Hno3 Fe3O4 + Hno3 Đặc Nóng (Dư), Fe3O4 + Hno3 → Fe(No3)3 + No + H2O

-

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phản bội ứng oxi hóa khử. Bài viết này cung ứng đầy đủ thông tin về phương trình hóa học vẫn được cân nặng bằng, điều kiện các chất gia nhập phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

1. Phương trình phản ứng Fe3O4tác dụng HNO3đặc


Điều kiện: ko có

3. Thăng bằng phản ứng Fe3O4+ HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ H2O bằng phương pháp thăng bởi electron

Bước 1:Xác định sự thay đổi số oxi hóa

+8/3Fe3O4+ HN+5O3→ Fe+3(NO3)3 + N+4O2+ H2O

Bước 2:Viết quy trình trao đổi electron. Quy trình khử, quy trình oxi hóa

1x

1x

+8/3Fe → 3Fe3++ 1e

N+5 +1e → N+4

Bước 3:Đặt thông số thích hợp


Vậy phương trình phản nghịch ứng:

Fe3O4+ 10HNO3→ 3Fe(NO3)3+ NO2+ 5H2O

4. Cách thực hiện phản ứng đến Fe3O4tác dụng với dung dịch HNO3

Cho Fe3O4tác dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3 đặc.

Bạn đang xem: Fe3o4 + hno3 đặc nóng

5. Hiện tượng phản ứng hóa học

Hiện tượng sau bội nghịch ứng bay ra khí có màu nâu đỏ NO2.

6. Bản chất của những chất tham gia phản ứng

6.1. Thực chất của Fe3O4(Sắt trường đoản cú oxit)

- Trong bội phản ứng bên trên Fe3O4là chất khử.

- Oxit fe từ bao gồm tính khử diễn tả khi công dụng với những chất gồm tính oxi hoá bạo gan như: HNO3, H2SO4đặc...

6.2. Bản chất của HNO3(Axit nitric)

- Trong phản nghịch ứng bên trên HNO3là hóa học oxi hoá.

-HNO3tác dụng với oxit bazo, bazo, muối mà sắt kẽm kim loại trong hợp hóa học chưa lên hoá trị cao nhất.

7. Tính chất của Fe3O4

Định nghĩa: Là hỗn hợp của hai oxit Fe
O, Fe2O3. Có rất nhiều trong quặng manhetit, bao gồm từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

7.1. đặc điểm vật lí

Là hóa học rắn, color đen, không tan trong nước và có từ tính.

7.2. đặc thù hóa học

Tính oxit bazơ

Fe3O4tác dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo thành hỗn đúng theo muối fe (II) cùng sắt (III).

Fe3O4+ 8HCl → 2Fe
Cl3+ Fe
Cl2+ 4H2O

Fe3O4+ 4H2SO4 loãng→ Fe2(SO4)3+ Fe
SO4+ 4H2O

Tính khử

Fe3O4là chất khử khi tính năng với các chất có tính thoái hóa mạnh:

3Fe3O4+ 28HNO3→ 9Fe(NO3)3+ NO + 14H2O

2Fe3O4+ 10H2SO4→ 3Fe2(SO4)3+ SO2↑ + 10H2O

Tính oxi hóa

Fe3O4là hóa học oxi hóa khi công dụng với những chất khử mạnh bạo ở ánh nắng mặt trời cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4+ 4H2→ 3Fe + 4H2O

Fe3O4+ 4CO → 3Fe + 4CO2

3Fe3O4+ 8Al → 4Al2O3+ 9Fe

8. đặc điểm hóa học của HNO3

- Axit nitric là một dung dịch nitrat hydro tất cả công thức chất hóa học HNO3. Đây là 1 trong những axit khan, là 1 monoaxit mạnh, bao gồm tính oxy hóa mạnh rất có thể nitrat hóa những hợp chất vô cơ, bao gồm hằng số thăng bằng axit (p
Ka) = −2.

- Axit nitric là một trong những monoproton chỉ tất cả một sự phân ly đề nghị trong dung dịch, nó bị điện ly trọn vẹn thành những ion nitrat NO3− với một proton hydrat, hay có cách gọi khác là ion hiđroni.

H3O+ HNO3+ H2O → H3O+ + NO3-

- Axit nitric có đặc thù của một axit bình thường nên nó có tác dụng quỳ tím chuyển sang màu sắc đỏ.

- chức năng với bazo, oxit bazo, muối hạt cacbonat sinh sản thành các muối nitrat

2HNO3+ Cu
O → Cu(NO3)2+ H2O

2HNO3+ Mg(OH)2→ Mg(NO3)2+ 2H2O

2HNO3+ Ca
CO3→ Ca(NO3)2+ H2O + CO2

- Axit nitric chức năng với kim loại: tính năng với số đông các kim đào thải Au và Pt chế tạo thành muối nitrat và nước .

kim loại + HNO3 đặc→ muối nitrat + NO + H2O ( to)

sắt kẽm kim loại + HNO3 loãng→ muối nitrat + NO + H2O

kim loại + HNO3 loãng lạnh→ muối bột nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh→ Mg(NO3)2+ H2(khí)

- Nhôm, sắt, crom bị động với axit nitric đặc nguội bởi vì lớp oxit sắt kẽm kim loại được chế tạo ra đảm bảo chúng không bị oxy hóa tiếp.

- tác dụng với phi kim (các nhân tố á kim, quanh đó silic và halogen) chế tạo ra thành nito dioxit nếu là axit nitric đặc và oxit nito cùng với axit loãng cùng nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc→ 4NO2+ 2H2O + CO2

p + 5HNO3 đặc→ 5NO2+ H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng→ 3CO2+ 4NO + 2H2O

- chức năng với oxit bazo, bazo, muối bột mà kim loại trong hợp chất này chưa lên hóa trị cao nhất:

Fe
O + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O

Fe
CO3+ 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O + CO2

- tính năng với hòa hợp chất:

3H2S + 2HNO3(>5%) → 3Skết tủa+ 2NO + 4H2O

Pb
S + 8HNO3 đặc→ Pb
SO4 kết tủa+ 8NO2+ 4H2O

Ag3PO4tan trong HNO3, Hg
S không tác dụng với HNO3.

- chức năng với nhiều hợp hóa học hữu cơ: Axit nitric có chức năng phá hủy các hợp chất hữu cơ, phải sẽ rất nguy hiểm nếu nhằm axit này xúc tiếp với cơ thể người.

9. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Chất nào sau đây khí phản nghịch ứng với hỗn hợp HNO3đặc nóng sẽ không sinh ra khí?

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Tổng hợp kỹ năng và kiến thức

Fe3O4 + HNO3 (đặc) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | Fe3O4 ra Fe(NO3)3


561

venovn.com xin reviews phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2Ogồm đk phản ứng, phương pháp thực hiện, hiện tượng lạ phản ứng và một vài bài tập tương quan giúp những em củng cố cục bộ kiến thức và rèn luyện tài năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời chúng ta đón xem:

Phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

1. Phương trình phản nghịch ứng hóa học

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2. Hiện nay tượng nhận thấy phản ứng.

Xem thêm: Mỗi tuần một từ ngữ : câu truyện hay câu chuyện hay câu truyện

- hiện tượng sau bội phản ứng thoát ra khí tất cả màu nâu đỏ NO2

3. Điều kiện phản ứng

-Điều kiện: ko có

4. Bản chất của các chất thâm nhập phản ứng

a. Thực chất của Fe3O4(Sắt trường đoản cú oxit)

- Trong phản nghịch ứng bên trên Fe3O4là hóa học khử.

- Oxit fe từ có tính khử diễn tả khi tính năng với các chất bao gồm tính oxi hoá bạo dạn như: HNO3, H2SO4đặc...

b. Thực chất của HNO3(Axit nitric)

- Trong làm phản ứng bên trên HNO3là hóa học oxi hoá.

-HNO3tác dụng cùng với oxit bazo, bazo, muối hạt mà kim loại trong hợp chất chưa lên hoá trị cao nhất.

5. Tính chất hóa học

5.1. đặc thù hóa học tập của Fe3O4

Tính oxit bazơ

Fe3O4tác dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4loãng tạo nên hỗn phù hợp muối sắt (II) với sắt (III).

Fe3O4+ 8HCl → 2Fe
Cl3+ Fe
Cl2+ 4H2O

Fe3O4+ 4H2SO4 loãng→ Fe2(SO4)3+ Fe
SO4+ 4H2O

Tính khử

Fe3O4là chất khử khi công dụng với các chất tất cả tính oxi hóa mạnh:

3 Fe3O4+ 28HNO3→ 9Fe(NO3)3+ NO + 14H2O

2Fe3O4+ 10H2SO4→ 3Fe2(SO4)3+ SO2↑ + 10H2O

Tính oxi hóa

Fe3O4là hóa học oxi hóa khi công dụng với những chất khử mạnh mẽ ở ánh sáng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4+ 4H2→ 3Fe + 4H2O

Fe3O4+ 4CO → 3Fe + 4CO2

3Fe3O4+ 8Al → 4Al2O3+ 9Fe

5.2. đặc điểm hóa học tập của HNO3

a. Tính axit

là một trong số những axit mạnh mẽ nhất, vào dung dịch:

HNO3→ H++ NO3-

- hỗn hợp axit HNO3có đầy đủ tính chất của môt dung dịch axit: có tác dụng đỏ quỳ tím, chức năng với oxit bazơ, bazơ, muối bột của axit yếu ớt hơn.

b. Tính oxi hóa

kim loại hay phi kim khi gặp mặt axit HNO3đều bị oxi hóa về trạng thái oxi hóa cao nhất.

- cùng với kim loại:HNO3oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ xoàn (Au) với platin(Pt))

* cùng với những kim loại có tính khử yếu: Cu, Ag, ...

Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O

* Khi tính năng với những kim loại có tính khử khỏe khoắn hơn: Mg, Zn, Al, ...

- HNO3đặc bị khử cho NO2.

Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O.

- HNO3loãng bị khử đến N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3+ 3N2O + 15H2O

- HNO3rất loãng bị khử mang đến NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3(rất loãng) → 4Zn(NO3)2+ NH4NO3+ 3H2O

* lưu lại ý:Fe, Al, Cr bị bị động hóa trong dung dịch HNO3đặc nguội.

- cùng với phi kim:

Khi đun cho nóng HNO3đặc bao gồm thể chức năng với phi: C, P, S, …(trừ N2và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4+ 6NO2+ 2H2O

- Với thích hợp chất:

- H2S, HI, SO2, Fe
O, muối hạt sắt (II), … tất cả thể tác dụng với HNO3nguyên tố bị oxi hoá vào hợp hóa học chuyển lên mức oxi hoá cao hơn.

Ví dụ:

3Fe
O + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

- các hợp hóa học hữu cơ như giấy, vải, dầu thông, … bốc cháy khi tiếp xúc cùng với HNO3đặc.

6. Cách triển khai phản ứng

- mang đến Fe3O4tác dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3đặc

7. Các bạn có biết

- hiện tại tại chúng tôi không gồm thêm bất kỳ thông tin như thế nào thêm về phương trình này.