Đáp án vở bài tập toán lớp 5 tập 1, tập 2, giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1

-

(804 over 1000): ...........................................................

Bạn đang xem: Đáp án vở bài tập toán lớp 5

c)

(9675 over 1000000): Chín ngàn sáu trăm bảy mươi lăm phần triệu

(1954 over 1000000): ......................................................

2. Viết phân số thập phân tương thích vào nơi chấm

Chín phần mười:...............

Hai mươi lăm phần trăm:...............

Bốn trăm phần nghìn:..................

Năm phần triệu:.........................

3. Khoanh vào phân số thập phân

 (5 over 6;,,,,,,,,,,,10 over 7;,,,,,,,,,,,,3 over 100;,,,,,,,,,,,,4 over 10;,,,,,,,,,,87 over 200;,,,,,,,,,,1 over 1000)

4. Chuyển phân số thành số thập phân (theo mẫu)

a) (3 over 5 = 3 imes 2 over 5 imes 2 = 6 over 10)

b) (9 over 25 = 9 imes over 25 imes = over 100)

c) (11 over 25 = .............. = ................)

d) (3 over 125 = .............. = ...............)

e) (81 over 900 = 81: over 900: = over 100)

g) (28 over 100 = .................. = ..................)

Đáp án

1. Viết bí quyết đọc những số thập phân (theo mẫu)

(5 over 10): năm phần mười

(75 over 100): bảy mươi lăm phần trăm

(17 over 10): mười bảy phần mười

(85 over 100): tám mươi lăm phần trăm

b)

(257 over 1000) : hai trăm năm mươi bảy phần nghìn

(804 over 1000) : tám trăm linh tư phần nghìn

c)

(9675 over 1000000) : Chín ngàn sáu trăm bảy mươi lăm phần triệu

(1954 over 1000000) : một nghìn chín trăm năm mươi tư phần triệu

2. Viết phân số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm

Chín phần mười: (9 over 10)

Hai mươi lăm phần trăm: (25 over 100)

Bốn trăm phần nghìn: (400 over 1000)

Năm phần triệu: (5 over 1000000)

3. Khoanh vào phân số thập phân

(5 over 6;,,,,,,,,,,,10 over 7;,,,,,,,,,,,,3 over 100;,,,,,,,,,,,,4 over 10;,,,,,,,,,,87 over 200;,,,,,,,,,,1 over 1000)

Ta khoanh tròn vào các phân số thập phân sau: 

(3 over 100;,,,,,,,,,,4 over 10;,,,,,,,,,,1 over 1000)

4. Chuyển phân số thành số thập phân (theo mẫu)

a) (3 over 5 = 3 imes 2 over 5 imes 2 = 6 over 10)

b) (9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100)

c) (11 over 25 = 11 imes 4 over 25 imes 4 = 44 over 100)

d) (3 over 125 = 3 imes 8 over 125 imes 8 = 24 over 1000)

Giải bài bài trang 5 bài ôn tập: so sánh hai phân số Vở bài bác tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: So sánh những phân số theo mẫu…

Đề bài

1.

Xem thêm: Câu Phát Biểu Nào Sau Đây Không Đúng ? Phát Biểu Nào Sau Đây Không Đúng

So sánh các phân số theo mẫu

Bạn đã xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 5 Vở bài bác tập Toán lớp 5 tập 1

Điền lốt > ;

Giải thích

 (8 over 9

(eqalign{ & 8 over 9 = 8 imes 10 over 9 imes 10 = 80 over 90 cr & 9 over 10 = 9 imes 9 over 10 imes 9 = 81 over 90 cr & 80 over 90

(5 over 6……….4 over 5)

 

(eqalign & 5 over 6 = ……… cr & 4 over 5 = ………,,,,,,,,,,,;…. cr )

(3 over 5…….12 over 20)

(12 over 20 = ……….,,,,,,;,…….)

(5 over 12……3 over 4)

(3 over 4 = ……..,;,….)

 

2. Viết các phân số (3 over 4;5 over 12;2 over 3) theo thứ tự từ bé xíu đến lớn.

3. Viết những phân số (5 over 6;2 over 5;11 over 30) theo lắp thêm tự từ bự đến bé.

ĐÁP ÁN

1. So sánh các phân số theo mẫu

Bạn vẫn xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 5 Vở bài bác tập Toán lớp 5 tập 1

Điền vết > ;

Giải thích

(8 over 9

(eqalign{& 8 over 9 = 8 imes 10 over 9 imes 10 = 80 over 90 cr & 9 over 10 = 9 imes 9 over 10 imes 9 = 81 over 90 cr & 80 over 90

(5 over 6 > 4 over 5)

(eqalign & 5 over 6 = 5 imes 5 over 6 imes 5 = 25 over 30 cr & 4 over 5 = 4 imes 6 over 5 imes 6 = 24 over 30 cr & 25 over 30 > 24 over 30 cr )

(3 over 5 = 12 over 50)

(12 over 20 = 3 over 5 = 3 imes 4 over 5 imes 4 = 12 over 20)

(5 over 12

(eqalign{ & 3 over 4 = 3 imes 3 over 4 imes 3 = 9 over 12 cr & 5 over 12

 

2. Viết những phân số (3 over 4;5 over 12;2 over 3) theo trang bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn

(eqalign & MSC = 12 cr & 3 over 4 = 3 imes 3 over 4 imes 3 = 9 over 12;2 over 3 = 2 imes 4 over 3 imes 4 = 8 over 12;5 over 12 cr )

Sắp xếp theo sản phẩm tự từ nhỏ xíu đến bự (tăng dần): (5 over 12

3. Viết các phân số (5 over 6;2 over 5;11 over 30) theo lắp thêm tự từ bự đến bé

(eqalign & MSC = 30 cr & 5 over 6 = 5 imes 5 over 6 imes 5 = 25 over 30;2 over 5 = 2 imes 6 over 5 imes 6 = 12 over 30;11 over 30 cr )

Sắp xếp theo thiết bị tự sút dần: (5 over 6 > 2 over 5 > 11 over 30)

Trường thcs Phan Chu Trinh


*

Trường Phan Chu Trinh được ra đời năm 1946 tại địa chỉ cửa hàng số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh bao gồm bậc tiểu học cùng bậc trung học. Chủ tịch (hiệu trưởng) là nhà văn hóa Giáo dục nổi tiếng: giáo sư Đặng bầu Mai. Tổng thư ký kết là ông Nguyễn Huân, những giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ lưu giữ Hữu Phước, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…