Bài Tập 3 Trang 25 Sgk Tiếng Anh Lớp 11, Unit 2 Lớp 11: Writing

-

Bài học
Unit 2 giờ Anh lớp 11mới phần Writing
hướng dẫn các em biện pháp viết 1 bài đăng lên mạng theo chủ đề gần như mối quan tiền hệ.

Bạn đang xem: Bài tập 3 trang 25 sgk tiếng anh lớp 11


1. Unit 2 Lớp 11 Writing
Task 1

2. Unit 2 Lớp 11 Writing Task 2

3. Unit 2 Lớp 11 Writing Task 3

4. Unit 2 Lớp 11 Writing Task 4

6. Bài xích tập trắc nghiệm Writing Unit 2 Lớp 11

7. Hỏi đáp Writing Unit 2 Lớp 11


Read an online posting on Teen diễn đàn and fill the gaps. Use the words in the box. (Hãy đọc bài xích đăng trực con đường trong Diễn dàn tuổi Teen, thực hiện từ cho sẵn vào khung nhằm điền vào vị trí trống.)

Shocked Talented Different Influence Upset Appearances

Re: My dad’s being unreasonable!

by Lion King » Tuesday; December 3, 20___ at 8.30 PM.

Current mood: I’m so (1)__________ !

This afternoon I had my birthday buổi tiệc nhỏ and all my close friends came to my house. We were playing some games when Dad came back from work. He looked (2)_____________

when he saw T.’s dyed hair and ripped jeans. I think T. Felt uncomfortable, so he said goodbye lớn all of us and left. After the party Dad told me T. Could be a bad (3)________ on me and I should stop being friends with him. He said a good student should not dye his hair và should dress properly. I think Dad is being unreasonable. He should not judge my friends by their looks. T. Is one of the best students in my class, but he wants to look (4)__________ . His dream is khổng lồ become a famous actor and film director. He is very (5)__________ and has already acted in a few films. I can’t stop being friends with someone just because my father doesn’t like them. I wish Dad stopped judging my friends by their (6)___________ . How can I make him understand this?

Bài dịch và giải mã chi tiết:

1. Upset

2. Shocked

3. Influence

4. Different

5. Talented

6. Appearances

Bài dịch:

Re: ba của tôi đang cực kỳ vô lý!

bởi Lion King >> thứ ba, ngày 3 mon 12, 20... Thời điểm 8 giờ 30 phút chiều.

Tâm trạng hiện tại tại: Tôi rất bi thảm bã!

Chiều nay tôi vẫn tổ chức buổi tiệc sinh nhật của mình và toàn bộ những người bạn bè đã mang đến nhà tôi. Shop chúng tôi đang chơi một số trò chơi thì cha tôi đi làm về. Bố có vẻ như bị sốc khi nhận thấy mái tóc nhuộm vàquần jeans ráchcủa T. Tôi suy nghĩ T. Cảm thấy không thoải mái, vày vậy anh ấy nói lời từ biệt với tất cả chúng tôi và tách đi. Sau bữa tiệc, bố tôi nói cùng với tôi rằng T. Có thể ảnh hưởng xấu mang đến tôi và tôi nên ngừng chơi với anh ta. Cha nói một học tập sinh tốt không nên nhuộm tóc và nên ăn mặc phù hợp. Tôi nghĩ bố tôi đang vô lý. Bố tránh việc đánh giá đồng đội tôi bởi vẻ vẻ ngoài của họ. T. Là trong số những học sinh giỏi nhất trong lớp của tôi, nhưng mà anh ta ý muốn có những cái nhìn khác nhau. Giấc mơ của anh ấy là phát triển thành một diễn viên lừng danh và là đạo diễn phim. Anh ấy rất tài năng và đã từng có lần đóng một vài phim. Tôi không thể xong xuôi chơi với ai kia chỉ vì bố tôi không đam mê họ. Tôi ước ba tôi dứt đánh giá đồng đội của tôi bằng hiệ tượng của họ. Làm núm nào tôi rất có thể làm cho cha hiểu điều này?


Put the following parts of the online posting in the correct order.(Hãy thu xếp những phần trong bài bác theo lắp thêm tự đúng).

1.

A. The writer’s opinion / feelings about the incident

2.

B. The writer’s wish for things lớn be different

3.

C. The writer’s name

4.

D. The writer’s mood

5.

E. Mô tả tìm kiếm of the incident

6.

F. Date và time

7.

G. Title of the posting

Bài dịch và lời giải chi tiết:

1. G 2. C 3. F 4. D

5. E 6. A 7. B

A.Ý kiến / cảm hứng của fan viết về việc xảy ra.

B.Mong muốn của tín đồ viết về mọi thứ khác.

C. Tên của fan viết.

D. trọng tâm trạng của người viết.

E. Mô tả về sự việc việc xảy ra.

F. Ngày và thời gian.

G. title của bài bác viết.


Choose one of the stories below. Use the ideas to lớn write an online posting of 160-180 words. (Chọn một trong các những mẩu chuyện dưới đây, sử dụng phát minh đã mang đến để viết một bài đăng tải mạng khoảng tầm 160-180 từ.)

Story

Parents work late on weekdays & most weekends; alone at trang chủ with the housemaid or tutor; feeling lonely

Wish

Parents to lớn spend more time with you

Story

Best friend dropped out of school and started working; her / his parents can’t tư vấn her / him; missing your friend at school

Wish

Help your friend to continue her / his education

Story

Friend confided a secret khổng lồ you; you failed to lớn keep it secret; told it to other people; friend broke up with you; tried to apologise; your apology not accepted; feeling regretful

Wish

Friend khổng lồ forgive you; become friends again

Bài dịch với câu trả lời cụ thể :

1. Câu chuyện - phụ huynh làm câu hỏi về muộn cả tuần với cuối tuần; sinh hoạt nhà một mình với fan giúp vấn đề hoặc gia sư; xúc cảm cô đơn.

Ước - bố mẹ dành nhiều thời hạn hơn cho bạn.

2. Câu chuyện - người đồng bọn nhất vứt học và bước đầu đi làm; phụ huynh cô ấy không thể hỗ trợ cô ấy; mất một bạn bạn của doanh nghiệp ở trường.

Ước - giúp bạn của doanh nghiệp tiếp tục học tập tập.

3 Câu chuyện - bạn bè đã nói một kín cho bạn; các bạn không giữ túng mật; nói với những người khác; bằng hữu chia tay cùng với bạn; cố gắng để xin lỗi; lời xin lỗi của người sử dụng không được chấp nhận; cảm thấy ân hận tiếc.

Xem thêm: Vì sao thế giới di động để lọt iphone 'dựng' vào kho máy cũ? ?

Ước - bạn của người sử dụng tha thứ cho bạn; trở thành đồng đội một lần nữa

Re: Try my best, my friends

by Lê Ngọc Anh Quốc» Monday; July 22, 20___ at 8.30 PM.

Feeling Sympathetic.

I"ve always been proud of having a best friend - his name is nhị since we was at Secondary School. Everything went well until he entered grade 10th; unfortunately, he had to lớn drop out of school due khổng lồ some difficulties he had. Now he is struggling lớn earn his livelihood by working for some food stores because his parents are not able khổng lồ help him with financial tư vấn any more. And what makes him feel most depressed is he missed me & many other friends at school, so he always dreams of being back lớn school someday. As a best friend, i really hope that best wishes comes to lớn him or luckily he can receive some help from other good people. (Tôi luôn tự hào có 1 người bạn thân - thương hiệu cậu ta là Hải tính từ lúc khi công ty chúng tôi còn học cấp 2. Phần nhiều thứ hầu như tiến triển giỏi đẹp đến lúc cậu ấy vào lớp 10; rủi ro là cậu ta nên nghỉ học vị một vài cực nhọc khắn cậu ta có. Bay giờ cậy ấy bắt buộc đang vật lộn để kiếm sống bằng phương pháp đi tạo nên một vài cưa sản phẩm thức nạp năng lượng vì ba chị em cậu ấy không còn khả năng hỗ trợ tài chủ yếu cho cậu ấy nữa. Và điều có tác dụng cậu ấy cảm thấy đau đớn nhất đó là cậu ấy nhớ tôi và đa số người bạn không giống ở trường, vì thế cậu ta luôn luôn ước ao đang được quay trở về trường học một ngày nào đó. Là người bạn thân, tôi thật sự hi vọng cậu ta sẽ gặp những điều giỏi lành độc nhất vô nhị và nhận được tài trợ tài chính từ những người dân tốt).


Think of something that happened khổng lồ you or khổng lồ another person. Write an onlin posting of 160-180 words. (Nghĩ về một chuyện nào đó đã xẩy ra với em hoặc với những người khác rồi viết một bài đăng tải mạng khoảng 160-180 từ).

You can write about:

What happened, when and where, và who was involved

How you and the other people felt

Your wish

Bài dịch với lời dẫn bỏ ra tiết:

Chuyện gì đã xảy ra, lúc nào và nghỉ ngơi đâu, và ai đã giải quyết nó

Bạn và những người khác cảm thấy thế nào

Mong mong của bạn

Bài dịch và lời giải chi tiết:

Re: My parents are too strict.

By: Maria>> Tuesday, May 23rd, 2019 at 2:38 P.M.

Current mood: I"m so sad!

My parents phối a time for me khổng lồ come trang chủ in the evenings. They expect me khổng lồ be at home at 9 o"clock. I have asked them to lớn give me a later curfew as I want khổng lồ spend more time with my friends but they don"t agree.

Last night, I attended a wonderful birthday buổi tiệc nhỏ at my friend"s house. The các buổi party was so great that I forgot the curfews. My parents were very upset and they kept calling me. I asked them khổng lồ allow me to stay there a little bit later. However, they said that if I didn"t come back trang chủ right away, they would go khổng lồ my friend"s house & pick me up.

I was really embarrassed when I had to lớn say goodbye to lớn my friends but I had no choice. My parents were being unreasonable. It was a birthday tiệc ngọt and they could be flexible to let me come back home later than the curfew time they set.

I wish that my parents would allow me to stay out until 10 o"clock in the evenings. How can I make my parents change their mind?

Bài dịch:

Trả lời: cha mẹ tôi thừa nghiêm khắc

Trạng thái hiện nay tại: Tôi vượt buồn!

Bố bà mẹ tôi đề ra thời gian về nhà vào buổi tối đối với tôi. Họ muốn tôi về đơn vị lúc 9 giờ đúng. Tôi vẫn hỏi họ mang đến tôi giờ giới nghiêm trễ hơn bởi vì tôi ao ước dành nhiều thời hạn hơn với bằng hữu của tôi cơ mà họ không đồng ý. Tối hôm qua, tôi sẽ có 1 trong các buổi tiệc tuyệt vời nhất tại nhà bạn của tôi. Buổi tiệc thừa tuyệt mang đến nỗi tôi đã quên đi tiếng giới nghiêm. Bố mẹ của tôi rất bi quan và thường xuyên gọi cho tôi. Tôi đang xin phụ huynh cho tôi ở nghịch 1 tí nữa. Mặc dù nhiên, phụ huynh tôi bảo giả dụ tôi không về thì cha mẹ sẽ tới tận nhà để đón tôi về. Tôi cảm xúc rất hoảng loạn khi tôi đề nghị tạm biệt những người bạn của tôi nhưng tôi không có sự chọn lựa nào khác. Phụ huynh của tôi vẫn vô lí. Đó là buổi tiệc cùng họ rất có thể mềm mại hơn đến tôi về nhà trễ rộng thời gian thông thường mà ba chị em đặt đối với tôi. Tôi cầu gì bố mẹ tôi gồm thể có thể chấp nhận được tôi làm việc lại cho tới 10 giờ buổi tối. Làm sao tôi rất có thể làm cho cha mẹ chuyển đổi đây.

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.


bài bác 1

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

(Làm việc theo cặp. Ghép mọi điều em hoàn toàn có thể đã làm cho hoặc trải qua ở form A cùng điều trải qua đó ảnh hưởng đến em ra sao ở khung B.)

A

B

 1. Speaking English khổng lồ a native English speaker

 2. Being seriously ill

 3. Travelling khổng lồ other parts of the country

 4. Failing an exam

 5. Talking khổng lồ a famous pop star

 a. Makes you love your country more

 b. Teaches you a lesson và makes you study harder

 c. Makes you appreciate your health more

 d. Makes you more interested in learning English

 e. Changes your attitude to lớn pop stars

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

1 - d. Speaking English to lớn a native English speaker makes you more interested in learning English.

(Nói tiếng Anh cùng với người bạn dạng xứ làm bạn thích học giờ đồng hồ Anh hơn.)

2 - c. Being seriously ill makes you appreciate your health more.

(Bị ốm nặng làm các bạn quý trọng sức khỏe của bản thân mình hơn.) 

3 - a. Travelling khổng lồ other parts of the country makes you love your country more.

(Đi tới những vùng đất không giống nhau trên nước nhà làm các bạn yêu nước nhà hơn.)

4 - b. Failing an exam teaches you a lesson và makes you study harder.

(Thi trượt dạy cho mình bài học cùng làm chúng ta học cần mẫn hơn.)

5 - e. Talking lớn a famous pop star changes your attitude lớn pop stars.

(Trò chuyện với một ngôi sao 5 cánh nhạc pop thay đổi thái độ của bạn với những ngôi sao nhạc pop.)


bài 2

Task 2. Work in pairs. A student talks khổng lồ her friend about one of her past experiences. & how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue. 

(Làm việc theo cặp. Một học sinh đang rỉ tai với bạn của cô ấy về trong số những điều trải qua của mình trong quá khứ với nó tác động đến cô như vậy nào. Phần đa câu trong cuộc đối thoại của họ đã trở nên đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng thiết bị tự, tiếp nối thực hành bài đối thoại.)

*

a) I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up lớn me & asked me the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

b) Have you ever spoken English lớn a native speaker?

c) How did the experience affect you?

d) Yes. 1 talked lớn an English girl last summer.

e) What did you talk about? 

f) Well, it made me more interested in learning English.

g) Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

h) How did you meet her?

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - b: Have you ever spoken English to a native speaker?

(Bạn đã khi nào nói giờ đồng hồ Anh với người bản xứ chưa?)

2 - d: Yes, I talked to an English girl last summer.

(Có, bản thân đã trò chuyện với một cô bé người Anh mùa hè năm ngoái.)

3 - h: How did you meet her?

(Bạn gặp cô ấy như vậy nào?)

4 - a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up khổng lồ me and asked me the way to Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

(Mình đang quốc bộ dọc con đường Tràng chi phí thì một cô gái người Anh mang đến và hỏi mình đường đến hồ hoàn Kiếm. Mình nói cùng với cô ấy. Sau đó, bọn chúng mình bắt đầu nói về hồ.)

5 - e: What did you talk about?

(Bạn nói về cái gì?)

6 - g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

(Mọi thứ về hồ: tên của nó, rùa to con trong hồ, vân vân.)

7 - c: How did the experience affect you?

(Trải nghiệm này ảnh hưởng tác động đến các bạn thế nào?)

8 - f: We"ll, it made me more interested in learning English.

(À, nó có tác dụng cho mình muốn học tiếng Anh hơn.)


bài bác 3

Task 3. Work in pairs. Underline the structures used khổng lồ talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures and the ideas in Task 1 to make similar dialogues.

(Làm việc theo cặp. Gạch dưới những kết cấu được dùng nói tới những điều trải qua trong thừa khứ ở bài bác đối thoại 2, tiếp đến dùng những cấu trúc này cùng những ý tưởng ở bài xích đối thoại 1 để tiến hành bài đối thoại tương tự.)