Dòng Điện Xoay Chiều Trong Đoạn Mạch Chỉ Có Điện Trở Thuần R1 = 20 Ω Và R2

-

Tài liệu liên quan

TIẾT 19: DÒNG ĐIỆN luân chuyển CHIỀU trong ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN – CUỘN CẢM – HOẶC TỤ ĐIỆN docx
TIẾT 19: DÒNG ĐIỆN luân phiên CHIỀU trong ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN – CUỘN CẢM – HOẶC TỤ ĐIỆN docx 1,096 3
DÒNG ĐIỆN xoay CHIỀU vào ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN, TỤ ĐIỆN HOẶC CUỘN DÂY THUẦN CẢM A. 16,868 93
ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ PHẦN : DÒNG ĐIỆN xoay CHIỀU trong ĐOẠN MẠCH KHÔNG PHÂN NHÁNH ppt 648 1
chủ thể 11 cái điện luân phiên chiều trong đoạn mạch không phân nhánh hiện tượng lạ cộng hưởng lý thuyết 17 753 1
DÒNG ĐIỆN luân chuyển CHIỀU - CHỦ ĐỀ II DÒNG ĐIỆN chuyển phiên CHIỀU vào MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẬN TỤ ĐIỆN HOẶC CUỘN ĐÂY THUẦN CẢM
DÒNG ĐIỆN chuyển phiên CHIỀU - CHỦ ĐỀ II DÒNG ĐIỆN xoay CHIỀU trong MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẬN TỤ ĐIỆN HOẶC CUỘN ĐÂY THUẦN CẢM 377 0
PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài xích TOÁN VIẾT BIỂU THỨC CƯỜNG độ DÒNG điện và điện áp trong khúc MẠCH điện XOAY CHIỀU
PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài bác TOÁN VIẾT BIỂU THỨC CƯỜNG độ DÒNG điện với điện áp trong khúc MẠCH điện XOAY CHIỀU 1,176 0
tổ chức triển khai dạy học tập chương dòng điện chuyển phiên chiều, vật lý 12 với sự cung cấp của phần mềm dạy học và bản đồ tư duy theo phía phát triển năng lực sáng tạo thành của học viên (LV thạc sĩ)
tổ chức triển khai dạy học chương chiếc điện xoay chiều, trang bị lý 12 với sự cung ứng của ứng dụng dạy học và bạn dạng đồ bốn duy theo phía phát triển năng lượng sáng tạo ra của học sinh (LV thạc sĩ) 564 2
bài xích 1 : Đặt điện áp luân phiên chiều , t tính bằng giây (s), vào hai đầu điện trở thuần R = 110 Ω. Viết biểu thức cường độ loại điện chạy qua năng lượng điện trở thuần R.Bài giải :Biên độ mẫu điện luân chuyển chiều chạy qua điện trở thuần R là : ADòng điện chạy qua năng lượng điện trở thuần R biến hóa điều hoà cùng tần số và thuộc pha với điện áp luân phiên chiều giữa hai đầu của nó yêu cầu biểu thức của loại điện qua điện trở thuần R là : , t tính bởi giây (s)Bài 2 : Biểu thức cường độ loại điện luân phiên chiều chạy qua một điện trở thuần R là , t tính bằng giây (s). Hiệu điện nạm hiệu dụng giữa hai dầu năng lượng điện trở thuần đo đuợc bằng vôn kế luân chuyển chiều là U = 150 V.a)Xác định R.b)Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu năng lượng điện trở thuần R.Bài giải :a)Điện trở thuần R được xác định từ định cách thức Ôm : Ωb)Biên độ của điện áp luân chuyển chiều thân hai đầu điện trở thuần R là : VĐiện áp giữa hai đầu điện trở thuần R thay đổi điều hoà cùng tần số và cùng pha với cái điện chạy qua nó yêu cầu biểu thức điện áp giữa hai đầu năng lượng điện trở thuần R là : , t tính bởi giây (s) Dòng điện xoay chiều chủ thể II. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện CHỦ ĐỀ II. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐOẠN MẠCH CHỈ ĐIỆN TRỞ THUẦN, TỤ ĐIỆN HOẶC CUỘN DÂY THUẦN CẢM A.

Bạn đang xem: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

TÓM TẮT KIẾN THỨC CĂN BẢN Đoạn mạch chỉ điện trở thuần R Đoạn mạch chỉ cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L Đoạn mạch chỉ tụ điện điện dung C Sơ vật dụng mạch Đặc điểm hoặc hoặc hoặc Định khí cụ Ôm R U I R R 0 0 = hoặc R U I R R = L L L Z U I 0 0 = hoặc L L L Z U I = C C C Z U I 0 0 = hoặc C C C Z U I = Thầy Đinh Trọng Nghĩa, giáo viên Vật lí, trường thpt chuyên Lê Khiết - tỉnh quảng ngãi Trang 1 R L C Giản đồ vectơ : Giản trang bị vectơ : Giản vật vectơ : - Điện trở R, đơn vị Ôm (Ω) - Cảm kháng Z L = ωL, đơn vị chức năng Ôm (Ω) - Dung kháng C Z C ω 1 = , đơn vị Ôm (Ω) - Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần phát triển thành thiên điều hoà thuộc pha với dòng điện. - Điện áp giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm đổi thay thiên điều hoà sớm pha rộng dòng điện góc 2 π . - Điện áp thân hai đầu tụ điện biến hóa thiên điều hoà trễ pha hơn dòng điện góc 2 π . R U 0  R I 0  R U  R I  L U 0  L I 0  2 π + C U 0  C I 0  2 π − L U  L I  2 π + C U  C I  2 π − (+) (+) (+) (+) (+) (+) Dòng điện xoay chiều chủ đề II. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện B. MỘT SỐ BÀI TẬP bài xích 1 : Đặt điện áp xoay chiều ))(100cos(2220 Vtu π = , t tính bởi giây (s), vào hai đầu điện trở thuần R = 110 Ω. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở thuần R. Bài giải : Biên độ dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở thuần R là : 22 110 2220 0 0 === R U I A Dòng điện chạy qua điện trở thuần R chuyển đổi điều hoà thuộc tần số và cùng pha với điện áp xoay chiều giữa hai đầu của nó cần biểu thức của dòng điện qua điện trở thuần R là : ))(100cos(22 Ati π = , t tính bằng giây (s) bài 2 : Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều chạy sang 1 điện trở thuần R là )( 3 100cos2 Ati       −= π π , t tính bởi giây (s). Hiệu điện rứa hiệu dụng thân hai dầu điện trở thuần đo đuợc bằng vôn kế xoay chiều là U = 150 V. A) khẳng định R. B) Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở thuần R. Bài bác giải : a) Điện trở thuần R được khẳng định từ định mức sử dụng Ôm : 150 1 150 === I U R Ω b) Biên độ của điện áp xoay chiều thân hai đầu điện trở thuần R là : 21502 0 == UU V Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần R biến hóa điều hoà thuộc tần số và thuộc pha cùng với dòng điện chạy qua nó nên biểu thức điện áp thân hai đầu điện trở thuần R là : )( 3 100cos2150 Vtu       −= π π , t tính bởi giây (s) bài 3 : Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch chỉ cuộn dây thuần cảm là ))(100cos(2200 Vtu π = , t tính bằng giây (s). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều chạy trong đoạn mạch đo được bằng ampe kế xoay chiều là I = 2 A. a) xác minh độ tự cảm L của cuộn dây. B) Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây. C) Tính độ mạnh dòng điện qua cuộn dây vào thời điểm 400 3 = t s. Bài bác giải : a) Cảm chống của cuộn dây thuần cảm này là : 100 2 200 === I U Z L Ω Độ tự cảm của cuộn dây thuần cảm này là : ππω 1 100 100 === L Z L H 318 ≈ μH b) Biên độ của dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây thuần cảm là : 222 0 == II A Thầy Đinh Trọng Nghĩa, cô giáo Vật lí, trường thpt chuyên Lê Khiết - quảng ngãi Trang 2 Dòng điện xoay chiều chủ thể II. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ năng lượng điện Dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây thuần cảm đổi khác điều hoà thuộc tần số với trễ trộn góc 2 π đối với điện áp giữa hai đầu của nó yêu cầu biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây thuần cảm là : )( 2 100cos22 Ati       −= π π , t tính bằng giây (s) c) cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây vào thời điểm 400 3 = t s là : 2 2400 3 .100cos22 =       −= π π i A bài 4 : Dòng điện xoay chiều chạy sang một cuộn dây thuần cảm độ tự cảm π 2 1 = L H biểu thức )( 3 100cos25 Ati       −= π π , t tính bằng giây (s). A) Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm này. B) Tính điện áp thân hai đầu cuộn dây vào thời điểm 600 1 = t s. Bài bác giải : a) Cảm kháng của cuộn dây thuần cảm này là : 50 2 1 .100 === π πω LZ L Ω Biên độ của điện áp xoay chiều giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm là : 225050.25 00 === L ZIU V Điện áp xoay chiều giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm biến hóa điều hoà cùng tần số với sớm trộn góc 2 π đối với dòng điện chạy qua nó nên biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm là : )( 6 100cos2250 23 100cos2250 Vttu       +=       +       −= π π ππ π , t tính bởi giây (s) b) Vào thời gian 600 1 = t s thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây là : 2125 6600 1 .100cos2250 =       += π π u V 8,176 ≈ V bài 5 : Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch chỉ tụ điện là ))(100cos(2200 Vtu π = , t tính bởi giây (s). độ mạnh hiệu dụng của dòng điện xoay chiều chạy trong mạch đo được bằng ampe kế xoay chiều là I = 2 A. a) xác minh điện dung C của tụ điện. B) Viết biểu thức độ mạnh dòng điện chạy qua đoạn mạch này. Bài xích giải : a) Dung phòng của tụ điện này là : 100 2 200 === I U Z C Ω Điện dung của tụ điện này là : Thầy Đinh Trọng Nghĩa, cô giáo Vật lí, trường thpt chuyên Lê Khiết - tỉnh quảng ngãi Trang 3 Dòng điện xoay chiều chủ thể II. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện ππω 4 10 100.100 11 − === C Z C F 83,31 ≈ μF b) Biên độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này là : 222 0 == II A Dòng điện chạy qua tụ điện biến đổi điều hoà thuộc tần số cùng sớm trộn góc 2 π so với điện áp thân hai đầu của nó đề nghị biểu thức độ mạnh dòng chạy qua đoạn mạch này là : )( 2 100cos22 Ati       += π π , t tính bằng giây (s) bài 6 : Dòng điện xoay chiều chạy sang một đoạn mạch chỉ đựng tụ điện điện dung π 2 10 4 − = C F là )( 3 100cos2 Ati       += π π , t tính bởi giây (s). Viết biểu thức điện áp thân hai đầu đoạn mạch này. Bài bác giải : Dung kháng của tụ điện là : 200 2 10 .100 11 4 === − π π ω C Z C Ω Biên độ của điện áp xoay chiều thân hai đầu đoạn mạch là : 2200200.2 00 === C ZIU V Điện áp xoay chiều thân hai đầu tụ điện chuyển đổi điều hoà thuộc tần số và trễ trộn góc 2 π so với dòng điện chạy qua nó yêu cầu biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch này là : )( 6 100cos2200 23 100cos2200 Vttu       −=       −       += π π ππ π , t tính bởi giây (s) bài 7 : Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ đựng một trong cha phần tử điện : điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Hình bên là trang bị thị biểu diễn sự biến đổi theo thời gian của điện áp thân hai đầu đoạn mạch cùng cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch điện đó. Đoạn mạch điện này cất phần tử điện nào ? bài xích giải : nhờ vào đồ thị ta thấy u (t) và i (t) biến hóa điều hoà với thuộc chu kì hay u (t) cùng i (t) biến đổi điều hoà với cùng tần số. Ta thấy thời gian t = 0 thì i = 0 và tiếp nối i tăng buộc phải pha ban sơ của i là 2 π ϕ −= i , còn dịp t = 0 thì u = U 0 (giá trị rất đại) đề nghị pha lúc đầu của u là 0 = u ϕ . Như vậy, điện áp u (t) sớm pha rộng dòng điện i (t) góc 2 π . Do đó, đoạn mạch này cất cuộn dây thuần cảm. C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: lựa chọn phát biểu đúng khi nói đến đoạn mạch điện xoay chiều chỉ điện trở thuần R. Thầy Đinh Trọng Nghĩa, giáo viên Vật lí, trường thpt chuyên Lê Khiết - quảng ngãi Trang 4 i, u t i (t) u (t) 0 Dòng điện xoay chiều chủ đề II. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện A. Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở luôn luôn trộn ban ban sơ bằng không. B. Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở luôn cùng trộn với điện áp xoay chiều thân hai đầu điện trở. C. Trường hợp điện áp ở nhị đầu điện trở biểu thức dạng       += 2 cos 0 π ω t
Uu thì biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở R dạng )cos( 0 t R U i ω = . D. Cường độ hiệu dụng I của dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở, điện áp cực lớn 0 U thân hai đầu điện trở với điện trở R contact với nhau bởi vì hệ thức R U I 0 = . Câu 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ điện trở thuần R một điện áp xoay chiều biểu thức )cos( 0 t
Uu ω = thì độ mạnh dòng điện chạy qua điện trở biểu thức )cos(2 i t
Ii ϕω += , trong kia I với i ϕ được xác định bởi những hệ thức khớp ứng là A. R U I 0 = cùng 2 π ϕ = i . B. R U I 2 0 = và 0 = i ϕ . C. R U I 2 0 = cùng 2 π ϕ −= i . D. R U I 2 0 = và 0 = i ϕ . Câu 3: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ điện trở thuần R, cường độ dòng điện chạy qua điện trở biểu thức       += 6 cos 0 π ω t
Ii . Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở thuần R là A. )cos( 0 u t
Uu ϕω += cùng với RIU 00 = với 0 = u ϕ . B. )cos( 0 u t
Uu ϕω += với RIU 00 2 = và 0 = u ϕ . C. )cos( 0 u t
Uu ϕω += cùng với RIU 00 2 = và 6 π ϕ = u . D. )cos( 0 u t
Uu ϕω += cùng với RIU 00 = cùng 6 π ϕ = u . Câu 4: Đoạn mạch điện xoay chiều bao gồm hai điện trở thuần R 1 = 20 Ω và R 2 = 40 Ω mắc tiếp liền với nhau. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều biểu thức ))(100cos(2120 Vtu π = , t tính bằng giây (s). Tóm lại nào sau đây là không nên ? A. Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần thuộc pha cùng với nhau. B. Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần thuộc cường độ hiệu dụng I = 2 A. C. Dòng điện xoay chiều chạy qua nhì điện trở thuần biểu thức ))(100sin(22 Ati π = . D. Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở thuần R 1 cùng R 2 cường độ cực đại lần lượt là I 01 = 26 A với I 02 = 23 A. Câu 5: Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ điện trở thuần R = 220 Ω một điện áp xoay chiều biểu thức )( 3 100cos2220 Vtu       −= π π , t tính bởi giây (s). Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở thuần R là A. )( 3 100cos2 Ati       −= π π . B. )( 6 100cos2 Ati       += π π . C. )( 3 100cos2 Ati       −= π π . D. )( 6 100cos2 Ati       += π π . Thầy Đinh Trọng Nghĩa, gia sư Vật lí, trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - quảng ngãi Trang 5 Dòng điện xoay chiều chủ đề II. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện Câu 6: Đoạn mạch điện xoay chiều tất cả hai điện trở thuần R 1 = 60 Ω cùng R 2 = 90 Ω mắc song song cùng với nhau. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều biểu thức )( 6 100cos2180 Vtu       += π π , t tính bởi giây (s). Tóm lại nào sau đây là không nên ? A. Dòng điện xoay chiều chạy qua nhị điện trở cùng pha với nhau và cùng pha cùng với điện áp đặt vào nhì đầu đoạn mạch. B. Dòng điện xoay chiều chạy qua nhị điện trở R 1 cùng R 2 cường độ hiệu dụng thứu tự là I 1 = 3 A với I 2 = 2 A. C. Dòng điện xoay chiều chạy qua nhì điện trở cùng biểu thức tức khắc là )( 6 100cos26 Ati       += π π . D. Dòng điện xoay chiều chạy qua hai điện trở 1 R và 2 R cường độ cực lớn lần lượt là I 01 = 23 A với I 02 = 22 A. Câu 7: Biểu thức cường độ của dòng điện xoay chiều chạy sang một điện trở thuần R = 110 Ω là )( 2 100cos22 Ati       += π π , t tính bởi giây (s). Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trởA. ))(100cos(2220 Vtu π = . B. ))(100cos(2110 Vtu π = . C. )( 2 100cos2220 Vtu       += π π . D. )( 2 100cos2110 Vtu       += π π . Câu 8: Hai bóng đèn điện như nhau thuộc số ghi 110 V – 75 W được mắc thông suốt nhau rồi mắc vào điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U = 220 V cùng tần số f = 50 Hz. Coi dây tóc bóng đèn chỉ công dụng như một điện trở thuần. Lựa chọn gốc thời gian là dịp dòng điện qua hai đèn điện độ mạnh tức thời cực đại. Biểu thức cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều chạy qua hai bóng đèn là A. )( 2 100cos682,0 Ati       +≈ π π . B. ( ) )(100cos964,0 Ati π ≈ . C. )( 2 100cos364,1 Ati       +≈ π π . D. ( ) )(100cos928,1 Ati π ≈ . Câu 9: Hai đèn điện điện giống hệt thuộc số ghi 220 V – 25 W được mắc song song nhau rồi mắc vào điện áp xoay chiều quý hiếm hiệu dụng U = 220 V cùng tần số f = 50 Hz. Xem dây tóc đèn điện chỉ chức năng như một điện trở thuần. Chọn gốc thời hạn là thời điểm dòng điện qua hai bóng đèn độ mạnh tức thời rất đại. Biểu thức độ mạnh tức thời của dòng điện xoay chiều chạy qua mỗi bóng đèn là A. ( ) )(100cos114,0 Ati π ≈ . B. ( ) )(100cos161,0 Ati π ≈ . C. )( 2 100cos227,0 Ati       +≈ π π . D. )( 2 100cos321,0 Ati       +≈ π π . Câu 10: Một bóng đèn điện ghi 220 V – 100 W được sử dụng với dòng điện xoay chiều tần số f = 50 Hz. Xem dây tóc bóng đèn chỉ công dụng như một điện trở thuần. Cho thấy đèn sáng sủa bình thường. Lựa chọn gốc thời gian là dịp điện áp tức thời thân hai đầu bóng đèn bởi không với ngay tiếp nối thì điện áp ngay tức thì cực hiếm dương. Biểu thức độ mạnh tức thời của dòng điện xoay chiều chạy qua bóng đèn là Thầy Đinh Trọng Nghĩa, giáo viên Vật lí, trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - tỉnh quảng ngãi Trang 6 Dòng điện xoay chiều chủ thể II. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện A. )( 2 100cos455,0 Ati       −≈ π π . B. ( ) )(100cos643,0 Ati π ≈ . C. )( 2 100(cos643,0 Ati       −≈ π π . D. ( ) )(100cos455,0 Ati π ≈ . Câu 11: vạc biểu như thế nào sau đây là đúng vào khi nói về điểm sáng của cuộn dây thuần cảm ? A. Cuộn dây thuần cảm đến dòng điện một chiều đi qua nhưng không cho dòng điện xoay chiều đi qua. B. Cuộn dây thuần cảm đến dòng điện xoay chiều đi qua nên nó ko tính cản trở dòng điện xoay chiều. C. Cuộn dây thuần cảm cản trở dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều tần số càng phệ thì bị cản trở càng ít. D. Cuộn dây thuần cảm cản trở dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều tần số càng mập thì bị cản trở càng nhiều. Câu 12: Đặt một điện áp xoay chiều hình sin )cos( 0 t
Uu ω = vào nhì đầu một đoạn mạch chỉ cuộn dây thuần cảm. Giả dụ độ tự cảm của cuộn dây không thay đổi thì cảm phòng của cuộn dây A. to khi tần số của dòng điện nhỏ. B. Nhỏ dại khi tần số của dòng điện lớn. C. Phệ khi tần số của dòng điện lớn. D. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện. Câu 13: Sự nhờ vào của cảm chống Z L của cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L không đổi vào tần số f của dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua cuộn dây được diễn tả do đồ thị sinh sống hình làm sao sau đây là đúng ? A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4. Câu 14: so với điện áp, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ cuộn dây thuần cảm sẽ thay đổi điều hoà A.

Xem thêm: Dàn ý bài văn tả mẹ lớp 5 ❤️️ 14 mẫu dàn bài ngắn hay nhất, top 7 dàn ý tả mẹ lớp 5 hay nhất

sớm pha hơn một góc 2 π . B. Trễ pha hơn một góc 2 π . C. Mau chóng pha rộng một góc 4 π . D. Trễ pha hơn một góc 4 π . Câu 15: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L, điện áp giữa hai đầu cuộn dây biểu thức )cos( 0 t
Uu ω = thì độ mạnh điện chạy qua đoạn mạch biểu thức )cos(2 i t
Ii ϕω += , trong đó I cùng i ϕ được xác định bởi những hệ thức A. LUI ω 0 = và 0 = i ϕ . B. L U I ω 0 = và 2 π ϕ −= i . Thầy Đinh Trọng Nghĩa, gia sư Vật lí, trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - quảng ngãi Trang 7 Z L f 0 Z L f 0 Z L f0 Z L f 0 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Dòng điện xoay chiều chủ đề II. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện C. L U I ω 2 0 = và 2 π ϕ −= i . D. L U I ω 2 0 = cùng 2 π ϕ = i . Câu 16: Đặt vào thân hai đầu một đoạn mạch điện chỉ cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L một điện áp xoay chiều biểu thức )cos( 0 t
Uu ω = thì dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch biểu thức A. )cos( 0 t
LUi ωω = . B.       −= 2 cos 0 π ωω t
LUi . C.       −= 2 cos 0 π ω ω t L U i . D.       += 2 cos 0 π ω ω t L U i . Câu 17: Đặt vào thân hai đầu một đoạn mạch điện chỉ cuộn dây thuần cảm độ tự cảm π 1 = L H một điện áp xoay chiều biểu thức ))(100cos(2220 Vtu π = , t tính bởi giây (s). Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch biểu thức A. ))(100cos(22,2 Ati π = . B. )( 2 100cos22,2 Ati       += π π . C. )( 2 100cos2,2 Ati       −= π π . D. )( 2 100cos22,2 Ati       −= π π . Câu 18: Đặt vào thân hai đầu một đoạn mạch điện chỉ cuộn dây thuần cảm độ tự cảm π 1 = L H một điện áp xoay chiều biểu thức )( 6 100cos2220 Vtu       += π π , t tính bằng giây (s). Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch biểu thức A. )( 6 100cos22,2 Ati       += π π . B. )( 2 100cos22,2 Ati       += π π . C. )( 3 100cos2,2 Ati       −= π π . D. )( 3 100cos22,2 Ati       −= π π . Câu 19: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ cuộn dây thuần cảm độ tự cảm π 1 = L H biểu thức )( 6 100cos22 Ati       −= π π , t tính bằng giây (s). Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là A. )( 3 100cos200 Vtu       += π π . B. )( 3 100cos2200 Vtu       += π π . C. )( 6 100cos2200 Vtu       −= π π . D. )( 2 100cos2200 Vtu       −= π π . Câu 20: Biểu thức điện áp xoay chiều thân hai đầu một đoạn mạch chỉ cuộn dây thuần cảm là )( 3 100cos200 Vtu       += π π , t tính bởi giây (s). Mắc ampe kế xoay chiều tiếp liền vào đoạn mạch thì ampe kế chỉ 2 A. Độ tự cảm của cuộn dây này là A. L ≈ 225 H. B. L ≈ 70,7 H. C. L ≈ 225 m
H. D. L ≈ 70,7 m
H. Câu 21: phân phát biểu làm sao sau đây là không đúng lúc nói về điểm sáng của tụ điện ? A. Tụ điện cấm đoán dòng điện một chiều đi qua nhưng cho dòng điện xoay chiều “đi qua”. Thầy Đinh Trọng Nghĩa, thầy giáo Vật lí, trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - tỉnh quảng ngãi Trang 8 Dòng điện xoay chiều chủ đề II. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện B. Tụ điện đến dòng điện xoay chiều “đi qua” vì thế nó không tính cản trở dòng điện xoay chiều. C. Tụ điện cản trở dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều tần số càng lớn thì bị cản trở càng ít. D. Tụ điện cản trở dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều tần số càng nhỏ dại thì bị cản trở càng nhiều. Câu 22: Đặt một điện áp xoay chiều hình sin )cos( 0 t
Uu ω = vào hai đầu một đoạn mạch chỉ tụ điện. Ví như điện dung của tụ điện không thay đổi thì dung phòng của tụ điện A. phệ khi tần số của dòng điện lớn. B. Nhỏ tuổi khi tần số của dòng điện lớn. C. Bé dại khi tần số của dòng điện nhỏ. D. Không nhờ vào tần số của dòng điện. Câu 23: Xét công thức tính dung phòng Z C của tụ điện điện dung C không thay đổi với dòng điện xoay chiều tần số f biến đổi được : f
C Z C π 2 1 = . Nếu đặt C Zy = và f x 1 = thì đồ gia dụng thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của y theo x dạng nào bên dưới đây ? A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4. Câu 24: so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ tụ điện biến đổi điều hoà A. nhanh chóng pha rộng một góc 2 π . B. Trễ pha rộng một góc 2 π . C. Mau chóng pha rộng một góc 4 π . D. Trễ pha rộng một góc 4 π . Câu 25: Đặt vào nhị đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều cực hiếm hiệu dụng U không đổi và tần số 50 Hz thì độ mạnh hiệu dụng qua tụ là 2 A. Để độ mạnh hiệu dụng qua tụ bằng 1 A thì tần số dòng điệnA. 25 Hz. B. 50 Hz. C. 100 Hz. D. 200 Hz. Câu 26: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ tụ điện điện dung C, điện áp giữa hai đầu tụ điện biểu thức )cos( 0 t
Uu ω = thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch biểu thức )cos(2 i t
Ii ϕω += , trong kia I cùng i ϕ được xác minh bởi những hệ thức A. CUI ω 0 = cùng 0 = i ϕ . B. C U I ω 2 0 = cùng 2 π ϕ −= i . C. C U I ω 2 0 = và 2 π ϕ = i . D. 2 0 CU I ω = và 2 π ϕ = i . Thầy Đinh Trọng Nghĩa, thầy giáo Vật lí, trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - tỉnh quảng ngãi Trang 9 y x 0 y x 0 y x0 y x 0 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Dòng điện xoay chiều chủ thể II. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện Câu 27: Đặt vào thân hai đầu một đoạn mạch điện chỉ tụ điện điện dung C một điện áp xoay chiều biểu thức )cos( 0 t
Uu ω = thì dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch biểu thức A. )cos( 0 t
CUi ωω = . B.       += 2 cos 0 π ωω t
CUi . C.       −= 2 cos 0 π ω ω t C U i . D.       += 2 cos 0 π ω ω t C U i . Câu 28: Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ cất tụ điện là ))(100cos(2250 Vtu π = , t tính bởi giây (s). Dòng điện chạy qua đoạn mạch cường độ hiệu dụng I = 2 A. Điện dung C của tụ điện này là A. C ≈ 25,5 F. B. C ≈ 25,5 μF. C. C ≈ 125 F. D. C ≈ 125 μF. Câu 29: Đặt vào thân hai đầu một đoạn mạch điện chỉ tụ điện điện dung π 4 10 − = C F một điện áp xoay chiều biểu thức ))(100cos(2220 Vtu π = , t tính bởi giây (s). Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch biểu thức A. ))(100cos(22,2 Ati π = . B. )( 2 100cos22,2 Ati       += π π . C. )( 2 100cos2,2 Ati       += π π . D. )( 2 100cos22,2 Ati       −= π π . Câu 30: Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ tụ điện điện dung π 4 10 − = C F một điện áp xoay chiều biểu thức )( 6 100cos200 Vtu       −= π π , t tính bởi giây (s). Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch biểu thức A. )( 3 100cos2 Ati       += π π . B. )( 2 100cos2 Ati       += π π . C. )( 3 100cos2 Ati       += π π . D. )( 6 100cos2 Ati       −= π π . Câu 31: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ tụ điện điện dung π 4 10 − = C F biểu thức )( 3 100cos22 Ati       += π π , t tính bởi giây (s). Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu tụ điệnA. )( 6 100cos200 Vtu       −= π π . B. )( 3 100cos2200 Vtu       += π π . C. )( 6 100cos2200 Vtu       −= π π . D. )( 2 100cos2200 Vtu       −= π π . Câu 32: Một đoạn mạch điện xoay chiều tất cả một tụ điện điện dung π 4 1 10.2 − = C F mắc tiếp liền với một tụ điện điện dung π 3 10.2 4 2 − = C F. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn Thầy Đinh Trọng Nghĩa, cô giáo Vật lí, trường thpt chuyên Lê Khiết - quảng ngãi Trang 10 <...>.. .Dòng điện xoay chiều chủ đề II Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện π  mạch biểu thức i = cos100πt + ( A) , t tính bởi giây (s) Biểu thức điện áp xoay chiều  giữa hai đầu đoạn mạch là π  (V ) 6  π  C u ≈ 85,7 cos100πt − (V ) 6  A u = 200 cos100πt . điện xoay chiều chủ đề II. Cái điện luân chuyển chiều trong khúc mạch chỉ tất cả điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện A. Cái điện chuyển phiên chiều chạy qua. Dòng điện xoay chiều chủ thể II. Mẫu điện luân chuyển chiều trong khúc mạch chỉ tất cả điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện CHỦ ĐỀ II. DÒNG ĐIỆN luân chuyển CHIỀU
Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều vào nhì đầu đoạn mạch tất cả điện trở, cuộn cảm thuần cùng tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm phòng của của cuộn cảm là ZL, dung kháng là ZC. Trường hợp ZL= ZC thì năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch
Cho đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi cái điện chuyển phiên chiều có tần số góc  chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là
*

*

*