14 vị vua nhà trần là những ai

1. TRẦN THÁI TÔNG (1225-1258)

Bạn đang xem: 14 vị vua nhà trần là những ai

Tên thiệt là Trần Cảnh, nguyên vẹn quán Làng Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, ni là xã Tức Mặc, thị xã Mỹ Lộc, tỉnh Tỉnh Nam Định. Trần cảnh sinh ngày 16 mon 6 năm Mậu Dần (1218), con cái loại của ông Trần Thừa, thân thiện khuôn người bọn họ Lê. Ngày 11 mon 12 năm Ất Dậu (1225), Trần Cảnh đầu tiên đăng vương nhà vua, thay đổi niên hiệu là Kiến Trung, phong Lý Chiêu Hoàng thực hiện Chiêu Thánh Hoàng hậu, phong Trần Thủ Độ là Thái sư thống quốc hành binh vụ chinh thảo sự.

Trong thời hạn ở ngôi, vua đang được đích thân thiện dẫn quân tấn công thắng quân Mông – Nguyên lượt loại nhất lúc bọn chúng thanh lịch xâm lăng VN.

Ngày 24 mon hai năm Mậu Ngọ (1258), vua Trần Thái Tông nhượng bộ ngôi mang đến Thái tử Trần Hoảng, triều đình tôn Thái Tông lên thực hiện Thái Thượng Hoàng nhằm nằm trong coi việc nước. Ngày mùng một tháng bốn năm Đinh Sửu (1277), Thái Thượng hoàng mất mặt, lâu 59 tuổi tác, ở ngôi được 33 năm, thực hiện Thái thượng hoàng 19 năm. Trong thời hạn ở ngôi, vua đang được bịa đặt thân phụ niên hiệu Kiến Trung (1225-1232), Thiên Ứng Chính Bình (1232-1251), Nguyên Phong (1251-1258).

2. TRẦN THÁNH TÔNG (1258-1278) 

Tên thiệt là Trần Hoảng, là con cái trưởng của vua Thái Tông, u là Hiển Từ Thuận Thiên hoàng thái hậu Lý Thị. Vua sinh ngày 25 mon 9 năm Canh tý (1240), ngay lập tức sau khoản thời gian sinh và đã được lập thực hiện hoàng thái tử. Ngày 24 mon hai năm Mậu Ngọ (1258) được vua Trần Thái Tông truyền ngôi. Vua đăng vương nhà vua thay đổi niên hiệu là Thiệu Long năm loại 1. Ngày 22 mon 10 năm Mậu Dần, vua nhượng bộ ngôi mang đến con cái là Thái tử Khâm nhằm lên thực hiện Thượng hoàng 12 năm.   

Trần Thánh Tông là 1 vị vua nhân kể từ rộng lượng, tận tình quan tâm việc nước. Về đối nội, mái ấm vua khuyến nghị khai khẩn khu đất hoang phí, há đem trang viên thái ấp bằng phương pháp chiêu luyện những người dân bần hàn xiêu bạt, gom bọn họ định cư lạc nghiệp. Nhà vua khuyến nghị việc học tập bằng phương pháp há những khoa thi đua nhằm lựa lựa chọn người tài tuy nhiên trọng dụng, thời Trần đang được xuất hiện nay “Lưỡng quốc trạng nguyên” Mạc Đĩnh Chi, mái ấm sử học tập Lê Văn Hưu đang được viết lách cỗ quốc sử trước tiên của VN là Đại Việt Sử Ký. Về đối nước ngoài, Vua Trần Thánh Tông đang được triển khai quyết sách nước ngoài uỷ thác mềm mỏng tuy nhiên rất rất nhất quyết, nhằm mục đích bảo đảm an toàn danh dự và nền song lập của tổ quốc. Mặt không giống, quan hoài cho tới việc rèn luyện quân sĩ, tích trữ thực phẩm, tranh bị sẵn sàng mang đến cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lượt loại nhì. Ngày 25 mon 5 năm Canh Dần – 1290 Thái thượng hoàng mất mặt ở cung Nhâm Thọ, hưởng trọn lâu 51 tuổi tác. Trong thời hạn hai mươi năm ở ngôi, vua đang được bịa đặt 2 niên hiệu: Thiệu Long (1258-1272), hướng dẫn Phù (1273-1278).

3. TRẦN NHÂN TÔNG (1279-1293)

Vua thương hiệu thiệt là Trần Khâm, sinh ngày 11 mon 11 năm Mậu Ngọ (1258) bên trên kinh trở nên Thăng Long, là nam nhi trưởng của vua Trần Thánh Tông, thân thiện khuôn nguyên vẹn là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái hậu. Trần Khâm được lập thực hiện Thái tử mon 12 năm Giáp Tuất. Ngày 22 mon 10 năm Mậu Dần (1278), hoàng thái tử Khâm kế tiếp vị ngôi vua lấy hiệu là Nhân Tông.

Trần Nhân Tông là vị vua anh minh, quyết đoán, được sử mệnh danh là vị nhân vật cứu vãn nước qua quýt cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên. Ông là kẻ cùng theo với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông tổ chức triển khai Hội nghị Bình Than, Họp Báo Hội nghị Diên Hồng, bàn kế tiếp tấn công quân Mông – Nguyên.

Sau 15 năm thực hiện vua, năm 1293, Trần Nhân Tông truyền ngôi mang đến con cái là Trần Anh Tông và  lui về thực hiện Thái Thượng Hoàng 6 năm, cho tới năm 1299 thì cút tu, trở nên thủy tổ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử.  Trần Nhân Tông tắt hơi ngày 3 mon 11 năm Mậu Thân (1308) bên trên am Ngọa Vân núi Yên Tử, lâu 50 tuổi tác. Trong thời hạn ở ngôi, vua đang được bịa đặt nhì niên hiệu: Thiệu hướng dẫn (1279-1285), Trùng Hưng (1285-1293).

4. TRẦN ANH TÔNG (1293-1314)

Vua thương hiệu thiệt là Trần Thuyên, sinh ngày 17 mon 9 năm Bính Tí (1276) bên trên Thăng Long, là con cái trưởng của vua Trần Nhân Tông và u là Khâm Từ hướng dẫn Khánh Hoàng Thái hậu, với nhì em là Huệ Võ Vương Quốc Chuẩn và em gái là Huyền Trân Công chúa. Trần Thuyên được phong thực hiện Thái tử nhập mon hai năm Nhâm Thìn (1292), đăng vương nhập mon 3 năm Quý Tị (1293). Ngày 18 mon 3 năm Giáp Dần (1314) nhượng bộ ngôi mang đến hoàng thái tử Mạnh nhằm thực hiện Thái thượng hoàng 6 năm. Vua mất mặt ngày 16 mon 3 năm Canh Thân (1320), ở ngôi được 21 năm, lâu 44 tuổi tác.

Vua Trần Anh Tông khéo biết thừa kế sự nghiệp của tổ tiên, cho nên vì thế thời cục tiếp cận thanh bình, chủ yếu trị trở thành chất lượng rất đẹp, giang sơn càng ngày càng phát đạt, cũng là 1 vua chất lượng của triều Trần. Trong 21 năm ở ngôi, vua chỉ bịa đặt một niên hiệu độc nhất là Hưng Long.

5. TRẦN MINH TÔNG (1314-1329)

Tên thiệt là Trần Mạnh, con cái loại tư của vua Trần Anh Tông, u là Chiêu Hiến Hoàng Thái hậu Trần Thị (con gái của hướng dẫn Nghĩa đại vương vãi Trần Bình Trọng). Trần Mạnh sinh vào năm Canh Tý (1300), được lập thực hiện Thái tử năm Ất Tị (1305). Ngày 18 mon 3 năm Giáp Dần (1314) đăng vương vua, năm Ất Tị (1329) nhượng bộ ngôi mang đến Thái tử Vượng nhằm thực hiện Thượng hoàng 28 năm, mất mặt ngày 19 mon hai năm Đinh Dậu (1357), lâu 57 tuổi tác.

Vua Trần Minh Tông với lòng nhân hậu, biết tôn trọng nhân tài nên có rất nhiều hiền hậu thần bên dưới trướng như Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Phố Chu Văn An, Nguyễn Trung Ngạn, Đoàn Nhữ Hài, tuy nhiên đang được quá tin cẩn bọn nịnh thần thần thịt oan chú ruột, mặt khác là thân phụ bà xã là Huệ Võ Vương Trần Quốc Chẩn.

Trong 15 năm ở ngôi, vua Trần Minh Tông đang được bịa đặt 2 niên hiệu: Đại Khánh (1314-1323), Khai Thái (1324-1329).

6. TRẦN HIẾN TÔNG (1329-1341) 

Tên thiệt là Trần Vượng, con cái loại của Trần Minh Tông, thân thiện khuôn là bà Minh Từ hoàng thái phi Lê Thị. Trần Vượng sinh ngày 17 mon 5 năm Kỷ Mùi (1319), được lập thực hiện Thái tử ngày 7 mon hai năm Kỷ Tỵ (1329). Ngày 15 mon hai năm Kỷ Tị (1329) đăng vương vua Lúc mới nhất 10 tuổi tác, ở ngôi 12 năm, mất mặt ngày 11 mon 6 năm Tân Tị (1341), lâu 22 tuổi tác. Tuy Trần Hiến Tông thực hiện vua tuy nhiên việc tinh chỉnh và điều khiển triều chủ yếu đều tự Thái Thượng Hoàng Minh Tông đảm nhiệm.

Trong 12 năm ở ngôi, Trần Hiến Tông chỉ bịa đặt một niên hiệu là Khai Hựu (1329-1341).

Xem thêm: zoom là ai trong flash

7. TRẦN DỤ TÔNG (1341 – 1369)

Tên thiệt là Trần Hạo, con cái loại 10 của vua Trần Minh Tông, thân thiện khuôn là Hiến Từ vợ vua. Trần Hạo sinh ngày 19 mon 10 năm Bính Tý (1336), đăng vương ngày 21 mon 8 năm Tân Tỵ (1341). Khi Thái thượng hoàng Trần Minh Tông mất mặt, những trung thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng mất mặt, Phố Chu Văn An treo ấn kể từ quan lại, vua thì rượu trà ăn đùa quá đáng, nên giặc giã nổi lên mọi nơi, dân đau đớn trăm bề.

Năm Kỷ Dậu (1369) vua Trần Dụ Tông mất mặt, ở ngôi được 28 năm, lâu 34 tuổi tác. Trong thời hạn ở ngôi, vua đang được bịa đặt nhì niên hiệu Thiệu Phong (1341-1357), Đại Trị (1358-1369).

Khi vua Trần Dụ Tông mất mặt thì bão táp ở cung đình mái ấm Trần nổi lên vì thế Hoàng thái hậu chắc chắn đòi hỏi lập người con cái nuôi của Cung Túc Vương là Dương Nhật Lễ đăng vương. Mẹ Nhật Lễ là 1 đục hát đang được lấy kép hát là Dương Khương với bầu rồi mới nhất quăng quật ck tuy nhiên lấy Cung Túc Vương sinh đi ra Nhật Lễ. Nhật Lễ lên thực hiện vua mong muốn cải bọn họ Dương nhằm dứt mái nhà Trần, nên mang đến thịt bà Hoàng thái hậu và nhiều quý tộc bọn họ Trần. Các tôn thất mái ấm Trần hội nhau cất binh thịt bị tiêu diệt Nhật Lễ (ngày 21 mon 11 năm Canh Tuất – 1370) rồi lên Đà Giang rước Cung Tĩnh Vương về thực hiện vua, tức là Trần Nghệ Tông. Trong thời hạn soán ngôi, Dương Nhật Lễ với bịa đặt một niên hiệu là Đại Định (1369-1370).

8. TRẦN NGHỆ TÔNG (1370-1372).

Vua thương hiệu thiệt là Trần Phủ, con cái loại thân phụ của Vua Trần Minh Tông, u đẻ bọn họ Lê là Minh Từ hoàng thái phi. Trần Phủ sinh nhập mon hai năm Tân Dậu (1321), đăng vương ngày 15 mon 11 năm Canh Tuất (1370), ở ngôi được hai năm, nhượng bộ ngôi thực hiện Thái thượng hoàng 22 năm, mất mặt ngày 15 mon 12 năm Giáp Tuất (1394), lâu 73 tuổi tác.

Vua dẹp yên tĩnh được loàn phía bên trong, Phục hồi cơ đồ vật mái ấm Trần, tuy nhiên thiếu thốn cương nghị, quyết đoán. Mé ngoài, vua Chiêm trở nên là Chế Bồng Nga lấy quân tấn công kinh thành Thăng Long, vua Nghệ Tông cần quăng quật kinh trở nên chạy thanh lịch Đình Bảng tị nạn. Ngày 9 mon 11 năm Nhâm Tý (1372), Nghệ Tông nhượng bộ ngôi mang đến em là Trần Kính, lùi về Thiên Trường thực hiện Thái thượng hoàng. Trong thời hạn hai năm ở ngôi, vua bịa đặt một niên hiệu là Thiệu Khánh.

9. TRẦN DUỆ TÔNG (1372-1377)

Tên thiệt là Trần Kính, con cái loại 11 của Vua Trần Minh Tông, em vua Nghệ Tông, u là Đôn Từ hoàng thái phi. Trần Kính sinh ngày 2 mon 6 năm Đinh Sửu (1337). Khi Nghệ Tông tị nạn, Trần Kính chiêu tập binh lính, tranh bị, thực phẩm nhằm tấn công Nhật Lễ, đón Nghệ Tông về. Nghệ Tông đăng vương hai năm thì nhượng bộ ngôi mang đến Trần Kính tức Trần Duệ Tông vào trong ngày 9 mon 11 năm Nhâm Tí (1972).

Trong một trận tấn công với Chiêm Thành, vua Trần Duệ Tông ko nghe điều can, coi thường thông thường quân giặc nên tử trận ngày 24 mon một năm Đinh Tị (1377). Nghệ Tông thực hiện vua được 5 năm, lâu 40 tuổi tác. Trong thời hạn ở ngôi, vua Trần Duệ Tông chỉ bịa đặt một niên hiệu là Long Khánh.

10. TRẦN PHẾ ĐẾ (1377-1388)

Tên thiệt là Trần Hiện, con cái trưởng của vua Trần Duệ Tông, u là bà Gia Từ vợ vua Lê Thị. Vua sinh ngày 6 mon 3 năm Tân Sửu (1361). Khi vua Trần Duệ Tông bị tiêu diệt ở mặt mũi trận phương Nam, Thượng hoàng Nghệ Tông lập Trần Hiện đăng vương vua ngày 13 mon 5 năm Đinh Tỵ (1377). Vua nhu nhược nên quyền lực tối cao càng ngày càng rớt vào tay Hồ Quý Ly. Thượng hoàng Nghệ Tông giáng Phế Đế xuống thực hiện Linh Đức Đại Vương, tiếp sau đó bức tử vào trong ngày 6 mon 12 năm Mậu Thìn (1388) lâu 27 tuổi tác. Trong thời hạn 11 năm ở ngôi, vua chỉ bịa đặt một niên hiệu là Xương Phù.

11. TRẦN THUẬN TÔNG (1388-1398)

Tên thiệt là Trần Ngung, con cái út ít của vua Trần Nghệ Tông, thân thiện khuôn là Lê Thái hậu. Vua sinh vào năm Mậu Ngọ (1378), đăng vương năm Mậu Thìn, ở ngôi được 10 năm, cho tới mon 3 năm 1398 bị Hồ Quý Ly nghiền nhượng bộ ngôi mang đến nam nhi là Trần Án (Trần Án là con cháu nước ngoài Hồ Quý Ly) nhằm cút tu ở cung hướng dẫn Thanh bên trên núi Đại Lại (Thanh Hóa). Xuất gia rộng lớn một năm thì bị Hồ Quý Ly bức tử bị tiêu diệt nhập tháng bốn năm Kỷ Mão (1399), lâu 21 tuổi tác, Vua thiệt đi ra chỉ lưu giữ ngôi bên trên kiểu dáng, từng quyền lực tối cao quản lý đang được nhập tay thân phụ bà xã là Hồ Quý Ly. Trong thời hạn ở ngôi, vua Trần Thuận Tông bịa đặt niên hiệu độc nhất là Quang Thái.

12. TRẦN THIẾU ĐẾ (1398-1400)

Tên thiệt là Trần Án, con cái trưởng của Trần Thuận Tông, thân thiện khuôn là phụ nữ của Hồ Quý Ly, tước đoạt hiệu Khâm Thánh hoàng thái hậu. Vua sinh vào năm Bính Tý (1396), đăng vương ngày 15 mon 3 năm Mậu Dần (1398). Ngày 28 mon hai năm Canh Thìn (1400) bị Hồ Quý Ly buộc nhượng bộ ngôi, giáng thực hiện hướng dẫn Ninh Đại Vương. Vua vốn liếng là con cháu nước ngoài của Hồ Quý Ly nên không xẩy ra thịt, tuy nhiên ko rõ ràng mất mặt nhập năm nào là. Trong thời hạn ở ngôi, vua với niên hiệu là Kiến Tân.

- Lịch sử nước Việt Nam luyện 3 của Hội đồng khoa học tập xã hội Thành phố Sài Gòn –Viện khoa học tập xã hội bên trên T.P. Sài Gòn, NXB trẻ em trong năm 2007.

- Thế loại những triều vua nước Việt Nam của Nguyễn Khắc Thuần, NXBGD VN năm 2010.

- Tóm tắt những niên biểu sử nước Việt Nam của Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức, NXB văn hóa truyền thống –thông tin cẩn năm 2008.

- Hỏi đáp lịch sử vẻ vang nước Việt Nam luyện 2-3 của NXB Trẻ năm 2008.

- Hồn Việt số 32 mon 2-2010, những hero lịch sử vẻ vang của NXBGD.

Xem thêm: asantehene là thuật ngữ dùng để chỉ ai/cái gì

- nước Việt Nam anh Kiệt – Đặng Duy Phúc – NXB VHTT – 2010.