ai là chủ tịch nước 2016

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN năm trước đó, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam là kẻ hàng đầu Nhà nước VN, cũng chính là người hàng đầu hành pháp, Chủ tịch nước là 1 trong những trong mỗi phục vụ chủ yếu trị tối đa bên trên VN. Chủ tịch nước cũng chính là Chủ tịch Hội đồng Quốc chống An ninh kiêm Tổng tư mệnh lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cơ hội Tư pháp Trung ương và cũng chính là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ lòe VN. Nếu một Chủ tịch nước đương nhiệm tắt hơi, Phó Chủ tịch nước tiếp tục thực hiện quyền Chủ tịch nước. Chủ tịch nước nên tối thiểu 21 tuổi tác, là công dân VN và là 1 trong những đại biểu Quốc hội.

Bạn đang xem: ai là chủ tịch nước 2016

Danh sách này chỉ tính những nhiệm kỳ liên tiếp của một Chủ tịch nước và những quyền Chủ tịch nước, những người dân tiếp tục tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước sau khoản thời gian Hiến pháp VN phê chuẩn chỉnh. Chức vụ sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 2 mon 9 năm 1945.

Đã sở hữu 11 người nhậm chức Chủ tịch nước (Trong ê, Tính từ lúc năm năm 2016 sở hữu 3 Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức). Trong số những cá thể được bầu thực hiện Chủ tịch nước, sở hữu phụ thân người tắt hơi nhập nhiệm kỳ vì thế căn bệnh (Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng và Trần Đại Quang), và nhì người van từ nhiệm (Trần Đức Lương và Nguyễn Xuân Phúc).

Chủ tịch nước con trẻ tuổi tác nhất lúc nhậm chức là Võ Văn Thưởng ở tuổi tác 52 (52 năm 79 ngày) và rộng lớn tuổi tác nhất là Tôn Đức Thắng ở tuổi tác 81 (81 năm 34 ngày). Chủ tịch nước sinh sống lâu nhất là Võ Chí Công Khi rơi rụng ở tuổi tác 99 (99 năm 32 ngày) và Chủ tịch nước sở hữu tuổi tác lâu thông thường nhất là Trần Đại Quang Khi rơi rụng ở tuổi tác 61 (61 năm 344 ngày). Tuổi khoảng của Chủ tịch nước Khi nhậm chức là 66,4 tuổi tác.

Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước thứ nhất, đang trở thành Chủ tịch nước nhập năm 1945 sau khoản thời gian VN song lập. Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước bên trên nhiệm nhanh nhất với cùng một năm 288 ngày từ thời điểm năm 2021 cho tới năm 2023 còn nếu không tính những người dân tạm thời quyền. Xì Gòn sở hữu thời hạn thực hiện Chủ tịch nước nhiều năm nhất với 24 năm từ thời điểm năm 1945 cho tới Khi rơi rụng năm 1969. Ông cũng chính là Chủ tịch nước bên trên nhiệm trải qua nhiều nhiệm kỳ nhất với 4 nhiệm kỳ (1945, 1946, 1960, 1964). Trong Khi ê, Tôn Đức Thắng cũng chính là Chủ tịch nước bên trên nhiệm qua chuyện 4 nhiệm kỳ (1969, 1971, 1975, 1976). Hiến pháp quy ấn định, nhiệm kỳ Chủ tịch nước theo đuổi nhiệm kỳ Quốc hội (thường là 5 năm) và giới hạn max số đợt tái ngắt cử. Tuy nhiên, hầu như những Chủ tịch nước đều bên trên nhiệm nhập một nhiệm kỳ.

Có nhì Chủ tịch nước từng là tướng soái (một Đại tướng mạo Quân group Nhân dân VN là Lê Đức Anh và một Đại tướng mạo Công an Nhân dân VN là Trần Đại Quang)

Chủ tịch nước lúc này là ông Võ Văn Thưởng, nhậm chức ngày 2 mon 3 năm 2023.

Việt Nam Dân công ty Cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]

STT Chân dung Họ và tên Nhiệm kỳ Thời gian ngoan bên trên nhiệm Đảng phái Ghi chú Quốc hội
Bắt đầu Kết thúc
Chủ tịch nước (1945 – 1976)
1 Hồ Chí Minh
(1890 – 1969)
2 mon 9 năm 1945 2 mon 9 năm 1969 24 năm, 0 ngày Đảng Cộng sản Đông Dương (đến 1951)
Đảng Lao động VN (từ 1951)
Chủ tịch nước thứ nhất và là Chủ tịch nước sở hữu nhiệm kỳ nhiều năm nhất, rơi rụng Khi đang được bên trên chức 1
(1946)
2
(1960)
3
(1964)
Huỳnh Thúc Kháng
(1876 – 1947)
31 mon 5 năm 1946 21 mon 10 năm 1946 143 ngày không đảng phái Quyền Chủ tịch nước VN Dân công ty Cộng hòa Khi Chủ tịch Xì Gòn sang trọng Pháp nhằm thương lượng. 1
(1946)
Tôn Đức Thắng
(1888 – 1980)
2 mon 9 năm 1969 22 mon 9 năm 1969 20 ngày Đảng Lao động Việt Nam Quyền Chủ tịch nước sau khoản thời gian Chủ tịch Xì Gòn kể từ trần 3
(1964)
2 Tôn Đức Thắng
(1888 – 1980)
23 mon 9 năm 1969 2 mon 7 năm 1976 6 năm, 284 ngày Đảng Lao động Việt Nam Lớn tuổi tác nhất lúc nhậm chức 3
(1964)
4
(1971)
5
(1975)

[a]

Cộng hòa Xã hội công ty nghĩa Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

STT Chân dung Họ và tên Nhiệm kỳ Thời gian ngoan bên trên nhiệm Đảng phái Ghi chú Bầu cử
Bắt đầu Kết thúc
Chủ tịch nước (1976 – 1981)
2 Tôn Đức Thắng
(1888 – 1980)
2 mon 7 năm 1976 30 mon 3 năm 1980 3 năm, 272 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Mất Khi bên trên chức 6
(1976)

[b]

Nguyễn Hữu Thọ
(1910-1996)
30 mon 3 năm 1980 4 mon 7 năm 1981 1 năm, 96 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Quyền Chủ tịch nước sau khoản thời gian Chủ tịch Tôn Đức Thắng kể từ trần
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1981 – 1992)
3 Trường Chinh
(1907 – 1988)
4 mon 7 năm 1981 18 mon 6 năm 1987 5 năm, 349 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam 7
(1981)

[c]

4 Võ Chí Công
(1912 – 2011)
18 mon 6 năm 1987 23 mon 9 năm 1992 5 năm, 97 ngày 8
(1987)

[d]

Chủ tịch nước (1992 – nay)
5 Lê Đức Anh
(1920 – 2019)
23 mon 9 năm 1992 23 mon 9 năm 1997 5 năm, 0 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Đại tướng mạo quân group có một không hai lưu giữ chức 9
(1992)
6 Trần Đức Lương
(Sinh 1937)
24 mon 9 năm 1997 27 mon 6 năm 2006 8 năm, 276 ngày Từ chức 10
(1997)
11
(2002)
7 Nguyễn Minh Triết
(Sinh 1942)
27 mon 6 năm 2006 25 mon 7 năm 2011 5 năm, 28 ngày 12
(2006)
13
(2007)
8 Trương Tấn Sang
(Sinh 1949)
25 mon 7 năm 2011 2 tháng tư năm 2016 4 năm, 252 ngày 14
(2011)
9 Trần Đại Quang
(1956 – 2018)
2 tháng tư năm 2016 21 mon 9 năm 2018 2 năm, 172 ngày
 • Mất Khi bên trên chức
 • Đại tướng mạo công an có một không hai lưu giữ chức
15
(2016)
Đặng Thị Ngọc Thịnh
(Sinh 1959)
21 mon 9 năm 2018 23 mon 10 năm 2018 32 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Người phụ phái nữ thứ nhất phụ trách phục vụ Quyền Chủ tịch nước sau khoản thời gian Chủ tịch Trần Đại Quang kể từ trần [e]
10 Nguyễn Phú Trọng
(Sinh 1944)
23 mon 10 năm 2018 5 tháng tư năm 2021 2 năm, 164 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam 16
(2018)
11 Nguyễn Xuân Phúc
(Sinh 1954)
5 tháng tư năm 2021 18 mon một năm 2023 1 năm, 288 ngày
 • Từ chức
 • Chủ tịch nước sở hữu nhiệm kỳ nhanh nhất Việt Nam
17
(2021)
- Võ Thị Ánh Xuân
(Sinh 1970)
18 mon một năm 2023 2 mon 3 năm 2023 43 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Người phụ phái nữ loại nhì phụ trách phục vụ Quyền Chủ tịch nước sau khoản thời gian Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc kể từ chức [f]
12 Võ Văn Thưởng
(sinh 1970)
2 mon 3 năm 2023 đương nhiệm 205 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Trẻ nhất lúc nhậm chức 18
(2023)

Ghi chú: Màu xám là Quyền Chủ tịch nước

Xem thêm: trịnh công sơn là ai

 1. ^ Chủ tịch nước rộng lớn tuổi tác nhất lúc nhậm chức ở tuổi tác 81
 2. ^ Chủ tịch nước thứ nhất của nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam
 3. ^ Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (18/12/1986-30/9/1988)
 4. ^ Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (27/6/1991-29/12/1997)
 5. ^ Quyền Chủ tịch nước sau khoản thời gian Chủ tịch Trần Đại Quang rơi rụng ngày 21 mon 9 năm 2018
 6. ^ Quyền Chủ tịch nước sau khoản thời gian Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc từ nhiệm ngày 18 mon một năm 2023

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

Võ Văn ThưởngVõ Thị Ánh XuânNguyễn Xuân PhúcNguyễn Phú TrọngĐặng Thị Ngọc ThịnhTrần Đại QuangTrương Tấn SangNguyễn Minh TriếtTrần Đức LươngLê Đức AnhVõ Chí CôngTrường ChinhNguyễn Hữu ThọTôn Đức ThắngHuỳnh Thúc KhángHồ Chí Minh

Các vẹn toàn Chủ tịch nước còn sống[sửa | sửa mã nguồn]

Tính cho tới 1 tháng tư năm 2023, sở hữu năm vẹn toàn Chủ tịch nước còn sinh sống. Nguyên Chủ tịch nước còn sinh sống cao tuổi tác nhất là Trần Đức Lương và con trẻ tuổi tác nhất là Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Chủ tịch nước tắt hơi mới đây nhất là Lê Đức Anh vào trong ngày 22 tháng tư năm 2019 ở tuổi tác 98. Dưới đấy là list những vẹn toàn Chủ tịch nước còn sinh sống được xếp theo đuổi trật tự nhiệm kỳ:

 • Trần Đức Lương 1997–2006 5 mon 5, 1937 (86 tuổi)

  Trần Đức Lương
  1997–2006
  5 mon 5, 1937 (86 tuổi)

 • Nguyễn Minh Triết 2006–2011 8 mon 10, 1942 (80 tuổi)

  Nguyễn Minh Triết
  2006–2011
  8 mon 10, 1942 (80 tuổi)

 • Trương Tấn Sang 2011–2016 21 mon 1, 1949 (74 tuổi)

  Trương Tấn Sang
  2011–2016
  21 mon 1, 1949 (74 tuổi)

 • Nguyễn Phú Trọng 2018–2021 14 tháng tư, 1944 (79 tuổi)

  Xem thêm: mlee là ai

  Nguyễn Phú Trọng
  2018–2021
  14 tháng tư, 1944 (79 tuổi)

 • Nguyễn Xuân Phúc 2021–2023 trăng tròn mon 7, 1954 (69 tuổi)

  Nguyễn Xuân Phúc
  2021–2023
  20 mon 7, 1954 (69 tuổi)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN Lưu trữ 2007-07-10 bên trên Wayback Machine