Chu Vi Hình Chữ Nhật Lớp 4 Cách Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật, Just A Moment

-

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là tài liệu do đội ngũ cô giáo của Giai
Toan soạn với các công thức chu vi hình chữ nhật giúp các bạn học sinh cầm cố vững các kiến thức và phương pháp tính chu vi hình chữ nhật và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời chúng ta học sinh cùng xem thêm bài viết.

Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật lớp 4


1. Định nghĩa hình chữ nhật

+ Hình chữ nhật là tứ giác gồm 4 góc vuông (Hai cạnh chiều nhiều năm vuông góc với nhì cạnh chiều rộng chế tạo ra thành 4 góc vuông), gồm hai cạnh dài cân nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.

+ Độ lâu năm cạnh nhiều năm được gọi là chiều dài, độ lâu năm cạnh ngắn được gọi là chiều rộng.

2. Bí quyết tính chu vi và nửa chu vi hình chữ nhật

✩ Chu vi hình chữ nhật bằng gấp đôi tổng của chiều dài với chiều rộng.

P = 2 x (a + b)

Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhật

a với b theo thứ tự là chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

✩ Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật phân chia 2 hoặc bởi tổng của chiều dài và chiều rộng.

Nửa chu vi hình chữ nhật = a + b

Trong đó: a và b là chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

3. Những dạng bài bác tập liên quan đến chu vi hình chữ nhật

Dạng 1: mang lại chiều dài cùng chiều rộng, tính chu vi hình chữ nhật


Ví dụ 1: Tính chu vi của hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 24cm và chiều dài bởi 26cm.

Bài làm

Chu vi của hình chữ nhật là:

2 x (24 + 26) = 100 (cm)

Đáp số: 100cm

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn là 6dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó?

Bài làm

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

6 x 3 = 18 (dm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(6 + 18) x 2 = 48 (dm)

Đáp số: 48dm

Ví dụ 3: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp gấp đôi chiều rộng cùng hơn chiều rộng lớn 15m.

Để xem lời giải và phía dẫn cụ thể bài toán, những em học sinh tham khảo bài bác viết: Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài làm

Hiệu số phần cân nhau là:

2 – 1 = 1 (phần)

Giá trị của 1 phần là:

15 : 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là:

15 x 2 = 30 (m)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

30 – 15 = 15 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90m.

Ví dụ: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là 34,5m chiều dài thêm hơn chiều rộng là 6m. Tính chu vi hình chữ nhật đó

Lời giải:

Chiều lâu năm của hình chữ nhật kia là:

34,5 + 6 = 40,5 (m)

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

(34,5 + 40,5) x 2 = 150 (m)

Đáp số: 150m

Dạng 2: mang lại độ lâu năm một cạnh cùng chu vi của hình chữ nhật, tính độ nhiều năm cạnh còn lại.

Ví dụ 3: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 72cm, chiều dài bởi 20cm. Tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó.

Bài làm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

36 – 20 = 16 (cm)

Đáp số: 16cm

Ví dụ 4: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chu vi là 196m. Chiều rộng nhát chiều lâu năm 16m. Tính độ lâu năm hai cạnh của mảnh đất nền hình chữ nhật.


Bài làm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

196 : 2 = 98 (m)

Chiều rộng của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(98 – 16) : 2 = 41 (m)

Chiều lâu năm của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

98 – 41 = 57 (m)

Đáp số: Chiều dài: 57m

Chiều rộng: 41m

Ví dụ: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 824 cm, chiều nhiều năm là 251 cm. Tính chiều rộng hình chữ nhật.

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

824 : 2 = 412 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

412 – 251 = 161 (cm)

Đáp số: 161 (cm)

Ví dụ: Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật biết nửa chu vi hình chữ nhật là 80m và chiều rộng là 30m.

Lời giải:

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

80 - 30 = 50 (m)

Đáp số: 50m

Dạng 3: mang lại nửa chu vi, tính chu vi hình chữ nhật

Ví dụ 5: mang lại hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Bài làm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm

4. Bài tập tính chu vi hình chữ nhật

Tham khảo thêm các bài tập về tính chất chu vi hình chữ nhật: Bài tập chu vi hình chữ nhật

Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều dài bởi 10cm, chiều rộng bằng 8cm.

b) Chiều dài bằng 4m, chiều rộng bởi 35dm.

c) Nửa chu vi bởi 24m.

Xem thêm: Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học, Kể Lại Những Chọn Lọc Siêu Hay

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài 34m, chiều rộng lớn 26m. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một form tranh hình chữ nhật có chu vi bằng 8m, chiều dài bởi 3m. Tính chiều rộng của form tranh đó.

Bài 4: Một sân trường hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 50m, biết chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng. Tính chiều dài với chiều rộng lớn sân trường đó.

Bài 5: mang đến hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 7cm với chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 6: Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 7: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 160m, chiều lâu năm là 50m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 8: Hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông vắn có chu vi 100m. Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 9: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng lớn 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tín đồ ta ý muốn làm một sản phẩm rào bao bọc thửa vườn đó (có cửa ngõ ra vào, mỗi cửa thoáng 3m). Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?


Bài 10:

a) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

b) Biết chu vi của một hình chữ nhật cấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm gấp mấy lần chiều rộng?

c) Biết chu vi của một hình chữ nhật vội 10 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm gấp mấy lần chiều rộng?

d) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 12 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 11: Chu bởi hình chữ nhật là 180 cm, chiều rộng là 30 cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Bài 12: Một hình chữ nhật với một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 58m, chiều rộng lớn 42m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Bài 13: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng là 7dm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài 14: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 120m, chiều rộng lớn 80m. Tính cạnh của hình vuông?

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm một số công thức tính chu vi các hình:

---------

Như vậy, Giai
Toan.com sẽ gửi tới chúng ta học sinh phương pháp tính chu vi hình chữ nhật. Bên cạnh ra, chúng ta học sinh bao gồm thể bài viết liên quan các tư liệu và các công thức khác khác bởi vì Giai
Toan biên soạn để học giỏi môn Toán hơn.

Trong chương trình toán học lớp 3, chúng ta đã được thiết kế quen với dạng bài bác tính diện tích, chu vi của một số hình học tập như hình chữ nhật, hình vuông. Lên lớp 4, các bạn tiếp tục được học kỹ hơn về cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 4 với một số trong những dạng bài bác tập phức tạp hơn. Sau đó là những bài tập chu vi hình chữ nhật lớp 4 cho chúng ta cùng tham khảo.

Ôn tập kỹ năng tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Muốn tính chu vi của một hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cùng với chiều rộng, kế tiếp nhân 2.

*

Tổng quát

Bài toán: gồm hình chữ nhật ABCD, chiều lâu năm a, chiều rộng lớn b. Tính chu vi (P) hình chữ nhật ABCD.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là : (a + b) x 2

Đơn vị tính chu vi hình chữ nhật là cm, mm, v.v…

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật (C) bằng chu vi của hình chữ nhật đó hay chính là chiều dài cùng chiều rộng.

*

Đơn vị tính nửa chu vi hình chữ nhật là cm, mm,…

Một số dạng toán mở rộng

Trong chương trình Toán lớp 4, độ nặng nề của bài đã nâng cấp lên nên bọn họ sẽ không đơn thuần chỉ tính chu vi, nửa chu vi hình chữ nhật lúc được cho vừa khéo dữ kiện về chiều dài, chiều rộng. Có thể xuất hiện tại những câu hỏi yêu ước tính độ nhiều năm cạnh hình chữ nhật khi biết chu vi, hoặc nửa chu vi. Chúng ta học sinh với phụ huynh cùng tìm hiểu thêm các dạng bài tiếp sau đây nhé.

Tính chiều lâu năm hoặc chiều rộng lúc biết chu vi với độ lâu năm 1 cạnh hình chữ nhật

*

Cách làm: Khi bài bác cho chu vi hình chữ nhật, độ dài 1 cạnh (chiều nhiều năm hoặc chiều rộng) và yêu mong tìm cạnh còn sót lại thì:

Bước 1: từ bỏ chu vi ta công thêm được nửa chu vi hình chữ nhật bằng cách lấy chu vi chia 2.

Bước 2: mang nửa chu vi hình chữ nhật trừ độ dài cạnh sẽ biết là kiếm được cạnh còn lại.

Ví dụ: mang đến mảnh sân vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi trăng tròn cm, chiều dài là 6 cm. Hỏi chiều rộng miếng vườn hình chữ nhật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Nửa chu vi miếng vườn hình chữ nhật là:

20 : 2 = 10 (cm)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

10 – 6 = 4 (cm)

Đáp số: 4 cm

Tìm chu vi hình chữ nhật khi tất cả chiều lâu năm hoặc chiều rộng cùng tổng hoặc hiệu của chiều nhiều năm với chiều rộng

Cách làm:

Bước 1: phụ thuộc vào dữ liệu đề bài bác cho để tìm chiều dài hoặc chiều rộng lớn hình chữ nhật

Bước 2: Tính chu vi hình chữ nhật theo công thức

Ví dụ 1: sảnh trường hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 3 cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 2 cm. Tính chu vi sảnh trường hình chữ nhật?

Hướng dẫn giải

Chiều dài sân ngôi trường hình chữ nhật là:

3 + 2 = 5 (cm)

Chu vi sảnh trường hình chữ nhật là:

(5 + 3 ) x 2 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 7 centimet và chiều rộng ngắn lại hơn chiều dài 2 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

7 – 2 = 5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(7 + 5) x 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

Tìm chu vi hình chữ nhật khi bao gồm chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn cùng diện tích s hình chữ nhật

Mức độ việc này tinh vi hơn những dạng trên. Như chúng ta đã biết, diện tích s hình chữ nhật được xem bằng chiều lâu năm nhân chiều rộng lớn (S = a x b), chu vi hình chữ nhật phường = (a + b) x 2. Sau đấy là ví dụ và bài toán thực tế giúp chúng ta dễ hình dung hơn về dạng toán này.

*

Ví dụ: mang lại hình chữ nhật có chiều rộng 4 cm, diện tích là 20m2. Tính chu vi hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Bước 1: cho chiều rộng lớn = 4, diện tích = 20

Suy ra, chiều nhiều năm hình chữ nhật là đôi mươi : 4 = 5 (cm)

Bước 2: Chu vi hình chữ nhật là (5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Cho chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật, yêu cầu tìm chiều nhiều năm hoặc chiều rộng

Cách làm:

Bước 1: hotline chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật theo thứ tự là a và b

Bước 2: tính tổng và tích của a với b dựa theo chu vi và ăn mặc tích đã biết

Bước 3: tra cứu a và b

Ví dụ: Hình chữ nhật có chu vi là 14cm, diện tích s 10cm2. Tra cứu chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình chữ nhật là phường = (a + b) x 2 = 14cm

Suy ra, a + b = 14 : 2 = 7 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là S = a x b = 10cm2

Ta thấy,

a x b = 10 gồm 2 bội số tương thích là (1,10) với (2,5)

a + b = 7

Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật là 5(cm) và chiều rộng là 2(cm).

Hy vọng rằng, phần lớn bài toán chu vi hình chữ nhật lớp 4 này sẽ giúp các bạn học sinh vừa củng cố kỹ năng tính chu vi, diện tích hình chữ nhật cũng như mở rộng thêm một vài ba dạng bài bác tập nâng cao.