh hưởng tĩnh năng lượng điện giữa chúng gồm một quý hiếm nào đó. Khi để trong dầu, sinh sống cùng khoảng chừng cách, lực liên hệ tĩnh điện giữa chúng sút 4 lần. Để lực ảnh hưởng giữa chúng bằng lực tương tác ban sơ trong không khí, phải đặt nó trong dầu giải pháp nhau

A. 5cm

B. 10cm

C. 15cm

D. 20cm


Đáp án B

Khi để trong dầu thì lực tương tác giảm sút 4 lần → ε = 4

Để lực xúc tiến trong dầu bằng trong bầu không khí thì đề xuất giảm khoảng cách giữa hai điện tích.

Ta bao gồm F k k = F d a u

*

STUDY TIP

Để lực can hệ trong năng lượng điện môi bằng trong không khí thì đề xuất giảm khoảng cách giữa hai năng lượng điện tới giá chỉ trị

*


toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Hằng số năng lượng điện môi của một môi trường cho biết thêm lực can hệ giữa những điện tích trong môi trường xung quanh đó nhỏ dại hơn so với khi bọn chúng đặt vào chân không bao nhiêu lần.
Cho 2 điện tích bao gồm độ mập không đổi, đặt biện pháp nhau một không gian đổi. Lực tác động giữa chúng sẽ lớn nhất lúc đặt trong
Xét can hệ của hai điện tích điểm vào một môi trường xác định. Lúc lực đẩy Cu – lông tăng gấp đôi thì hằng số điện môi
*
Đồ thị làm sao trong hình vẽ bên màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của lực ảnh hưởng giữa hai năng lượng điện điểm vào khoảng cách giữa chúng
Hai điện tích điểm trái dấu gồm cùng độ to
*
C đặt biện pháp nhau 1 m vào parafin gồm điện môi bằng 2 thì chúng
Hai điện tích điểm cùng độ lớn
*
C để trong chân không, để liên can nhau bởi lực tất cả độ mập
*
N thì chúng phải kê cách nhau
Có bốn vật A, B, C, D form size nhỏ, lây nhiễm điện. Hiểu được vật A hút đồ vật B tuy nhiên lại đẩy C. Thiết bị C hút thứ D. Xác minh nào sau đây là không đúng?
*

*

*

*

Hai năng lượng điện điểm được đặt cố định và giải pháp điện trong một bình bầu không khí thì hút nhau một lực là 21 N. Trường hợp đổ đầy dầu hỏa có hằng số năng lượng điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ
Hai điện tích điểm được đặt cố định và biện pháp điện vào một bình bầu không khí thì lực cửa hàng Cu – lông giữa bọn chúng là 12N. Khi đổ đầy một chất lỏng biện pháp điện vào trong bình thì lực thúc đẩy giữa bọn chúng là 4 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là
Hai điện tích vị trí đặt cách nhau 100cm vào parafin gồm hằng số điện môi bằng 2 thì liên tưởng với nhau bởi lực 8N. Nếu bọn chúng được đặt giải pháp nhau 50cm trong chân không thì liên quan nhau bởi lực có độ béo là
Hai điện tích điểm thuộc độ mập được đặt giải pháp nhau 1 m nội địa nguyên chất thúc đẩy với nhau một lực bởi 10N. Nước nguyên chất có hằng số năng lượng điện môi bởi 81. Độ lớn của mỗi năng lượng điện là
*

Hai năng lượng điện điểm có độ lớn bằng nhau đặt trong chân không giải pháp nhau một khoảng tầm r = 2cm. Lực đẩy giữa bọn chúng là
*
. Độ mập của hai điện tích sẽ là
Haiđiện tích
*
,
*
đặt phương pháp nhau một khoảng tầm r. Nếu năng lượng điện q1 tính năng lên năng lượng điện
*
gồm độ béo là F thì lực chức năng của năng lượng điện
*
lên
*
tất cả độ mập là
Đồ thị trình diễn lực liên can Culông thân hai điện tích quan hệ cùng với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường:
Lực ảnh hưởng tĩnh năng lượng điện giữa hai năng lượng điện điểm đứng im đặt cách nhau một khoảng tầm 4 centimet là F. Nếu để chúng giải pháp nhau 1 centimet thì lực liên hệ giữa bọn chúng là
*
hai quả cầu A với B có trọng lượng
*
cùng
*
được treo vào một điểm O bởi hai gai dây cách điện OA với AB như hình vẽ. Tích điện cho hai trái cầu. Lực căng dây OA sẽ biến hóa như rứa nào so với thời điểm chúng chưa tích điện
Hai năng lượng điện điểm đều nhau đặt trong chân không phương pháp nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa bọn chúng là
*
. Để lực shop giữa hai năng lượng điện đó bằng
*
thì khoảng cách giữa bọn chúng là